Kanun (Yasa) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

TBMM tarafından çıkarılan ve yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanınca yayımlanması gereken hukuki düzenlemelerdir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Foto diyot

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

elektronik

Foto diyotlar ters polarma altında kullanılır. Doğru polarmada normal diyotlar gibi iletken, ters polarmada ise n ve p maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Foto diyot televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında kull...

Vizyoner lider kimdir?

15 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Vizyon, idealize edilmiş gelecekteki hedef durumu, gelecekteki hedefe erişmek için bir plan ve izleyicilerin değerlerini, amaçlarını ve kimliklerini ifade eden gelecek imajı olarak ifade edilmektedir. Vizyoner ve yenilikçi bakış açısına sahip yönetic...

Sembol nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Kültürün yerleşmesinde ve kökleşmesinde yardımcı olan, çalışanlar için anlam taşıyan bir nesne (cisim), resim, faaliyet ve olaydır. (Bartol, k.m. ve D.C. Martin, Management, Mcgraw – Hill, New York, 1991, s.104.)   ...

Fotokimyasal duman (Photochemical smog) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Endüstriyel işlemlerden ve otomobil egzoz gazlarından kaynaklanan hidrokarbon ve azot oksitleri emisyonlarının kirlettiği havada kuvvetli güneş ışığının etkisiyle gerçekleşen fotokimyasal tepkimenin oluşturduğu duman ya da pus. Kaynak: “Çevre Terimle...

Kabartma yöntemi

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Bu yöntemle yer şekilleri bir ölçek dahilinde küçültülür. Yükselti basamaklarına göre renklendirilir. Maket haline getirilir. Bu yöntemin maliyeti yüksek, yapımı güçtür. Bu nedenle kabartma yöntemi çok kullanılmaz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde ...

Bütçe avansı nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Bir kamu giderinin yapılabilmesi için bütçeye gider yazılmaksızın verilen nakit tutar. Örneğin bir müteahhidin kazandığı ihaleye başlayabilmesi için kendisine avans verilir. Bu avansın karşılığı olan iş yapılıp da harcama belgeleri getirildiğinde büt...

Ekonomi haritaları

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Ekonomi haritaları, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinin dağılışını gösteren haritalardır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret...

İrat nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca periyodik olarak gelir sağlayan yaşam sigortası teminatıdır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010. ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri