BlueTec nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Genel olarak Seçici Katalitik indirgeme (SCR) teknolojisini baz alan BlueTec; güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş motoru ile çevre dostu bir çözüm oluştururken aynı zamanda aracınızın yakıt tüketimini azaltır. ...

Matematik öğretiminde anahtar kavramlara önem verme

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

matematik

Bazı matematik kavramlar, diğer konuları işlerken bir araç gibi kullanılır. Bunlara bilgiyi hatırlama veya üretme için sıkça başvurulur. Birim çember, kenarları 2 birim olan eşkenar üçgen, dikkenarları 1'er birim olan ikizkenar dik üçgen, açılar...

Doğru “enerji” tanımı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bilim adamları enerjinin iş yapabilme ka­pasitesi olduğunu söylüyor. Aynı zaman­da ışık, ısı ve sesin de enerji olduğunu söylüyor. Diğer yandan her şeyin enerji olduğunu söyleyenler de var. İlk tanıma bakınca enerji bir itici güç gi­bi gözüküyor. İki...

Mantık nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

Mantık, Arapça söz, konuşma anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise logictir. Grekçe logos sözcüğünden gelir. Logos; akıl, düşünme, yasa, ilke, söz vb. anlamındadır. Mantık terimi iki anlamda kullanılır. Doğru ...

Kalite Güvenliği Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

kalite

Kalite güvenliği bir ürün veya hizmetin müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzun bir süre kullanabileceği şekilde firma tarafından sağlanabilmesi için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Firma, kalite güvencesini sağlayabilmek i...

Etkileşimli video nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Etkileşimli video bilgisayar tabanıyla görüntü ve ses faktörlerini kullandığı için çoklu ortamın bir başka parçasıdır. Etkileşimli video insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimin video görüntüleri ya da video yayını ile yapılması olarak tanımlanabil...

Kuantum fiziği ve kuantum mekaniği nedir?

8 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Kuantum fiziği, atom, atom çekirdeği ve elementer parçacıklar ve bunlar arasındaki yasaları açıklayan bir alandır. Kuantum mekaniği ise, kuantum fiziğinin matematiksel formalizmini ortaya koyar. Kaynak: Nilüfer Didiş, Özgür Özcan ve Mehmet Abak’ın “Ö...

İhtiyaç (Gereksinim) nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren, karşılandığında zevk ve haz veren duygulara ihtiyaç denir. Bazı ihtiyaçların karşılanması halinde, onlara karşı duyulan “istek” azalır ve dolayısıyla önem sırası geriye atılmış olur. Aç bir insan ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri