Yazılım geliştirmesinde “Test”

27 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Test aşaması, yazılım kodlanması sürecinin ardından gerçekleştirilen sınama ve doğrulama aşamasıdır. Elde edilen uygulama yazılımının hem belirlenen gereksinimleri sağlayıp sağlamadığı hem de gerçekleştirimin beklentilere uygun olup olmadığını kontro...

Hareketin analitik tanımı

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Hareketli maddesel noktanın M konumu, uzaysal dik koordinat sisteminde gösterilir. Böyle hareketlinin M konumu x, y ve z koordinatları zamanın belirlenmiş olur. Hareketin bu şekildeki tanımında, analitik tanım adı verilir. Burada, hareketli doğrusal ...

Öğretmenin bilişsel beceri niteliği nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egitim

Öğretmen, karmaşık durumları ayrıştırabilen ve sorun çözebilen kişi olmalıdır. Öğretim etkinliği, birbirinden farklı biçimde öğrenen kişilerin sorunlarının çözülmesini gerektiren bir olaydır. Sorun çözme yeteneği gelişmemiş bir öğretmen, öğrencilerin...

Müşteri gruplarına göre işletmeler

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Faaliyetler işletmenin ulaşmak isteyeceği müşteri kümelerine göre bölümlenir. Örneğin, üretim işletmesinde hem toptancılara, hem perakendecilere satış yapılıyorsa satış faaliyetleri, toptancı ve perakendeci müşterilere göre bölümlendirilebilir. Kayna...

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

kalite

Toplam Kalite Kontrol Yönetimi (TKKY) ya da Toplam Kalite Yönetimi (TKY) “Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile optimum maliyet düzeyinde önceden belirlenmiş ol...

Özelge (İçtihat=Mukteza) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar ve benzeri durumlar için sonuçta ilgili dava konusuna bağlı olarak verdikleri özel yorumlu kararlardır. Kişi yada ko...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri