Performans Ölçümü nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

insankaynaklari

Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve raporlanması süreci olarak tanımlanır [1]. Perfo...

Seyisler: “Yetki Verme Sanatı”

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

·         Komutanlar doğrudan kendi hareket ve ilgilerini gerektiren sorumlulukları asla başkalarına yüklememelidirler. ·         Bir komutanın devredebileceği uygun sorumluluklar, göreve en iyi çözüm getirecek en yetenekli asta verilmelidir. ·      ...

Emisyon envanteri (Emission inventory) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Belirli bir coğrafi alanda havaya boşaltılan başlıca hava kirleticilerinin listesi. Listeleme miktar (gün/ton) ve kirlilik kaynağı göz önüne alınarak yapılır. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanl...

Genital sistem

14 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Genital sistem, insanda üremeyle ilgili organların oluşturduğu sistemdir. Bu sistemi yapan organlar cinsiyete göre ikiye ayrılır: Kadın üreme organları. Erkek üreme organları. İki sistemde de organlar farklıdır. Ancak, görev yönüyle organlar arasında...

Açıklayıcı Sorular (Explanatory Questions) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Açıklayıcı sorular, olayların nasıl ve niçin oluştuğunu araştıran sorulardır. Bu sorular olayları, standarttan sapmaları ve özel sonuçların nedenlerini açıklamayı amaçlar. Bu nitelikteki sorular, genellikle, araştırma ve soruşturma tekniklerinden yar...

Enine Dalgalar nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Dalgayı oluşturan sarsıntın yönü ile dalganın hareket yönü birbirine dik ise bu tip dalgalara enine dalgalar denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 7 (Hazırlayan: Ayhan Albay)” Ders Notlarından Derlenmi...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri