Geriye Kalan: “Soylu Bir Elveda”

29 Ekim 2011 Yorum Yaz

Göreve geldikten bir süre sonra yeni komutan astlarının, üstlerinin ve kendi düzeyindeki arkadaşlarının gözlerinde ya büyür ya da küçülür. Komutan yetkisini iyi kullanırsa, bir bağlılık ruhu gösterirse tüm sorumlulukların yerine getirilmesini temin e...

Geçip giden kervanların kalıntıları: “Alınan Dersler”

28 Ekim 2011 Yorum Yaz

Hiçbir radikal değişiklik kolay değildir. Böyle bir değişiklik geleceği tahmin ederken geçmişi değerlendirmediğimiz zaman gereklidir. Geçmişimizin beceriksizliğini bir kenara bırakırken karşımıza çıkacak tehlikelerin en büyüğü, tüm Hunların iyiliği i...

Yenilgiden sağ çıkmak: “Yarın yeni bir gündür”

28 Ekim 2011 Yorum Yaz

En değerli amaçlara çok zor ulaşıldığını unutmayın. Zafer kolay kazanılıyorsa kendi isteklerinizin değerli olup olmadığını sorgulamalısınız. Kaynak: Prof. Dr. Wess Roberts’in “Hun İmparatoru Attila'nın Liderlik Sırları” (İlgi Yayıncılık, İstanbu...

Düşmanınızı akıllıca seçin

28 Ekim 2011 Yorum Yaz

·         Hükümdar bile olsanız, herkesin sizinle aynı fikirde olmasını beklemeyin. ·         Sizinle hemfikir duruma getiremeyeceğiniz kişilerle duygusal enerjinizi boşuna harcamayın; onları daha etkili yollardan fethedin. ·         Astınıza yetki v...

Ganimet ve Hunların ödüllendirilmesi

28 Ekim 2011 Yorum Yaz

·         Bir Hunu kendisinden beklenenin daha azını gerçekleştirdiği zaman asla ödüllendirmeyin. ·         Hunlarınızı doğru yaptıkları her iş için de ödüllendirmeyin. ·         Kolay görevler için küçük ödüller verin. ·         İyi Hunlara vakit ay...

Seyisler: “Yetki Verme Sanatı”

28 Ekim 2011 Yorum Yaz

·         Komutanlar doğrudan kendi hareket ve ilgilerini gerektiren sorumlulukları asla başkalarına yüklememelidirler. ·         Bir komutanın devredebileceği uygun sorumluluklar, göreve en iyi çözüm getirecek en yetenekli asta verilmelidir. ·      ...

Gelenekler ve bir Hun olmak

28 Ekim 2011 Yorum Yaz

Gelenekler kişilere değil, uluslara aittir. ·         Tek ataya ve ırka dayanan bir ulus zayıftır. ·         Asla kendimiz için anıtlar dikmemeliyiz. Kaynak: Prof. Dr. Wess Roberts’in “Hun İmparatoru Attila'nın Liderlik Sırları” (İlgi Yayıncılık...

Hunlarda saygı göstermek ve görmek

27 Ekim 2011 Yorum Yaz

Bir komutan Hunlarından ve düşmanlarından saygı görmüyorsa, zayıf sayılır ve sahip olduğu rütbeyi hak etmiyordur. Saygı korkudan doğuyorsa, hizmet etmekte isteksizliğe neden olur; otoriteye ve amaca karşı pasif direnişle sonuçlanır. ·         Saygıyı...

Hunlarda savaş giysisi ve zırhı

27 Ekim 2011 Yorum Yaz

“Komutanlar Kendi Hunlarına Nasıl Görünüyorlarsa Öyledirler.” ·         Bir komutanın giysileri, geleneksel ve hafifçe ayrıcalıklı olabilir. ·         Yabancılarla görüşürken ya da obanızı yönetirken barışçı giysiler içinde olmanız uygund...

Atilla ve Aquileia'daki Kehanet “Kararlılığın Temeli”

27 Ekim 2011 Yorum Yaz

Harekete geçmenin en uygun anını sabırla beklemek kaderin tecelli etmemesini sağlar. ·         Akıllı bir komutan, astlarına kendi düzeylerine uygun kararları verme ayrıcalığını tanımalıdır. ·         Kararsızlık, mevkiin sorumluluğunu kabul etmemek ...

Atilla ve Obada Huzur: “Moral ve Disiplin”

27 Ekim 2011 Yorum Yaz

·         Disiplin baskı değildir. Hunlardan beklenen doğru davranışların kendilerine öğretilmesidir. ·         Hunlar her zaman disiplini hoş karşılamayabilirler. ·         Disiplin kişiliğin kaybı anlamına gelmez. ·         Akıllı komutanlar gereks...

Atilla ve Liderlik Mevkii: “Liderliğin Sorumlulukları”

27 Ekim 2011 Yorum Yaz

Attila, görünüşte çok basit olan ilkeleri uygulayarak dağınık kavimleri güçlü bir ulus haline getirdi. ·         Liderler, emirlerindeki astlar arasında morali, dürüstlüğü ve adaleti sözlerle değil de hareketleriyle yerleştirirler. ·         Liderler...

Atilla ve Liderlik Arzusu: “Baş Olmayı İstemelisiniz”

26 Ekim 2011 Yorum Yaz

·         Liderlik etme arzunuz sabırsız zorlamalarla gerçekleşemez. Hazırlıklı ve deneyimli olmak, liderlik arzularınıza gem vurmanızı gerektirir. ·         Alın teri daima ilhamdan önce gelir. ·         Sorunlar ve muhalefet karşısında bile ısrarlı...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri