Liderlik nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme, bu amaçları gerçekleştirmek için onları ne yapacakları konusunda harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. (Eren, E., Yönetim ve Organizasyon, Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,...

Antrenman nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür (Holmann). Antrenman; fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organ...

Assembler nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Assembly dili (makine dili) ile yazılmış sembolik kaynak kodlarını bilgisayar talimatlarına sembolik işlem kodlarını ikili işlem kodları ile değiştirerek ve sembolik adresleri mutlak veya yeniden atanabilir adreslerle değiştirerek dönüştüren program....

Bakıma Muhtaç Hasta nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

İleri derecede kronik hastalığından dolayı sürekli olarak sosyal (tıbbi) bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden de...

Portföy Yöneticiliği (Portfolio Management) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Kıymetli madenlere dayalı olanlar dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin müşteriler hesabına vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi...

Matematik öğretiminde önşartlılık ilişkisi

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

matematik

Matematik konuları diğer derslere göre daha güçlü bir sıralı yapıya sahiptir. Bunun temel nedeni matematiğin hiç bir dış katkı almadan kendisini üretmesidir, yani ardışık ve yığılmalı bir bilim olmasıdır. Herhangi bir kavram onun ön şartı durumundaki...

Karayolları ulaşımı

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

ulasim

Ulaşım sistemleri içerisinde dünyada en çok kullanılanı kara yollarıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 18.330 km karayolu ağına sahip olan ülkemiz, günümüzde oto yol, devlet yolu ve il yolundan oluşan 63.714 km karayolu ağına sahiptir. Kaynak: Milli Eğ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri