Ampermetre, voltmetre ve reosta nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Ampermetre: Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini ölçmeye yarayan araçlardır. Voltmetre: Bir elektrik devresinin iki noktası arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan araçlardır. Voltmetrelerin dirençleri oldukça büyüktür. Voltmetreler el...

Kemik erimesi (osteomalazi) belirtileri?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

veterinerlik

Başlangıçta verim ve kilo kaybı, boğaya gelme aralıklarında düzensizlik ve gebe kalma oranında azalma gibi son derece önemli ekonomik kayıplara neden olur. Bu dönemde uygun olmayan cisimleri yalama ve yeme (pika) dikkati çeker. Daha sonraları yürüyüş...

Alan Derinliği (Depth of Field – DOF) nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

fotografcilik

Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan net/seçik alandır. Bu alan cimin önünde 1/3, arkasında ise 2/3 oranında oluşur. Alan derinliğinin darlığını veya genişliğini etkileyen üç öğe, objektifin odak uzunluğu, kullanılan diyaframın...

Kuduz hayvan etleri hakkında hangi kararlar verilir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

veterinerlik

Hayvan Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinin 97. maddesine göre hastalıkta  kan,gövde ve bütün organlara el konularak imha edilir. Hastalıktan şüpheli, ölen veya öldürülen  hayvanların bütün gövdeleri imha edilir. E.T.T.'nin 16. maddesine göre kuduz ve...

Adezyon Promoter nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Filmin adezyonunun iyi olmadığı durumlarda adezyonu artırmak için mürekkebin içine konulan katkı.   Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimleri Sözlüğü, Ambalajrehberi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 26/04/2010. ...

Arz Miktarındaki Nisbi Değişme

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Fiyatlarda %10 artış olduğu zaman arz miktarı %20 artıyorsa “arz esnekliği” katsayısının değeri 2’dir. Yalnız, talep esnekliği kavramından farklı olarak arz esnekliğinde “birim esnekliğinin” herhangi bir önem ve anlamı yoktur....

“Türk” adının anlamı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

tarih

Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t-Türk’de “Olgunluk Çağı”, Wambery “Türeyen, çoğalan”, Ziya Gökalp “Töreli, kanun nizam sahibi” şeklinde açıklanmıştır. Uygurlardan kalan bazı kaynaklarda “Güç, kudret”  Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanıl...

Gençlik ve spor kulübü nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptıran derneklerdir. Kaynak: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği,  Resmi Gazete Sayı...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri