Disk kalınlık değişimi (DTV)

27 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Üniform olmayan çevresel disk kalınlığı, mekanik odaklı (termik odaklı olmayan) düşük frekanslı titreşimlere (cold judder) ve fren torkunda değişimlere neden olur. Disk kalınlığındaki mikroskobik değişiklikler yüzey işlemleri esnasında oluşabilmekted...

Organ kopmaları nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

ilkyardim

Yaralanmaların en vahim olanlarındandır. Kopan organ ve yaralı bir an önce hastaneye yetiştirilmelidir. Yaralının kanamasını durdurmak için önlemler alınarak, Kopan organ plastik torbada, buz içerisinde taşınmalıdır. Buzun kopan organa temas etmemesi...

Suyun elektrolizi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Suyun elektrolizinde anotta oksijen, katotta da hidrojen gazı toplanır. Katotta toplanan gaz miktarı anotta toplanan gaz miktarının daima iki katıdır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazl...

Stratejik işbirlikleri nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

İki veya daha fazla işletmenin veya şirketler grubunun ya da stratejik iş biriminin stratejik açıdan ortakların her birinin beklenti veya çıkarlarına hizmet eden anlamlı bir takım amaçlara ulaşmak için kurmuş oldukları ortaklıklardır. (Wheelen, t.l. ...

Hazine Bonosu (Treasury Bill) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Sistem, çevre, sistem sınırı ve kontrol hacmi nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Sistem belirli bir sınır içindeki tanımı değişmeyen herhangi bir madde topluluğudur. Sınırın katı olması gerekmez ve sistemin hacmi değişebilir. Sistemin dışındaki her şey çevre olarak adlandırılır. Sistemi çevresinden ayıran yüzeye sistem sınırı den...

Kolesterol nedir?

25 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Kolesterol, siklik alkol olarak bilinen bir steroldür. Vücut tarafından sentezlenir ve normal metabolik proseslerde görev alır. Kolesterolün metabolizmada bir çok işlevi bulunmaktadır; hücre zarlarının ve plazma proteinlerinin yapımında etkilidir. Vü...

Ankilozan spondilit

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

alternatif_tip

Romatizma rahatsızlıkları genel bir tanımdır. Modern tıbbın tanımladığı 200 ün üzerinde çeşidi vardır. Almanya'da tabipler odasının açıkladığına göre 400 ün üzerinde çeşidi olduğu belirtilmektedir. Ankilozan spondilit olarak tanımlanan ve “...

Açık işletme nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kitlesini istihsal edebilecek bir duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme sistemi. Açık ocak. Normal açık işletme. —> Yerüstü madenciliği. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Gü...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri