İthal edilen GDO'lu ürünler

8 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Ürün / Çeşit sayısı Mısır 9 Pamuk 6 Soya 3 Kolza(kanola) 3 Şekerpancarı 1 Patates 1 Bakteri 1 Maya 1 Toplam 25 Kaynak: “GDO'lu 25 ürün Türkiye'de”, hurriyet.com.tr web sitesi, 30 Temmuz 2010. ...

Kıyı tipleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Orojenez, epirojenez, buzullar, dalga ve akıntıların etkileriyle farklı kıyı tipleri oluşur. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyı tipine boyuna (Karadeniz, Akdeniz kıyıları), dik uzandığı girintili çıkıntılı kıyı tipine ise enine (Ege kıyıları) kıyı...

Dendritum nedir?

22 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Sinir hücresinde hücreye ağaç görünümü veren kısa kalın uzantılar. Bunların sayıları birden çok olur ve dallanır. ...

W. K. Heisenberg ve belirsizlik prensibi

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Alman fizikçi. Yüzyılımızın en önde gelen teorik fizikçile­rindendir. Kendi adıyla birlikte anılan “belirsizlik prensibi”ni ortaya koy­muştur. Kuantum meka­niğinin kurulması ve geli­şimindeki çalışmalarından dolayı 1932 de Nobel Ödülü kaz...

Hangi madde ve yöntemler doping kabul edilir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Yasaklı Maddeler, yasaklı yöntemler ve kullanımı kısıtlı maddelerin listeleri Uluslararası Olimpiyat Komitesinin her yılın ilk aylarında yayınladığı doping listeleri temel alınarak hazırlanmaktadır. Sınıflama 1. Yasaklı Maddeler A- Uyarıcılar B- Nark...

Üvez nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Sorbus (Roseceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yapraklarını döken, dikensiz, basit veya pennat yapraklı ağaç ve beyaz çiçekli ağaç veya ağaççıklardır. Eyvaz, ivaz, ivez, övez diye de bilinir. Sorbus aucuparia L.: Kuş üvezi, mercan ağ, yabani üve...

Yargı organları (Mahkemeler)

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğünün Anayasaya aykırılığı konusunda açılabilecek davalara bakar. Ayrıca, yüksek devlet görevlerinde bulunanların görevleriyle ilgili suçlarından doğan ceza davalarına Yüce D...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri