Konsantrik kas kasılması nedir?

7 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Dinamik bir kasılma şeklidir. Kasın tonusu (gerimi) sabit kalırken boyu kısalmaktadır. Yani kısalarak bir çalışmadır.  Bir ağırlığın yerden yukarıya kaldırılması,  bu kasılma türüne basit bir örnektir. Kas boyu değiştiği için konsantrik kasılma da bi...

Standartlaşma nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Standartlaşma; standartlaştırılacak mal veya hizmet için benimsenecek temel ölçü ve niteliklerin belirlemesiyle; madde, mamul, metot ve hizmetleri saptanan ölçü ve sınırlara uygun olarak bir örnek hale getirme işlemidir. Standartlaştırma için temel ö...

Atmosfer

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğal unsurlar arasında yer alan atmosfer, yerçekimi kuvvetiyle uzaya kaçamayan gazların yerküreyi sarmasıyla oluşmuştur. Atmosfer yaşamın devamlılığında önemli bir yere sahiptir. Atmosfer içindeki hava olayları enerjisini güneş ışınlarından alır. Ca...

Tütün ve sigara bağımlılığı nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tütün ve sigara tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de yoğunlukla kullanılmaktadır. Tütün, tütün bitkisinden elde edilmekte, sigara ise tütünden üretilmektedir. Tütün doğrudan sarılarak ya da pipo ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan fe...

Hz. Peygamberimizin Kâbe hakemliği

18 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hz. Muhammed (s.a.s.), otuz beş yaşında iken, yenilenen Kâbe'nin duvarına Hacerülesved'i yerine yerleştirme işinde Kureyş kabilelerine hakemlik yaptı. Mekke'de sık sık su baskınları oluyor ve seller meydana geliyordu. Yıllardan beri bu se...

Kambiyo senetleri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Türk hukukunda kambiyo senetleri bono, poliçe ve çektir. Kambiyo senetleri, esas itibariyle ifa uğruna yapılmış bir tasarruf olup, bir dolaşım ve ödeme aracıdır. Bu senetler kanunen emre yazılı senetlerdir. Ancak,”nama yazılıdır”, “emre değil” ya da ...

Kaynama ve kaynama noktası nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir sıvı ısıtılmaya başlandığında sıcaklığı yükselir ve buharlaşma hızı artar. Isıtmaya devam edilirse moleküllerin hızı o kadar artar ki sıvıdan ayrılmaya başlar. Bir sıvıdaki moleküllerin üzerlerindeki çekim kuvvetini yenerek sıvıdan ayrılmasına ka...