Falez veya yalıyar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dik kıyılara hızla çarpan dalgalar, kıyıların alt tarafını aşındırır. Oluşan bu şekillere falez veya yalıyar adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarında...

Üretim güvenliği nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

isguvenligi

İş yerinde üretilen maddenin satışının devamlı olması, ürünün çalışana ve topluma zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmesidir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “İş Güvenliği 1” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret ...

Hidrokarbonlar (Hydrocarbons) nedir?

27 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Genellikle fosil yakıtlarda ve bu maddelerin kısmen yanmasından oluşan ürünlerde, sözgelimi petrolle işleyen taşıtların egzoz gazlarında bulunan ve yalnızca karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşikler. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve ...

Uluslar arası Pazar (International Market) nedir?

30 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi içinde “Serbest Bölgeler Mevzuatına” göre faaliyet gösterecek esas olarak eski Doğu Bloku Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerindeki şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem göreceği paz...

Soru cümlesi nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Öğrenme, bir soru ya da kuşkuyu giderme amacıyla kurulan ya da yargıyı soru yoluyla belirten cümlelere soru cümlesi diyoruz. Bu tür cümlelerin anlatımına değişik anlam özellikleri katacak kullanım biçimleri vardır. Bunların bir bölümü mü soru takısıy...

Kararname nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Kamu uygulamalarında bir hizmet, bir üretim veya işin nasıl, kim tarafından, ne şekilde, hangi koşullarla uygulanacağının, yasa, şartname ve yönetmelikler dışında, değişiklikleriyle açıklayan; ilgili bakanlığın çalışma ve denetiminde, Bakanlar Kurulu...

İstasyon sapması nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

havacilik

VOR istasyonunun ayarlandığı anda belirlenen, VOR’un sıfır derece radyali ile gerçek kuzey arasındaki bir hiza değişimi. Kaynak: Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar, Annex 14, Cilt I. ...

Yerel bilgiyi evrenselleştirmek nasıl olur?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilgi

Bir birey, grup, takım veya örgütteki bilgiyi açığa çıkararak en maksimum düzeyde kullanmak o bilginin, herkesin ulaşacağı ve anlayacağı düzeye getirilmesini sağlamaktır. Kaynak: Nezahat Güçlü, Kseanela Sotirofski, “Bilgi Yönetimi”, Türk Eğitim Bilim...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri