Kokain yasaklı mıdır?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Kokain hem yasaklı bir doping maddesidir, hem de ülkemiz sınırları içinde kullanımı yasa dışıdır.Kaynak: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Bilgi Bankası, Ziyaret Tarihi: 13/03/2010. ...

Kısaca cipslerin sağlığa zararı

6 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

beslenme

“İngiliz Kalp Sağlığı Vakfı'nın (BHF) cips tüketimini azaltmak için “Cips yemek yağ içmekten farksızdır” sloganıyla bir kampanya başlattı. Herhalde bu slogan konuyu anlatmaya yeterde artar bile…. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Önder Yıl...

Kamuyu Aydınlatma Modeli (Publicity Information) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Kamuyu Aydınlatma Modeli(Publicity Information): 1900’lü yılların başında iş dünyasının yeni yasal düzenlemelere uymak zorunda kalması, basının işletmelere yönelik yoğun eleştirileri halkla ilişkiler etkinliklerine özel önem verilmesine de yol açmışt...

Doğrudan tescil [eski: resen tescil] nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

İmar, arazi toplulaştırma vb uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ve ilgilisinin başvurusu olmaksızın yapılan tescil. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web ...

Lapya nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Sular tarafından çözünen kalker tabakasının üzerinde aşınma sonucu lapya denilen oluklar meydana gelir. Karstik şekillerin en küçüğü lapyadır. 1 – 2 cm'den 1 – 2 m'ye kadar genişlikleri ve uzunlukları olabilir. Kaynak: Milli Eği...

Diyotlar nasıl kontrol edilir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

elektronik

Avometre ile veya bir batarya ve bir lambadan faydalanılarak yapılır. Bilindiği gibi diyotlar tek yönde akım geçiren devre elemanlarıdır. Batarya ve lamba ile yapılan diyot kontrolünün yapılışı aşağıdaki Şekil 1'deki devre şemasında gösterilmişt...

Elektrikli araçların çevresel maliyet ve kazanç etkisi

23 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Hava kirliliği maliyeti içinde sağlık giderleri, ölen insanlar nedeniyle ortaya çıkan kayıp, bina hasarları, doğa ve biyosfer için harcanan masraflar. ·         İklim değişikliği maliyetlerinin içinde iklim değişikliği riskini azaltmak için alınan te...

Ağaç tahnidi nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Maden ocaklarında kullanılan ahşah malzemenin, çabuk çürümesini önlemek ve böylece ömrünü uzatmak için koruyucu tuz eriyiği, kreozot, vb. maddelerle özel bir şekilde emprenye edilmesi. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün haz...

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

kalite

Toplam Kalite Kontrol Yönetimi (TKKY) ya da Toplam Kalite Yönetimi (TKY) “Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile optimum maliyet düzeyinde önceden belirlenmiş ol...

Bilim adamlarının ölçebilme becerileri

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Ölçebilme; cisim, olgu ve olayların gözlenmiş olan özelliklerine sayısal semboller verme işidir. Başka bir deyişle ölçme, cisim, olgu ve olayların, kütle, uzunluk, hacim, zaman ve enerji gibi özelliklerini uygun araçlar kullanarak belli bir birim cin...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri