Ateşleme devreleri nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Elektrikle yapılan ateşlemelerde birkaç lağımın; kapsül kablolarının birbirleriyle paralel, seri ve karışık bağlanması suretiyle teşkil edilen devre. En son kalan iki uç elektrik üreticisine bağlanarak devre tamamlanır ve ateşlenir. Kaynak: Muammer Ö...

Momentum nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Hareket halindeki her cismin momentum adı verilen bir özelliği vardır. Momentum miktarı, hıza ve cismin kütlesine bağlıdır. Hızı artan bir cismin momentumu da artış gösterir. Aynı hızla hareket eden bir otomobil ile bir kamyonun momentumları, bunları...

Genleşme nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bir maddenin sıcaklığı değiştiğinde boyutlarında da değişme olur. Bir maddenin ısıtıldığında boyutlarındaki artmaya genleşme denir. Genleşme maddenin tüm hallerinde görülür. Bazı istisnalar dışında, ısıtıldığında her madde az ya da çok genleşir. Kayn...

Basınç katsayısı

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

aerodinamik

Aerodinamik incelemelerinde sıklıkla cisimlerin etrafındaki basınç dağılımıyla ilgilenilir. Ancak bu incelemelerde basıncın mutlak değeri yerine bir katsayı şeklindeki ifadesinin kullanılması tercih edilir. Kaynak: M. Adil Yükselen, “Aerodinamik Ders...

Assembler nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Assembly dili (makine dili) ile yazılmış sembolik kaynak kodlarını bilgisayar talimatlarına sembolik işlem kodlarını ikili işlem kodları ile değiştirerek ve sembolik adresleri mutlak veya yeniden atanabilir adreslerle değiştirerek dönüştüren program....

Muallak Hasar (Outstanding Loss) nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel, ancak, henüz tasfiyesi yapılmamış, yaklaşık hasar miktarını ifade etmektedir. Sigorta şirketleri, her hesap döneminin sonunda, muallak hasarlar...

Merkezi yerde nedir?

23 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

Bina ya da konutun, bulunduğu semt veya kentin merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın olması. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Gerçeklik yargıları nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Nesneler dünyasına ilişkin yargılardır. Kişiden kişiye değişmez nesneldir. ”Doğru” veya “yanlış” olurlar. Kanıtlanabilir ya da çürütülebilirler. ...

Ürün olarak bilim nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Temsilcileri Reichenbach ve Carnap’tır. Bu yaklaşım; bilimi anlamak için,bilim diye ortaya konmuş eserleri(ürünleri) ele alır ve onları tarihsel gelişmeleri içinde anlamaya çalışır.Bunun yolunu da bilim eserlerini mantık açısından çözümlemekte görür....

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri