Blokfiller nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Sıva pütürlerini doldurup alçı sıva ayarında bir yüzey hazırlamak için kullanılan yüzey kaplama malzemelerine denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

Magnitüd nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

jeofizik

Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin a...

Otomobilleştirilmiş bir mekan nelere ihtiyaç duyar?

29 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Nitelikli bir sürücü, ·         Trafik akışını kontrollü bir yönetimle gerçekleştirilecek yasal, toplumsal ve teknik bir sistem, ·         Servis, onarım, hurdalık ve benzin istasyonu gibi birimlerden oluşan ayrıntılı ve yaygın bir alt yapı, ·       ...

Akışkan yataklı yakma sistemi nedir ?

10 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Toz halindeki katı yakıtların kolay bir şekilde yakılabilmesi için geliştirilmiş katı yakıt yakma kazanının çalışma düzeni. Kazana hava akımı yardımı ile toz kömür üflenip alttan üflenen hava ile de yatak hareketli tutulmak suretiyle kömürün diğer si...

Aktif Sadakat (Active Loyalty) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

musteriiliskileri

Belli bir zaman aralığında müşterinin satın alma, temasta bulunma ve işlem yapma aktivitelerini tekrarlaması. Müşterinin en son ne zaman temasta bulunduğu ve temasta bulunma sıklığı gibi ölçüler analize baz teşkil eder. Kaynak: “CRM Terimleri”, Verim...

Kariyer Geliştirme (Career Development) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Bireylerin her birinin kendine özgü sorun, tema ve görevler bütünü ile ayrılabilecek aşamalar serisi boyunca sürekli kendilerini geliştirme işlemi. Başka bir tanıma göre ise, kariyer geliştirme, genelde daha iyi iş yapmak için ihtiyaç duyulan duygusa...

İtfa (Redemption) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda anaparanın geri ödenmesidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.   ...

Farklı değerlere dayalı çatışma nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

kisiselgelisim

Yaşam boyu kazanılan inançların, ilkelerin, önceliklerin farklılığından kaynaklanan çatışmalardır. İnsan kendi benimsediği değerleri başkalarına karşı koruma eğilimindedir. Bir değer çatışması yaşandığında “doğru/yanlış”, “iyi/kötü” gibi kavramları i...

Şap hastalığı nedir? Serotipleri nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

veterinerlik

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu n...

Hacamatla ilgili hadisler

2 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

alternatif_tip

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hacamatla ilgili çok sayıdaki hadisi şerifi hacamatın önemini göstermektedir. Bu hadislerin bir kısmı şunlardır; ‘Miraçta, ‘Ya Muhammed (S.A.V.)! Ümmetine kan aldırmalarını emret. Kan aldırmada sizin için şifa vardır.’ ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri