Emre yazılı kıymetli evrak

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Emre yazılı olan ve kanunen böyle sayılan kıymetli evrak emre yazılı senetlerdendir. Buna göre bir kıymetli evrakın emre kıymetli evrak sayılabilmesi için; ya lehine düzenlenen kişinin isminden sonra emrine kaydı bulunmalı, ya da böyle hiç bir kayıt ...

Alevle toz püskürtme ve ergitme işlemi

13 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

metalurji

Mikro-pülverize toz alaşımları oksijen ile vakum yapılarak oksi-asetilen alevi ortasından kaplanacak yüzeye püskürtülür. Kaplama esnasında parçanın sıcaklığı 200 °C civarındadır. Yapışma mekaniktir. Kaplama kalınlığı püskürtülecek malzemenin ve iş pa...

Otopark sistemleri nedir?

27 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otopark

Katlar arasındaki geçiş türüne bağlı olarak sürücünün kendisi tarafından kullanılan otoparklarda farklı otopark sistemlerinden bahsedilmektedir. D’Humy sistemi: Gernand D’Humy tarafından icat edilen bu sisteme bölümlenmiş kat sistemi (Split Level Sys...

Değer yargıları nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Bir gerçekliği değil, bir değerlendirmeyi içeren yargılardır, özneldir. Kişiden kişiye değişir. Değer yargılarının alanı geniştir. Kanıtlanamaz ve çürütülemezler. Mantık yargıları-“doğru”,yanlış” Sanat yargıları-“güzel”,”çirkin” Din yargıları –“sevap...

Ardışık Kısıtsız Algoritmalar Nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Penalty (Ceza) ve Barrier (Engel) fonksiyon metotlarını içerir. Bu algoritmalar orijinal kısıtlı optimizasyon problemlerini kendi içinde kısıtsız optimizasyon problemlerinin bir dizisine dönüştürür. Bundan sonra da kısıtsız optimizasyon problemlerini...

Arbitraj nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Kelime anlamı “hakemlik” olan ve ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan ticari bir terim. Diğer bir deyişle, bir yerden para, kıymetli maden, ticari senet veya menkul kıymetler satın alarak, bunları fiyatı daha yüksek olan bir başka yerde satmağa ...

Baud nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Veri iletimi hız birimi, bir saniyede gönderilen bit (veya sinyal olayı) sayısına eşittir. Kaynak: Otomasyon dergisi. ...

Bilimsel bilgiler nasıl gruplandırılır?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Bilimsel bilgiler; • olgusal önermeler •   kavramlar •   bilimsel genellemeler •   denenceler •   bilimsel yasalar •   kuramlar olarak gruplandırılır. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bil...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri