Çabukluk ve sürat arasındaki temel fark nedir?

16 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Çabukluk ve sürat arasındaki temel farklılık hareket frekansına bağlıdır. 100 metre dereceleri aynı olan iki sporcudan daha çok adım atan kısaca adım frekansı yüksek olan sporcu daha çabuktur. Kaynak: Prof. Dr. Yaşar SEVİM’in “Sürat Antrenmanı ve Tem...

Otoparklara olan ihtiyaç nedir?

27 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otopark

Bireysel araç trafiğinin azaltılarak toplu taşıma araçlarına daha fazla ağırlık verilmesi bugün tüm trafik konseptlerinin görüş birliğine vardığı ortak bir hedeftir. Buna rağmen alışveriş ve tedarik trafiği içindeki toplam bireysel trafik yoğunluğu %...

Yoğunluk nedir ?

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır. ρ = m/V;    Burada; ρ: yoğunluk, m: kütle,  V: hacim’dir. Örnek olarak  Alüminyum: ρAl:2,7 g/cm3 Kurşun: ρPb:11,3 g/cm3 (10 cm3’lük bir alüminyu...

Gazların iletkenliği

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Gazlar normal şartlar altında yalıtkandır. Fakat uygun şartlar sağlanarak iletken hale getirilebilir. Gazlardaki iletkenlik, sıcaklıkla doğru, basınçla ters orantılı olarak değişir. Basıncı düşürülen gazlar elektrik akımını iyi iletirler. İçinde bası...

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

İnsanın hem fiziki hem de ruhi bir yapısı vardır. Fiziksel olarak bir takım ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçları karşılanmazsa bedenen ve sağlığının bozulması kaçınılmazdır. Yine ruhun ihtiyaçları da karşılanmadığı taktirde insanda bir takım huzursuz...

Terim nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

Kavramların dildeki söyleniş biçimleridir. Aynı zamanda, dilde tek başına anlam taşıyan en küçük birim olduğunu da söyleyebiliriz. ...

Anaerobik çürüme (Anaerobic digestion) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Organik yükü yüksek atık suyun havasız koşullarda arıtılması süreci. Tarım toprağında kullanılmasını sağlamak için bazı organik atıkların pis kokusunun giderilmesi süreci. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Da...

Uluslararası çevre nedir?

3 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Yerel güçler ve yabancı çevresel güçler arasında iki ülkeden birindeki yan kuruluşun diğer ülkedeki müşterilerle iş yaptığı zaman iki ülke arasında oluşan etkileşim olarak tanımlanabilir. (Uluslar Arası İşletmecilik Teori ve Uygulama – Prof. Dr. Esin...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri