Çerçeve yaklaşım (Bubble concept) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Kirletici emisyon­larının denetimi bağlamında amaçlanan sınırlamaların uygulanmasında, belirli kirleticilerin çıkış kaynaklarından ziyade bunların etkiledikleri alanların ele alınması gerektiğini savunan yaklaşım. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Ç...

Beslenme, yeterli ve dengeli beslenme nedir?

27 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşam için gerekli besin öğelerinin alınması ve bedence kullanılmasına beslenme denir. Bireyin kendi özelliklerine göre gereksinim duyduğu enerjiyi ve besin öğelerini alması ise yeterli ve dengeli beslenme olarak tanımlanı...

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

alternatifyakitlar

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu, yenilenebilir kaynaklara kaymadan önce, kalan doğal gaz rezervlerinin tüm avantajını kullanarak, ilk olarak geçici bir yol izleyebilir. Finansal olarak en pahalı senaryo ve teknolojik açıdan mevcut enerji ...

Akışkan yatak (Fluidized bed) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

İçinden hava ya da bir gaz üflenen ince parçacıklardan oluşan katı madde yatağı. Üflenen hava ya da gazın denetimi katı maddenin bir sıvı gibi davranmasına yöneliktir. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daires...

Manto nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

jeofizik

Dünyanın içyapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kı...

23 Nisan nedir?

21 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

yasam

Çocukların kalplerinin sevgi bahçelerinin açıldığı gündür 23 Nisan… Türkiye’deki çocukların, dünyadaki diğer çocuklarla buluşup çocukluğun, çocuk olmanın sevincini yaşadıkları gündür 23 Nisan. 1920 yılında TBMM açıldığında, çocuklara armağan edilen g...

Kamu yönetiminde etik

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Yönetim sürekli olarak, başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen kararlar almayı bu kararları herkesin yararına olacak biçimde uygulamayı, örgütsel ve bireysel gereksinimlerin karşılanmasını, çatışmaların kurum ve çalışanların yararlarını gözet...

Psikolojinin konusu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

psikoloji

Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. İnsan merak eden ve öğren­me ihtiyacında olan bir varlıktır. Hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anla­mak ister. Elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. İnsan yalnız...

Alçıtaşı nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Doğada jips (CaSO4.2H2O) ve anhidrit (CaSO4) olmak üzere iki türü bulunan ve ticarette alçı elde edilmesine yarayan endüstriyel hammadde. Anhidrit (kristal susuz) bazı ülkelerde sülfürik asit üretiminde kullanılır; bunun dışında kullanım alanı pek ya...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri