Şevketibostan nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Cnicus benedictus L. 35 santime kadar yükselebilen, bir yıllık, tüylü, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısımları İzmir pazarlarında satılır ve sebze olarak kullanılır. Akkız, bostan otu, mübarek dikeni, Şevket otu olarak da bilinir. Ka...

Devre mülk nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Bir konutun ya da bir yapının bağımsız bölümünün ortak iyelerinin, ortaklık paylarına uygun olarak yılın belirli dönemlerinde yararlanmasını sağlayan irtifak hakkı. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Söz...

Ayet nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Ayet; kelime olarak, alamet, nişan, mucize ve delil gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur'an'ı meydana getiren cümlelere ayet denir. Ayetler, içerisinde numaralarının yazıldığı duraklarla birbirinden ayrılır. Kimi ayetler uzun kimileri...

Temlik nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümlerle devredilerek terk edilmesi işlemidir. Genellikle devirden önceki koşullar devirden sonra da geçerli sayılmaktad...

Dünyada Su Ürünlerinin Durumu Nasıldır?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

su_urunleri

1997 yılı verilerine göre, dünyada üretilen tüm balık miktarı, 95 milyon ton dolayındadır. Bunun 68 milyon tonu denizden, 13 milyon tonu iç sulardan ve 11 milyon tonu da kültür yoluyla üretilmektedir. (Aras ve ark., 1997). 2001 Yılı toplam su ürünler...

Sözün gücünü kimler kullanır?

15 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

edebiyat

•          Kumandanlar •          Din adamları “Hitabet Teknikleri – Nejat Muallimoğlu’nun aziz anısına saygıyla…” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri