Ağaç diyagramı nedir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Belli bir hedefe ulaşmak amacıyla, yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan tekniktir. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Zehra Özkan’ın “Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (Derleme zamanı: 24/04...

Taksonomi nedir?

22 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurucusu Linnaeus’tur. Taksonomi sınıflandırmanın teorik kısmıdır. Sınıflandırma bilimi olarak ifade ettiğimizde son halini almış bir sınıflandırma şemasına da taksonomi deriz yani yaptığımız işin bilimsel adıdır. Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hi...

Öğretim teknolojisi nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilgi teknolojileri eğitim sürecinin geliştirilmesinde etkilidir. Öğretim amacıyla kullanılan makine, araç ve gereçleri kapsayan bilgi teknolojileri “öğretim teknolojisi” olarak adlandırılır. Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Ö...

Kelime hazinesinin zenginleştirilmesi

17 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Dili güzel kullanan konuşmacıları dinlemek ·         Bulmaca çözmek ·         Beyin jimnastiği yapmak Doç. Dr. Ertuğrul Yaman’ın “ sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

Stres Frakturleri

6 Aralık 2010 Nedir Yorum Yaz

Sürekli tekrarlayan mikrotravmalara bağlı olarak özellikle uzun kemiklerde görülür. Kasık ağrısına en çok neden olan stress fraktürleri pubic ramus ve femur boynunda görülür. Uzun mesafe koşucularında tekrarlanan, uzun süreli yük binmesi sonucu ve se...

Musculus nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kas. Anatomide kas sözcüğü çok geçer. Daha çok kısaltılmış şekliyle yazılır. Kısaltması “M, m”dir. Çoğulu “musculi” şeklinde yazılır ve kısaltması “Mm, mm”dir. ...

Bakım Heyeti nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Müracaatı yapılan yardıma ve bakıma muhtaç kişinin içinde yaşadığı evde (veya kurumda) bakım teşhisine yönelik gözlemler yapmak ve bakım raporu hazırlamak ile görevli kuruldur. Bakım Hizmet Türleri: Bakım güvencesi kapsamında kişi ve(ya) durum odaklı...

Ekolojik tarımda hayvancılığın önemi

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Ekolojik tarımın ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık, çiftlik hayvanlarına doğal davranışlarının tüm hallerini göstermelerine izin veren, ekolojik yemlerle beslenen, verimi artırmak amacıyla hormon, antibiyotik vb katkıları kullanılmayan, tüketicil...

Buharlaşma ısısı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Suyu katı halden sıvı hale dönüştürmek için gerekli olan enerjiden daha fazla bir enerjiye sıvı-gaz dönüşümü için ihtiyaç duyulur. Bir gramlık suyu sıvı halden gaz haline dönüştürmek için 2260 Jul'lük enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiye buharla...

Suda hangi analizler yapılmalıdır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klo­rür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kur­şun, mangan, arsenik, kadmiyum, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir. Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, S...