Sosyal sorumluluk temelli liderlik nedir?

31 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

•          Çıkış noktası problemler: Ekolojik dengenin bozulması, dengesiz kapitalizm, topluma zarar gelmesi, şirketlerin kontrolsüz olarak güçlenmeleri •          Temel disiplinler: Sivil toplum, sosyoloji, ekoloji, sistem bilimleri •          Lider...

Bilimsel gelişimde “meraklılık”

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Bu, çocukların doğuştan getirdikleri bir özelliktir. Çocukların meraklılık düzeylerinin en yüksek olduğu dönem, ilköğretim çağının birinci basamağındaki öğrenim yıllarını kapsar. Bu nedenle bu yılların çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Çünkü meraklı...

Solüsyon Nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

farmakoloji

Etkin maddelerin su veya başka bir çözücüde çözülmesi suretiyle elde edilir. Kaynak: Prof. Dr. M. İpek Cingi ve Prof. Dr. Kevser Erol; Editör: Prof. Dr. Melih Erdoğan; “Farmakoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 494, Açıköğretim Fakültesi ...

Önermeler arası ilişkiler neyi kapsar?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

Önermeler arasındaki ilişkilere bakmak için basit önermeler üzerinde inceleme yapmak gereklidir. Basit önermeler, bir özne ve yüklemden oluşur. Mantıkta özne “S” harfi ile (Subject) ve yüklem “P” harfi ile (Predicate) gösterilir. Önermelerin nitelikl...

Tanım ve bölme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

Bir bütünün unsurlarına ayrılması veya bir bütünün tikellerine ayrılmasına bölme denir.Örnek: Suyun kendisini oluşturan hidrojen ve oksijen atomlarına bölünmesi. Burada bölümlerin her biri bütünden farklıdır. Diğer bölme ise, çizginin doğru çizgi ve ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri