Vücudumuzun su kaynakları nelerdir?

16 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Vücudumuzun su kaynakları üç ana grupta toplanır. Bunlar: Direkt olarak alınan su, çeşitli sıvıların içindeki su, çeşitli besin maddelerinin içindeki sudur.  Kaynak: Dr. Murat Kuter ve Prof. Dr. Füsun Öztürk Kuter tarafından yönetilen SporBilim Web S...

Nefaset nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla ya da parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hak edişlerinden kesilen para cezasına denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003....

Soğuk havalar depresyon oluşturabilir mi?

13 Aralık 2010 Nedir Yorum Yaz

saglik

Havaların soğuması, ısı değişikliği ve ışık değişimi insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Bir hafta önce bahar havasını soluyan insanların bir hafta sonra soğuk hava, yağmur veya kara maruz kalması psikolojik açıdan etkiler oluşturabilir ve bu ...

Ağaç tahkimatlı ayak işletme metodu nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Arazinin bozuk, cevherin sağlam olmadığı taban ve tavanın tutulması icap eden —> Açık-, Rambleli- ve Anbarlı ayak işletme metotlarının uygulanmasına imkan olmayan maden yataklarında, direk fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok zengin damarlarda ve di...

Anaerobik güç nasıl geliştirilir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

İnsan organizmasının anaerobik gücü genel olarak, aerobik güçten daha zor geliştirilen bir özelliktir. Burada temelde iki noktadan hareket edilir. Bu noktalar; supramaksimal (maksimalüstü) yüklenmeler ve tekrar metodudur. Özellikle supramaksimal (mak...

Bilanço rezervi nedir?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Kaydi Takas (Book-entry Settlement) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul kıymet borçları ile menkul kıymet alacaklarının hesaben teslimidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziya...

Sayısal kodlar nasıl oluşur?

22 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Sayısal kodları sayı dizileri oluşturur. Yeni bir unsur ilave edileceği zaman bir sonraki sayının kodu verilir. Bu, büyük kolaylıktır. Sayıların yerleştirilmesindeki esneklik ile hastaya özel bilgilerin saklı kodlarla oluşturulması mümkündür. Bazı sı...


UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri