Vitaminlerin önemi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Vitaminler, geçmişte ve günümüzde birçok mesleğin ilgi alanına girdi. Bu meslek grupları içinde tıp ve kimya ile uğraşan araştırmacılar, biyokimyacılar, fizyologlar, beslenme bilimcileri, farma­kologlar yer alıyor. Özellikle son yıllarda yaşlanma bil...

Kur'an iki kapak arasına nasıl geldi?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, hafızlar ve vahiy katiplerinden oluşan bir komisyon kurdu. Değişik şeylerde yazılı olan ayet ve sureler iki kapak arasında toplandı ve bir kitap halini aldı. Buna Mushaf denir. Hz. Osman d...

Cilt gençlestiren besinler hangileridir?

23 Ocak 2011 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Cildi ile ilgilenmeyen yok! Özellikle kadınlar 30'lu yaşlardan sonra cilt sorunlarıyla daha ilgililer. İşte cilt gençleştiren beslenme önerileri: Güneşti, sigaraydı, egzoz dumanıydı, kötü kremlerdi derken cilt tam da bu yaşlarda yıpranıp yaşlanm...

“Türk” adının anlamı nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

tarih

Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t-Türk’de “Olgunluk Çağı”, Wambery “Türeyen, çoğalan”, Ziya Gökalp “Töreli, kanun nizam sahibi” şeklinde açıklanmıştır. Uygurlardan kalan bazı kaynaklarda “Güç, kudret”  Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanıl...

Örtücü (Enstantane) Hızı Öncelikli nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

fotografcilik

Bazen yapılacak çekimin özelliği nedeniyle örtücü hızının belirlenmesi önem kazanır. Fotoğraf makinesi bu durumlarda örtücü hızı öncelikli konuma getirilerek, fotoğrafçının öncelikle örtücü hızını ayarlaması sağlanır ve makine bu hıza göre uygun diya...

İyi bilgide olması gereken özellikler nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

İyi bilgide olması gereken bir takım özellikler vardır. İlk olarak, bilgi ilgilenilen konu ile ilgili olmalıdır. Yapılan bir işe ya da verilen bir karara desteği olarak yardımcı olmalıdır. İkinci olarak, bilgi zama­nında elde olmalıdır. Gerektiği zam...

OPP nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Oriyente PP (polipropilen) film. Dayanıklı ve berrak filmdir, ama ısıyla yapıştırılamaz. Isıyla yapıştırılma için genellikle diğer filmlerle (örneğin LDPE) birlikte kullanılır. PVDC (poliviniliden klorid) ile ya da metalize film ile kaplanarak engell...

Yaşlılık dönemi ve vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan bazı sorunlar; özellikle hareket yeteneğinin azalması, besinlerden yeterli düzeyde yararlanamama, uzun dönem kullanılan ilaçların besinlerin sindirimine engel olması, kronik hastalıklar, sin­dirim sorunları gibi durum­...

Fenomenoloji nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Varlığı Fenomen kabul etme. Edmund Husserl tarafından temsil edilen bu yaklaşıma öre insan varlığa değerler yükleyerek yaklaştığından onun özüne hiç yaklaşamamaktadır. Varlığın özü değerlerden arındırılmış(ayraç içine alınmış) salt varlığın kendisidi...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri