Anneler günü mü yoksa tüm günlerin annesi mi?

8 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yasam

Keder ve üzüntülerini, anne-baba ve yakınlarıyla paylaşan kişiler, onların varlıklarıyla sevinip, yokluklarıyla hüzünlenir. Bizler; kederlerimizi, onlarla hafifletir, sevinçlerimizi onlarla paylaşarak daha da anlamlı kılarız. Onların varlığıyla yalnı...

Poliçede ödeme yeri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Poliçede ödeme yerinin en az mülki mahal olarak (İstanbul, Ankara) gibi gösterilmesi gerekir. Ödeme yerinin açıkça belirtilmemiş olması, mutlak olarak geçersiz kılmaz. Eğer muhatabın adı ve soyadı yahut unvanı yanında bir yer belirtilmiş ise orası öd...

Sosyometride amaç nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

sosyoloji

Sosyometride amaç grup içi dayanışmayı tespit edip, çatışmaları ve uyumsuzlukları azaltmaktır. Sosyometri aracılığıyla bireyler arası ilişkilerin derecesini, kimin lider özellikleri taşıdığını, hangi bireylerin birbirleriyle daha çok iletişimi olduğu...

Ruhsal liderlik nedir?

31 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

•          Çıkış noktası problemler: Manevi boşluk, psikolojik problemler, bunalımlar, yalnızlık, anlamsızlık, izolasyon, ego merkezlilik, vahşi kapitalizm, belirsizlik ve kaos •          Temel disiplinler: Dünya dinleri, ruhsallık, maneviyat, felsef...

Doğrulama ve formel bilim nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Doğrulama: Bir varsayımın (önermenin) doğru olup olmadığını belirlemek için yapılan deneysel ve mantıksal işlem. Formel bilim: İnsanın mantıklı düşünmesi ve olgusal bilgilerini düşüncenin formları olarak ifade etmesi üzerine kurulu mantık ve matemati...

Performans analizi kaç aşamadan oluşur?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

insankaynaklari

Tutum ve davranışları eleştirmede nötr kanaatlere sahip olmak. Problemleri teşhis: Bir psikiyatrist yaklaşımıyla problemleri teşhis. Sınıflandırma: Sorun kaynağı davranışların kategorize edilmesi. Övme: Personele üstün niteliklere sahip olduğu kanaat...

OPS Shrink Film nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Oriyente polistiren film. Asya ve Avrupa’da şirink PVC filmlere alternatif olarak çok sık kullanılır, ama ABD’de kolay bulunmaz. Fiyatı PVC filmden biraz daha yüksektir, ama geri dönüştürülme özelliği ve şirinkleme yüzdesi ondan daha fazladır. Kaynak...

Mortalite Tablosu (Mortality Table) nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutularak oluşturulan yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan her bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolardır. Mortali...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri