Katıların iletkenliği

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Katı iletkenlerdeki atomların en dış yörüngelerinde genellikle birkaç elektron bulunur. Bu elektronlar değerlik elektronları olarak adlandırılmış olup atomdan çok kolay ayrılabildikleri gibi komşu atomlara da kolayca geçebilirler. Elektronlar atomlar...

Neden Muhammed ismi?

17 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

“Varlıklar gelir, ilahî isimlere ayna olur, görünür ve yiterler” diyor İbn Arabî.  İlahî âlemden yansımalar da böylece isimler üzerinden olmakta. Henüz dünyaya yeni gelen kimselere, Allah'a duyulan yakınlık hissini göstermek için Abdu...

Allah Gözetendir

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Allah evreni yaratıp kendi haline bırakmamıştır. Başta insan olmak üzere tüm canlıları koruyup gözetmektedir. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için tüm imkanları insanın emrine sunmuştur. İnsan Allah'ın emniyeti ve koruculuğu altın...

GDO bağlamında bilinmeyen korkular nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Tüketiciler aynı zamanda öldürücü mikroorganizmalar veya süper bitkilerin alan denemeleri ve alan testleri sırasında serbest kalabileceği ve biyoteknoloji laboratuarlarındaki kazaların insan ve hayvan popülasyonunu tehdit eden toksik ajanlar, zehirle...

Bölgelere göre işletmeler

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Bu tür bölümlendirme bölgesel çalışmanın sağlayacağı yararların veya bölgesel koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğinde kullanılır. Örneğin, üretim ve pazarlama fonksiyonlarında ayrılmaya gidilmesi çoğu kez olumlu sonuç verirken finans fonksi...

Ana kuyu nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Ocaktan, cevher, taş, su, personel çıkmasını ve ocağa, personel, malzeme, enerji ve hava girmesini sağlayan kuyu. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden...

Örneklemeyle KeywordDensity nedir?

27 Eylül 2011 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Bir kompozisyon yada makalede hatta kitapta anlatmak istediğiniz temel olayı en fazla %4 kelime yoğunluğu ile normal şartlarda çok rahat anlatabiliyorsunuz. Bu dünya klasiklerinden tutunda Birleşmiş Milletler bildirgesine kadar hatta William Shakespe...

Çekin devri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Çek hamiline ise ya da belirli bir kişinin ismi ile birlikte hamiline kaydını içeriyorsa teslim yolu ile devredilir. Nama yazılı bir çek alacağın temliki ve teslim yolu ile emre yazılı çek ise ciro ve teslim yolu ile devredilir. Çekte temlik ve tahsi...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri