Şanzımanın görevi nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Şanzıman, motordan elde edilen gücün tekerleklere iletilmesinde, taşıtın değişik yol ve yük şartlarında ihtiyaç duyduğu farklı moment ve hız kademelerinin sağlandığı elemandır. Bunun yanı sıra taşıtın geri hareketinin sağlanması ile motorla tekerlekl...

Hisbe teşkilatı, ihtisab ve muhtesip nedir?

22 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

tarih

Osmanlı'da, öncesinden itibaren kamusal alanda ahlaki davranışları denetleyen bir kuruluş vardır. Hz. Peygamber tarafından bizzat kurulmuştur, “Hisbe teşkilatı”. Osmanlı döneminde ihtisab adıyla daha çok kullanılmıştır bu. Bu teşkila...

Yeryüzünde dış kuvvetler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dış kuvvetler enerjisini güneşten alır. Yağış, akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve deniz akıntıları iç kuvvetlerin oluşturduğu yükseltileri aşındırarak çukurluklarda biriktirirler. Yani yeryüzünü düzleştirmeye çalışırlar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesin...

Hareket sistemi nedir?

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Hareket sistemi, insanın hareketini sağlayan yapılar birliğidir. Bu yapılar kemikler, eklemler ve kaslardır. Bu üç yapı, kendilerine destek olan yapılarla birlikte insanı hareket ettirir. Destek yapıların başında; bağ doku, damarlar ve sinirler gelir...

Konum vektörü nedir ?

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bir cismin seçilen bir referans sitemine göre yerini belirler. Yer vektörünün zamana göre konumdaki herhangi bir yer değişimiyle ∆r yer değişimi meydana gelir. Bu değişim son konum vektörüyle ilk konum vektörü arasındaki farktır. Kaynak: İsimsiz, “Bö...

Bilim adamlarının gözlem yapabilme becerileri

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Gözlem, çevrede olup bitenleri duyu organlarını kullanarak doğrudan ya da çeşitli araçlar yardımıyla dolaylı yoldan inceleyerek olgu ve olgusal durumları saptama sürecidir. Fen alanında çalışan herkesin öncelikle gözlem yapabilme becerisini kazanması...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri