Mal ve hizmet nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Mal; ihtiyaçları karşılamak özelliğine sahip olan nesnelerdir. Gıda maddeleri ya da mobilya gibi. Hizmet; ihtiyaçları karşılayan maddi varlığı olmayan şeylerdir. Örneğin; okullar eğitim; hastaneler sağlık; oteller konaklama hizmeti üretip sunarlar. K...

Kur' an okumanın yeri ve zamanı var mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim, okunması ve dinlenmesine engel olunmayacak her yer ve zamanda, istendiği kadar okunabilir. Kur'an okumanın belirli vakti yoktur. Özellikle cuma günü, bayram ve kandil gecelerinde Yasin suresi başta olmak üzere Kur'an&ap...

Ampirik tedavi nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hastalıkların sebebini ve ne olduğunu, ilaçların hastalıktaki rolünü ve etki şeklini bilmeden yalnız gözlem ve denemelere dayanılarak yapılan tedavi şekli ampirik tedavi adını alır. Bugün için önemini yitirmiştir. Diğer tedavi şekilleri ampirik tedav...

Pazar büyüklüğü nedir?

3 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmelerin ürettiği ürünleri alabilecek olan potansiyel müşteri kitlesi olarak tanımlanabilir. (Uluslar Arası İşletmecilik Teori ve Uygulama – Prof. Dr. Esin Can Mutlu) ...

Pandemik Grip (Domuz Gribi) nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

A (H1N1) 2009 tipi virüsünün neden olduğu bulaşıcı (viral) bir hastalıktır. İnsanlar bu virüsle daha önce karşılaşmadıkları için hastalığa karşı bağışık değildirler. A (H1N1) 2009 virüsü domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzediği göster...

Isıl kirlenme nasıl oluşur ve nasıl önlenir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Elektrik enerji santralleri su kullanarak önce onu buhara sonra elektriğe döndürürler. Çoğu endüstriyel kuruluşlar da makineleri soğutmak üzere su kullanırlar. Fabrikalardan çıkan sıcak su en yakında bulunan bir akarsuya, göle veya denize boşaltılır....

Doğruluk Değeri nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir ifadenin doğrulanması veya yanlışlanması sonucunda önermeye yüklenen “Doğrudur” ya da “Yanlıştır” değerine denir. Yani doğruluk değeri, bir önermenin doğru olmasını gösterebildiği gibi, yanlış olmasını da gösterebilir. Doğruluk değeri te...

Alında tavan basıncı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İstihsal yerindeki alınmamış kömür damarı üzerinde tavan katmanlarının oluşturduğu basınç birikimi. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir ...

TRAFFIC nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ticareti yapılan bitki ve hayvanların ticaret kayıtları analizi. Doğal yaşam ve doğal yaşam ürünlerinin küresel ticaretini denetleyen uluslararası kurum. Kurum özellikle CITES anlaşmasının düzenlemeleri konusunda çalışmakta ve devletlerin CITES hüküm...