Çekin devri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Çek hamiline ise ya da belirli bir kişinin ismi ile birlikte hamiline kaydını içeriyorsa teslim yolu ile devredilir. Nama yazılı bir çek alacağın temliki ve teslim yolu ile emre yazılı çek ise ciro ve teslim yolu ile devredilir. Çekte temlik ve tahsi...

Kısa Süreli Kurumsal Bakım Hizmetleri nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Evinde sosyal bakım hizmetleri gören bakıma muhtaç kişinin, bakım muhtaçlık derecesi ve evde sosyal bakım hizmet ve güvence türlerine göre senede belirli bir süre için yatılı bakım merkezine alınması ve burada kendisine sosyal bakım hizmeti verilmesi...

Sosyometride amaç nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

sosyoloji

Sosyometride amaç grup içi dayanışmayı tespit edip, çatışmaları ve uyumsuzlukları azaltmaktır. Sosyometri aracılığıyla bireyler arası ilişkilerin derecesini, kimin lider özellikleri taşıdığını, hangi bireylerin birbirleriyle daha çok iletişimi olduğu...

Ada bölümü krokisi [İng. Island index map] nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Kadastro çalışma alanı içerisinde yer alan, kadastro adalarını gösteren kroki. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010. ...

2011 yılında altının seyri nasıl olur?

12 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Piyasalarda altın, dolar ve avronun sürekli yükselmesi sadece ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili değil. Altın dünya genelinde çok önemli bir maden. Dünyada yaşanan olumsuz durumlar piyasaları alt üst ediyor. Bu yaşanan durumu iyi analiz edilme...

Kuran'ın Temel Amacı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Kur'an, Cebrail melek aracılığı ile Peygamberimize, Peygamberimiz aracılığı ile de tüm insanlara gelmiş olan son ilâhi kitabın adıdır. Allah Kur'an'da, insanın dünya hayatını şekillendirmiş, insanların uyması gereken temel ilke ve amaç...

Konuşmayı nasıl bitireceksiniz?

16 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

edebiyat

•          Dinleyicilerin “Keşke biraz daha konuşsaydı” dediği bir zamanda “Hitabet Teknikleri – Nejat Muallimoğlu’nun aziz anısına saygıyla…” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

Medeni Hukuk nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Kişilerin; medeni ilişkilerini, mülkiyet ilişkilerini, hak ve borçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Evlilik; mülk edinme, sözleşme yapma gibi ilişkiler medeni hukuk içinde düzenlenmiştir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lises...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri