Formal iletişim

2 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim ·         Yukarıdan aşağıya doğru iletişim ·         Bilgilendirmenin tam olarak yapılması gerekir, yoksa hem etkili olmaz, hem de yanlışlık veya eksikliklere yol açar. ·         Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon,...

CNC (Computer Numerical Control) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir 1 Yorum

bilisim

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile hareket kontrolü. Kaynak: Otomasyon dergisi. ...

Akıl nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Gözlemleyerek, düşünerek, tefekkür ederek, mukayese yaparak, hayal ederek, eğitim alarak veya nasihat dinleyerek, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilecek derecede elde edilen zihni kabiliyetlerin ve anlama-kavrama becerilerinin bütünüdür. Ar...

Standart tipleri nelerdir?

24 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

En yaygın kullanılan ve kabul gören standart tipleri; temel standart, terminoloji standardı, test standardı, ürün standardı, işlem standardı, hizmet standardı, arayüz standardı, sağlanacak verilerle ilgili standart, organizasyon standartlarıdır. Kayn...

Arbitraj (Arbitrage) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.   ...

Maturîdî kimdir?

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Asıl adı Ebu Mansur Maturîdî'dir. Hicri üçüncü yılın ortalarına doğru Semerkand'ın Maturid beldesinde dünyaya gelmiştir. İtikadî (inanç esasları) mezheplerden olan Ehl-i sünnet'in Maturidiyye ekolünün kurucusudur. Fıkıh ilminde Hanefî ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri