Hayvanlarda vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Vitaminler sadece insan sağlığı açısın­dan değil, önemli besin kaynağımız olan çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlığı açısından da önemli. Ancak diğer canlıların vitamin gereksinimleri insanlardan bazı yönlerden farklılık göstermekte. Örne­ğin, C vit...

Kadere iman nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Temel inanç esaslarından birisi de kadere inanmaktır. Kader, Allah'ın olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarınıönceden bilmesi ve takdir etmesidir. Kaza; Allah'ın önceden takdir ettiği şeyleri, zamanı geldiğinde ...

Pubalji nedir?

6 Aralık 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Oldukça nadir görülen kasık ağrısı nedenlerinden biridir. İnternal oblik kasın kasılmasına bağlı olarak ağrı oluşur. Kas ve fasyaların zayıflığı ile karekterizedir. Zorlu aktiviteyle ortaya çıkar, istirahat ile geçer. Konservatif tedaviye cevap verme...

Karar nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi, yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir. Kaynak: “Yasama ...

Isı Miktarı ve Ölçülmesi

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Isıalan ya da veren maddenin sıcaklığı değişir. Bir maddedeki sıcaklık değişikliği, o maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin bir göstergesidir. Isıalan maddenin sıcaklığı yükselir ısıveren maddenin ise sıcaklığı düşer. Aynı maddenin değişik mi...

Atık ısı nedir? Nasıl oluşur ve değerlendirilir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Makineler, fırınlar, elektrik lambaları ve sobalar ısıyayarlar. Kullandığımız enerjinin çoğu ışık, elektrik, kimyasal enerji, mekanik enerji- sonuçta ısıya dönüşür. Her gün kullandığımız enerjiden arta kalan ısıdır. Bu ısının çoğu kaybedilir. Isı önc...

Lapya nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Sular tarafından çözünen kalker tabakasının üzerinde aşınma sonucu lapya denilen oluklar meydana gelir. Karstik şekillerin en küçüğü lapyadır. 1 – 2 cm'den 1 – 2 m'ye kadar genişlikleri ve uzunlukları olabilir. Kaynak: Milli Eği...