Risk analizi

21 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

·         Amaç, riskin oluşması hakkında olasılık, maliyet, planlama ve sonuçlara ilişkin tahmin yürütebilmek için risk unsurları hakkında yeterli bilgiyi toplamaktır. Yrd. Doç. Dr. Bersam Bolat’ın “Risk Yönetimi” ...

Trabzon’un konumu

24 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

turizm

Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon Kafkasların ve İran transit yolunun başlangıcında yer alır. Karadenize kıyısı olan diğer ülkelerin limanlarıyla bağlantısı bulunmaktadır. Tarihi ve doğa güzellikleri ile dört mevsim gezip görülebilecek turiz...

Genel haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Yaygın olarak kullanılan atlas ve duvar haritalardır. Fiziki, siyasi, beşeri ve ekonomi haritaları bu guruba girer. Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini gösterirler. Yükselti basamakları fiziki haritalar yardımıyla tespit edilir. Siyasi haritalar, ü...

İklim elemanları kaç başlıkta toplanır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

İklimi elemanları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; Sıcaklık, Basınç ve rüzgarlar, Nemlilik ve yağıştır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiş...

Kesişen kuvvetlerin bileşkesi

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

İki veya daha fazla kesişen kuvvetin etkisinde olan bir cisim, kuvvetlerin arasında yer alan bir doğrultuda hareket eder. Kesişen kuvvetlerin bileşkesi bulunurken, vektörlerin ucundan diğer vektöre paralel çizgiler çizilerek ortaya çıkan paralel kena...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri