Konuşmayı nasıl bitireceksiniz?

16 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

edebiyat

•          Dinleyicilerin “Keşke biraz daha konuşsaydı” dediği bir zamanda “Hitabet Teknikleri – Nejat Muallimoğlu’nun aziz anısına saygıyla…” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

İbn Hazm tılsım hakkında neler söyler?

16 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

İbn Hazm tılsım hakkında müşahedeye dayalı enteresan bilgiler verir ve şunları söyler: “Tılsım, eşyanın tabiatını değiştirme ve gözbağcılık değildir. Tılsımlar, Allah Tealâ’nın terkib ettiği birtakım güçlerdir ki, soğuğun sıcak ile ve sıcağın soğuk i...

Balık Yemi Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

su_urunleri

Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemlere denir. Kaynak: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) ...

Temel insan gereksinimleri

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Hemşire, bireyin yetersizliklerinin yarattığı sorunları gidermede, bir norm veya ölçüt olarak temel insan gereksinimlerinden yararlanır. Bu tür gereksinimler; bireyin düşünce, duygu, istek ve beklentilerinin, hemşirenin bilgi ve deneyimleri ile birle...

Kuvvet nasıl geliştirilir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Kuvvet gelişimi tekrar ve interval yöntemleriyle sağlanır. Bu yöntemlerden bazıları, serbest ağırlık ile çalışma (free weight training), ağırlık makinelerinde (weight machine) çalışmadır. Bu çalışmalarda mutlaka bir uzman tarafından program hazırlanm...

Bal bebekler için zararlı mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Alerjen maddeleri içerdiğinden dolayı bir yaşından küçük bebeklere bal verilmemelidir. Bunun yerine besleyici değeri çok daha fazla ve demirden zengin olan pekmezin tüketilmesi daha sağlıklıdır. Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Ke...

Yenilikçi Müteşebbislik nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

girisimcilik

Yeni bir fikir ya da buluşun veya mevcut olan mal ve hizmetin daha da geliştirilerek kar elde edilecek şekilde piyasaya sunma işidir. Günümüzde cep telefonu piyasası buna iyi bir örnektir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lise...

Katılım (Participation) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Bir örgütteki tüm çalışanların, sorunların çözümüne, süreçlerin geliştirilmesine ve hedeflere ulaşılması için stratejik açıklığın kapatılmasına zihinsel gücünü katarak etkileşim halinde gerçekleştirilen etkinlikler bütünü. Kaynak: “Verimlilik Terimle...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri