Ad ve nesne tanımları nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

Bir kavram, başka kavramlarla zihinden yeni ilişkiler kurularak açıklanıyorsa (Örn: “Araba, çağımızın gerekleri arasında sayılan, önemli bir araçtır”; “Çikolatalı pasta, dünyanın en güzel yiyeceğidir”…) ad tanımı; deney ve gözlem ile ispatlanmış bir ...

Diyotlar nasıl kontrol edilir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

elektronik

Avometre ile veya bir batarya ve bir lambadan faydalanılarak yapılır. Bilindiği gibi diyotlar tek yönde akım geçiren devre elemanlarıdır. Batarya ve lamba ile yapılan diyot kontrolünün yapılışı aşağıdaki Şekil 1'deki devre şemasında gösterilmişt...

Anma kesiti nedir?

8 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Kesiti önemli olan tel, halat, çubuk vb. maddelerin standartlarda belirtilen kesit değeri. Nominal kesit. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenm...

Bitkisel biyokütle

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

alternatifyakitlar

Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır. Fotosentez ile enerji içeriği yaklaşık olarak 3.1021 J/yıl olan organik madde oluşmaktadır. Bu değer dün...

İkincil Piyasa (Secondary Market) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

muhasebe

Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Örneğin, Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tahvil Bono Piyasası ikincil piyas...

Toxic nephropathy nedir?

14 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Böbrekte ilaç, yenilen içilen, absorbe edilen veya solunan kimyasal ya da biyolojik bir madde tarafından oluşturulan morfolojik veya fonksiyonel değişiklik. ...

Yardımcı yaprak yayların ne tür özellikleri vardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Kamyonlar gibi büyük yük altında olan araçlar­da, yardımcı yaprak yaylar kullanılır. Yardımcı yaprak yaylar ana yaprak yayın üstünde yer alır. Yük az olduğu zaman, yalnız ana yaprak yay çalışır, fakat yük fazla olduğu zaman ana ve yardımcı yaprak yay...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri