Saydamlaştırma

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

patoloji

İkinci aşama dokudaki alkolü alıp yerine Ksilol (Ksilen) veya Toluol (Toluen) gibi eriyikleri geçirmektir. Bu eriyik içinde dokular 30-45 dakika tutulur. Ksilol yağları da eritir ve dokuyu saydamlaştırır. Kaynak: Prof. Dr. Nilüfer Tel, “Patoloji”, Ed...

2011 yılında altının seyri nasıl olur?

12 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Piyasalarda altın, dolar ve avronun sürekli yükselmesi sadece ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili değil. Altın dünya genelinde çok önemli bir maden. Dünyada yaşanan olumsuz durumlar piyasaları alt üst ediyor. Bu yaşanan durumu iyi analiz edilme...

Dilin kirlenmesi

9 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Dilin düşünce ile etkileşimi göz önüne alındığında, dilde oluşabilecek kirlenme zaman içinde millî kültür yapısını da bozabilecektir. Dilde meydana gelen kirlenmeye yabancı dillerden dilimize giren çok sayıda sözcük ve dilimizin yanlış kullanımı nede...

Reklam endüstrisinde medya

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

reklam

Reklam endüstrisinin önemli bir ayağı da medyadır. Reklamverenin, reklam ajansına hazırlatmış olduğu mesajlar kimi zaman kitle iletişim araçlarında kimi zamanda bunlar dışında araçlarda -genel bir ifadeyle reklam araçlarında- “bir bedel karşılı...

Nazım planı nedir?

24 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden...

Öğretmenin genel yeteneği ve özel yeteneği nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egitim

Öğretmenin genel yetenek (zeka) düzeyi yüksek olmalıdır. Başka bir deyişle, öğretmen eğitimi programlarına üst düzeyde genel yeteneğe sahip olan gençler kabul edilmelidir. Ayrıca öğretmen, konu uzmanı olarak çalışacağı alanda, örneğin edebiyat, fizik...

Kağıt kondansatörler

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

elektronik

Kağıt kondansatörlerde iki iletken plaka ve bunların arasında yalıtkan olarak kağıt kullanılmıştır. İletken maddeler ve bunların arasındaki kağıt çok ince olup bir silindirik yapı oluşturmak üzere birbiri üzerine sarılmıştır. Kağıt kondansatörlerde d...

Döviz piyasasının üyeleri

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

bankacilik

Piyasanın üyeleri; bankalar, mali kuruluşlar, ihracatçı ve ithalatçılar, şirketler, kamu kuruluşları ve merkez bankalarıdır. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Mert URAL, “Para, Dış Denge ve Kuru Sistemleri” ...

Döviz piyasalarındaki ödeme aracı

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

bankacilik

Döviz piyasalarında genellikle iki tip ödeme aracı arasında ayırım yapılmaktadır: Doğrudan nakit şeklinde olanlara ‘efektif’, Nakte dönüştürülebilir araç (döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) şeklinde olanlara da ‘döviz’ deni...

Vize başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

uluslararasiiliskiler

Vize Başvurusunun reddine itiraz öncelikle vizeyi reddeden temsilciliğe yazılı olarak müracaatla yapılmaktadır. Herhangi olumlu bir yanıt alınamaması halinde, itiraz için yargı yoluna başvurmak mümkündür. Ancak vize reddinde yargı yolunun açık olduğu...

Liderlik kuramları nelerdir?

29 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

•          Özellikler teorisi •          Davranışçı liderlik yaklaşımı •          Durumsallık yaklaşımı •          Çağdaş liderlik kuramları Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011). ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri