Tüzel kişi kimdir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Belirli bir amacın gerçekleşmesi için, bağımsız bir özerk kişiliği, ismi ve ikametgahı olan, sicil haklarından yararlanabilen ve onu kullanabilen, belirli yetki ve olanaklara sahip; maddi varlıları olmayan kişi yada kuruluşlardır. Kamu ve özel hukuk ...

Deflatör nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

muhasebe

Parasal terimlerle (nominal) ifade edilmiş olan bir iktisadi büyüklüğün (örneğin ücretler, hammadde fiyatları, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere (reel) çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka...

Yükselim (konveksiyon) yağışları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Alttan ısınan nemli hava kütlesinin dikey yönde hızla yükselmesi sonucu soğuyup yoğuşmasıyla oluşur. Ekvatoral bölgelerde oluşan yağışlar çoğunlukla bu şekildedir. Ülkemizde bu tür yağışlar İç Anadolu'da ilkbahar sonlarında ve yaz başlarında ger...

Ticari defterlerin teslim ve ibraz edilmesi

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Ticari defterlerin teslim edilmesi ile ibraz edilmesi iki ayrı anlamı olan işlemdir. Eğer ticari defterlerin her tarafı incelenecekse o takdirde defterlerin teslimi söz konusudur. Teslim de ancak belirli hallerde yapılabilir. Bu haller miras, ortaklı...

Cumhuriyetin temel organları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Yasama Organı: Kanun yapma yetkisine sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulundan meydana gelir. Yargı Organı: Bağımsız mahkemelerdir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğ...

Kütle Numarası nedir ?

28 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bir atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların sayılarının toplamıdır. Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı olabilir.  Bunun nedeni, elementin çekirdeğindeki nötron sayısının farklı oluşunda...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri