Eurodizel nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

  Eurodizel, Euro III normundaki, EN 590 no'lu Avrupa Birliği standardına uygun, 350 ppm'lik kükürt oranını içeren dizel motor yakıtıdır. ...

Dubleks nedir?

21 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Eriyen telli sigorta nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Buşon, buşon kapağı ve gövde olmak üzere kısımları vardır. Devreye fazla akım geldiğinde porselen gövdenin iç kısmında bulunan erime teli eriyerek akımı keser. Erime telinin etrafında bulunan kum telin tekrar iletken hale gelmesini engeller. Devre ar...

Sullivan ve Fromm'a göre kişilik nedir?

10 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

yasam

Türk atasözlerinde kişiliğin; bireydeki davranışlara ve ilişkilere bakılarak, uzun bir gözlem neticesinde değerlendirildiği yönünde ihtimaller kuvvetlidir ki, bu durum Sullivan'nın fikirleri doğrultusunda da yorumlanabilir. Çünkü Sullivan, kişil...

Bitkisel yağ esterlerinin üretimi

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

alternatifyakitlar

Bitkisel yağlar dizel motorlarında farklı yapılarda ve karışımlarda kullanılabilmektedir (saf bitkisel yağ olarak, dizel yakıtıyla belli oranlarda karıştırılarak ve mikro emülsiyon işlemine tabi tutularak)[6-9]. Bitkisel yağlar dizel motorlarında yay...

Minyatür sanatı

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Minyatür, Türklere has bir sanattır. İslam alemine Türkler vasıtasıyla yayılmıştır. Nakşi, Levni ve Nigari Türklerin bu alandaki ünlü minyatürcüleridir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bil...

Sanitasyon nedir?

25 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Sanitasyon: Halk sağlığını korumak amacı ile yüzeylerden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı maddeler ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi kirlerin uzaklaştırılması için alınan önlemlerin tümünü ifade eder. Kaynak: Gıda Güvenliği ve Kalite...

Kemoterapi nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

farmakoloji

İnsan vücudunu istila eden bakteri ve diğer mikroorganizmalarla çeşitli para­zitlerin yaptığı hastalıkların tedavisini inceler. Yani, ilacın vücuda yerleşen konuğa ne yaptığını inceler. Kaynak: Prof. Dr. M. İpek Cingi ve Prof. Dr. Kevser Erol; Editör...

Hz. Peygamber'in soy kütüğü

17 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in annesi Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensup Âmine bint Vehb'dir. Âmine'nin babası Vehb b. Abdümenâf, kabilesi Zühreoğulları içinde hatırı sayılır bir kimseydi. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in anneannesi ise...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri