İstatistik (Statistics) neden önemlidir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

istatistik

Yaşantımızın her anında bir karar verme durumu söz konusudur. Bu kararları verirken sahip olduğumuz bilgileri düşünce sürecinden geçirerek sonuca varmaya çalışırız. “Peki sahip olduğumuz bilgiler her zaman yeterli midir? Bu bilgileri nasıl elde edini...

Mehmet Akif Ersoy pozitivist bir şair midir?

20 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Şairimizle ilgili bu tür sonuçlara varanlar öyle zannediyorum ki onun Kuranî ve selefi çizgisinden dolayı böyle düşünüyorlar. Süregelen tevekkül anlayışını eleştirmesi, kaderle ilgili telakkileri, Kuran’ın ölüler kitabı olmadığını özellikle ve her fı...

Kurma (Hazırlama) Süresi (Installation Time) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

(İş etüdü) Bir makinenin çalıştırılması için gereken hazırlama zamanı. Bir önceki işle ilgili takımların sökülmesi, makinenin gerekli temizliği ve yeni iş için takımların bağ­lanması bu süreye dahildir. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli P...

Hastane nedir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre hastaneler hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayaktan veya yatarak gözlem, muayene, tanı, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri...

Ekolojik Faktörler Deyince Ne Anlaşılmalı?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Canlı organizmayı yaşamının herhangi bir evresinde dolaylı ya da doğrudan etkileyen faktörlere ekolojik faktörler adı verilmektedir. Bu durumda ekolojik faktörlere verilen cevaplar canlının coğrafik yaşam sınırlarını da belirler. Çeşitli ekolojik fak...

Fabrika Çiftlikler nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Hayvanları et, süt veya diğer ürünleri için aşırı kalabalık esaret koşulları altında yetiştirmek. Geleneksel et ve süt çiftliklerinde, hayvanlar açık havada serbestçe dolaşabilir, doğal veya yarı-doğal bir barınakta barındırılırdı. Son yıllarda hayva...

Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

ticaret

İhracat ve ithalat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgedir. Kaynak: “Ödeme Şekilleri Bilgi Bankası Terimler” pdf. Dök., Bartas Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 01/05...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri