Mühendislik Jeolojisi nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

jeoloji

Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Ba...

Sensör nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Fiziksel ya da kimyasal (genellikle elektriki olmayan) büyüklükleri, elektriksel sinyallere dönüştüren elemanlardır. ...

Kolektif ortaklıkta iç ilişki

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Kolektif ortaklığın idaresinde ferdi idare ilkesi geçerlidir. Yani kural olarak her ortak şirketi tek başına idare edebilir ve bu aynı zamanda da bir görevdir. Ancak bu hak sözleşme ile diğer ortaklardan alınıp bazı ortaklara veya sadece bir tek orta...

Atletizm gelişim eğitimi (13/14-16/17 yaş) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Antrenman yüklenmeleri belirgin bir şekilde artar. Bu nedenle antrenmanın yapısı ve içeriği yüklenme ve uyum süreçlerince belirlenir. Ergenlik dönemine rastlayan bu eğitim aşamasında, organizmanın bütün özelliklerini içeren genel fiziksel hazırlık uz...

Volkanizma nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Yer kabuğunun zayıf, çatlak veya kırık noktalarından eriyik haldeki magmanın çıkmasına volkanizma denir. Volkanlardan gaz (su buharı, azot, kükürt, karbon ve sülfür), akışkan haldeki lav ve katı (volkan külü, kumu, çakılı ve bombası) maddeler yeryüzü...

Net kar nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Kazanç olarak elde edilen katma değer miktarını veya faaliyet gelirini artırarak yeni sermaye edebilme (hisse senedi ve tahviller) olanaklarına kavuşmak. (Drucker, S. 73, Ansoff, S. 45) ...

Kalite nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

kalite

Bir ürün ya da hizmetin kalitelilik tanımı, firmanın müşteri ihtiyacına ve isteğine cevap verme derecesine göre tanımlanabilir. Ancak insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu düşünülürse herkesin genel olarak ulaşabileceği tek bir kalite tanımı yapmak ne...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri