pH nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

biyoloji

Bir sıvının asit ya da bazlık derecesini gösteren, hidrojen iyonu konsantrasyonun negatif logaritmasıdır. ...

Doğurganlığı artıran yiyecekler var mı?

20 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

yasam

Organik gıdaları tavsiye ediyorum. Yenilecek gıdalar iyi yıkanmalı, sigaradan uzak kalınmalı. Çünkü günde bir paket sigara içenlerin menopozu üç yıl erkene çekiliyor, iki paket içenlerin ise beş yıl. Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Sağlığı Direk...

Kur'an nasıl bir kitaptır?

20 Şubat 2010 Nedir 1 Yorum

ilahiyat

Kur'an Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahiy yoluyla bildirilen ve ondan bize kadar tek harfi dahi değişmeden gelen ilahi buyrukların bütünüdür. Kur'an-ı Kerim tamamıyla Allah'ın sözlerinden ibarettir. Kur'an gerek edebi yönden, gere...

Demokratik ve Hukuki Egemenlik nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Bu egemenlik tarzı insanın akıl ve mantığına dayalıdır. Egemenlik hukuka dayanır ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanılır. Egemenliği elde etme ve kullanma yolları ve sınırları anayasalar tarafından belirlenmiştir. İktidarın egemenliği kullanırken ...

Allahın zamana statik müdahalesi nasıldır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

İradesiz varlıklar için tabi kıldığı statik ve sabit yasalardır. Bunlar değişmez ve değiştirilemez. İradesiz varlıklar bu yasalar çerçevesinde deveran ederler. Bu yasalar çerçevesinde vazifelerini eda eder, bu yasalar çerçevesinde görevlerini tamamla...

Ebu Hanife kimdir?

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Ebu Hanife H. 80/M. 699 yılında Kûfe'de dünya'ya gelmiştir. Asıl adı Nu'man b. Sabittir. Fıkhî mezheplerden Hanefî mezhebinin kurucusudur. Unvanı İmam-ı Azam (büyük imam)dır. Bir Türk alimi olan Ebu Hanife küçük yaştan itibaren iyi bir...

Yerel çevre nedir?

3 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

İşletmenin menşeinin bulunduğu çevre, yerel(ulusal) çevre olarak adlandırılmaktadır. (Uluslar Arası İşletmecilik Teori ve Uygulama – Prof. Dr. Esin Can Mutlu) ...

Elkoyma [eski: müsadere] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Gerekli durum ve koşullarda, ülkenin çıkarları doğrultusunda, kimi kurum ve kişilerin taşınmaz mallarının, yazılı bir kararla hükümet buyruğuna alınması. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Hari...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri