Büyük günah işleyen kimsenin iman durumu nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen (fâsık ve fâcir) kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa mümindir, kâfir değildir. F...

Sosyal Bakım Eğitimi nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Bakıma muhtaç kişilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları sosyal bakım hizmetlerinin teorik-bilimsel boyutlarını ve fiili uygulama tekniklerini ele alan mesleki eğitimdir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web...

Sıvı yakıtlar nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

isguvenligi

Sıvı yakıt denildiğinde fuel-oil akla gelmektedir. Mazot, gazyağı vb. de sıvı yakıt olarak kullanılır. Fuel-oil ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Foel-oil'in en önemli avantajları şunlardır: Otomatik kumandalı sistemde kolaylıkla kullanıl...

Dağ oluşumu (Orojenez)

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve deniz akıntıları gibi enerjisini Güneş'ten alan dış kuvvetler yer şekillerini aşındırırlar. Yüzeyden kopardıkları malzemeleri taşıyarak göl, deniz ve okyanus çukurluklarında (jeosenklinal) biriktirirler. Çukurlukl...

Türkiye’de kaç çeşit belediye vardır?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Türkiye’de iki çeşit belediye bulunmaktadır. Birincisi, bütünüyle Belediye Kanunu’na göre kurulan ve çalışan belediyeler; ikincisi ise yalnızca büyük kentlerde faaliyet gösteren ve farklı bir statüye tabi olan Büyükşehir Belediyeleridir. Kaynak: Şene...

Çocuklar, tüketim ve aile üçlüsü

5 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

saglik

Çocuklar iyi bir tüketici grubu olarak düşünülmektedir ·         Çocukların harçlıkları ve harcama özgürlükleri artmıştır. ·         Bugünün çocukları geleceğin pazarını oluşturacaktır. ·         Günümüz çocuklarının ailelerinin satın alma kararları ...

Milli Güvenlik kavramı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

milliguvenlik

09 Aralık 1983 tarih ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanununda “Milli Güvenlik devletin, anayasal düzeninin, Milli varlığının ve bütünlüğünün uluslararası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve akdi hukuk...

Amortisör nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Bir araç yol yüzeyindeki darbelere maruz kaldığı zaman süspansiyon yayları basılarak ve genleşe­rek bu darbeleri sönümler. Buna rağmen yayların devam eden salınım özellikleri vardır ve bu salı­nımın durması uzun bir zaman alır. Bu salınım durdurulmad...

Sistemin öğeleri

7 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

Sistemin amacını gerçekleştirmek üzere gerekli olan her şey. Girdilerin hedefler doğrultusunda işlenildiği, ürün haline getirildiği yerdir. Sistemin amacına uygun olarak ortaya koyduğu ürünüdür. Çıktının hedeflerle tutarlı olup olmadığının kontrolüdü...

Bayram “Hayrın hazzını yaşamak” mıdır?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

yasam

 İnsan, yaptığını üç şey için yapar:  1. Haz. 2. Yarar. 3. Hayr. Sadece haz için yapılanlar, gelip geçicidir. Çünkü haz gelip geçicidir. Hazzı esas alanlar, en çok günaha batanlardır. Çünkü yaptıklarının hayır veya yarar getirip getirmediğini asla dü...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri