Sürütme Ağları Nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

su_urunleri

İnsan gücü veya mekanik bir güçle istihsal alanının dibinden sürütülerek çekilmek suretiyle toplanıp karaya veya gemiye alınabilen su ürünleri istihsal vasıtasına denir. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.1995 ...

Tiroid bezinin denetimi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Tiroid bezinin dengeli bir şekilde çalışması beyinde bulunan hipofiz bezinin kontrolünde ve denetimindedir. Hipofiz bezi bu kontrolünü kendisinin salgıladığı TSH hormonu üzerinden yapar. T3 ve T4 hormonlarının kandaki seviyesi azalmaya başlayınca, hi...

Kitaplara iman nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Kitaplar, Allah'ın vahiy yoluyla peygamberlerine bildirdiği kutsal bilgileri içerir. Vahiy, kelime olarak bir şeyi gizli ve çabuk olarak bildirmek, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak ise, Allah tarafından doğrudan veya elçi melek (C...

Rakip Mallar nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Bir malın yerine kolayca ikame edilebilen mallar olup bunların fiyatı yükseldikçe asıl malın talebi artar; buna karşılık “ikame malının” fiyatı düştükçe alıcıların daha çok o malın piyasasına kayması nedeniyle asıl malın talebi azalır. Ka...

Ticari defterlerin sahibi aleyhine delil olması

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Bir davada ispat yükü kendisine düşen taraf, iddiasını kanıtlamak için diğer tarafın tuttuğu defterlere dayanabilir. Taraflardan biri iddiasını sadece karşı tarafın defterleriyle ispat etmek istediğini beyan ederse, mahkeme karşı tarafa ticari defter...

Etyoloji nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

1. Ani ölümlerin %95’i kalbe aittir. Hipertrofik kardiyomiyopati (ABD'de en sık görülen neden) Aritmojenik sağ ventrikül displazisi (İtalya'da görülen en sık neden) Doğuştan koroner arter anomalileri (Çocuk ve ergenlerde görülür) Başarı art...

Kamu işletmelerinin özellikleri nelerdir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Sermayelerinin devlete ait olması, Özel yasalarla kurulup özel hukuk kurallarına göre işletilmesi, Sermayeye göre kamu idaresine doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olmasıdır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İş...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri