Tiroid Ultrasonu

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Tiroid ultrasonu tiroid bezinin büyüklüğünü, nodül varsa onun büyüklüğünü anlamamıza yarar. Ayrıca ilaç tedavisiyle bezin veya nodülün ne kadar küçüldüğünü veya küçülmediğini daha iyi anlamamıza yarar. Nodül kan akımının Doppler ultrason ile incelenm...

Özel işletmeler

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Özel işletmeler, tek sahipli ve çok sahipli işletmeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Özel işletmelerde mülkiyetin tamamı özel sektöründür. Şekil 1: Özel işletme türleri Şahıs işletmelerinde işletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir, dolayısıyla ü...

Temettü / Kâr Payı (Dividend) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Söz konusu hak, hisse senedine bağlı “Kar Payı Kuponları” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa’da işlem gören şirketl...

Zayıf olma nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

İşletmenin bir şeyi mevcut ve potansiyel rakiplerinden daha yetersiz biçimde yapabilme niteliğinde bulunmasıdır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Kaliteli bal üretmenin kuralları nelerdir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

hayvancilik

Başarılı bir bal üretimi için, arıcı aşağıdaki temel kuralları göz önünde bulundurmalıdır: Bal üretim arıcılığı yapacak veya yapmakta olan arıcı çalışacağı bölgede veya gezgincilik yapacağı bölgelerde başarılı ve verimli olan ırk, eko tip veya melez ...

Akıllı yollar (Smart roads) gerçek mi oluyor?

6 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Taşıtın yoldaki tüm hareketini uydu aracılığıyla denetlemeye yönelik bu sistem henüz geliştirilme aşamasındadır. Sistem araç teknolojisinin yanı sıra, trafik ve sinyalizasyon sistemleriyle entegre edilerek çalışacağından ciddi bir teknolojik altyapı ...

Sistem lider kimdir?

16 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Literatüre yeni kazandırılan kavramlardan birisi de “sistem liderliği”dir. Sistem liderliği, pratik uygulamalar ve ulaşılmak istenen sonuçlar gözetilerek oluşturulmuş bir liderlik modelidir. Sadece yöneticilik vasıflarına sahip insanlar, varolan bir ...

Cam Ambalajların Olumlu ve Olumsuz Yönleri nedir?

25 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Olumlu Yönleri: İnert bir malzemedir. İçinde bulunan gıda maddesi ile reaksiyona girmez. Renkli camlar içindeki ürünü ışığın olumsuz etkisinden korur. Gaz, su buharı, koku ve sıvı geçirgenlikleri yoktur. Dışarıdan herhangi bir bulaşma olmaz. İçerisin...

İşletme nedir ?

20 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Birden fazla tesisi olan işletmelerin emisyon izin işlemleri işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tesislerin tümü birlikte değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Çevre ve Orman Bakanlığının yayımladığı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirli...

Bayramla ahiret arasında ne gibi bir ilişki vardır?

29 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

yasam

 Gayet açık: Bayram, Ramazan’ın hasılatıdır. Oruç ve vahiyle dirilişin ödülü, adına bayram denilen tadımlık bir mutluluk şeklinde verilmiştir. Bir Ramazan günü insanlığın kararan ufkunu aydınlatmak için inmeye başlayan Kur’an ile ömrünü inşa ve ihya ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri