Kooperatifin Yönetim Kurulu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kooperatifi yöneten ve temsil eden icra organıdır. En az üç üyeden oluşur ve genel kurul tarafından dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları ...

Halkla ilişkiler binaları nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Milletvekillerinin odalarının bulunduğu ve seçmenleriyle görüştükleri, TBMM Kampusu içerisindeki A ve B Blok’lardan oluşan binalardır. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

İnsan bilimleri nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

İnsan ve onun etkinliklerinin araştırılmasını amaç edinen, bunun için de diğer bilimlerin metotlarının yanında anlama ve sezgiye ağırlık veren bilimlerdir (Sosyoloji, psikoloji, etnoloji, antropoloji, tarih gibi). İnsan bilimleri, konusu doğa olaylar...

Eklenti [eski: teferruat, müştemilat] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Kullanım ya da işletilmesi için gerekli olan ve taşınmaz mala bağlı bulunan kömürlük vb taşınır, taşınmaz öğe. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sites...

Uluslar arası Pazar (International Market) nedir?

30 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi içinde “Serbest Bölgeler Mevzuatına” göre faaliyet gösterecek esas olarak eski Doğu Bloku Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerindeki şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem göreceği paz...

Ödeyen nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Poliçeden doğan prim borcunu ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişilerdir. Bu kişilik genelde sigorta ettiren ile aynı kişi(ler)dir. Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010. ...

Su ürünleri Desteklemelerinden Kimler Yararlanabilir?

17 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

su_urunleri

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatifler...

Meteoroljistler hangi aletleri kullanırlar?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

meteoroloji

Yüzyıllardır, havanın anlaşılması ve tahmin edilmesi için atmosfer rasatları kullanılmıştır. En önemli rasatlar yer istasyonlarındaki aletler vasıtasıyla ölçülen sıcaklık, barometrik basınç, nem, rüzgar hızı ve yönüdür. Sonraları “rawinsonde” sistemi...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri