Açık dolaşım sistemi nedir?

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

biyoloji

Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve karın boşluğundan meydana gelen dolaşım sistemidir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Biyoloji 1-2” (Hazırlayan: Nihal YILDIRIM...

Performans düzeyi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Bir fiziksel aktivite sırasında,  o fiziksel aktivitenin gerektirdiği fizyolojik,  biyomekanik ve psikolojik verime “performans” adı verilir. Bu verimin yarışma sırasında ortaya koyulabilme düzeyi de performansın düzeyi hakkında bilgi verir. Kaynak: ...

Carnot Makinesi ve Carnot Çevrimi

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isi

Carnot Makinesi, Sadi Carnot’nun 1824 yılında yayınladığı, daha sonra William Thomson (Lord Kelvin) ve Émile Clapeyron sayesinde unutulmaktan kurtulan Réflexions Sur La Puissance Motrice de Feu et Les Machines Propre à Développer Cette Puissance (Ate...

Yöntem analizinde “5N 1K modeli”nin kullanılması

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Gerek büro, gerek işletmelerde hatırdan çıkarılmaması gereken çok değerli bir kılavuz vardır. Bu anahtar takımı beş (N) bir (K) harfiyle ifade edilir. Bu anahtarlar: NE yapılıyor? NE yapılmalıdır? NİÇİN? NASIL? NEREDE? NE ZAMAN? KİM yapıyor? KİM yapm...

Aküde gaz oluşum voltajı nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Gaz oluşum voltajı, akünün üzerinde gaz çıkışının belirgin şekilde başladığı andır. Gaz çıkışı, kutup voltajı 14.4 V (2.4 V hücre voltajı) olduğunda durmaktadır. ...

Şekerli besinler zararlı mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Şekerler saf karbonhidrattır ve yoğun enerji kaynağıdır. Bu besinlerin fazla miktarda tüketimi aşırı enerji alımının nedenidir ve vücut ağırlığının artmasına (şişmanlığa) ve besleyici değeri yüksek olan besinlerin tüke­timinin de azalmasına neden olu...

Kooperatifte ortakların hakları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Katılma hakları En az üç aydan beri kooperatife ortak olmayanlar hariç, her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Ayrıca ortak, görüşmelerde bulunma, öneri yapma, muhalefeti zapta geçirme ve de genel kurulda kendisini temsil ettirme haklarına ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri