İklim elemanları kaç başlıkta toplanır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

İklimi elemanları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; Sıcaklık, Basınç ve rüzgarlar, Nemlilik ve yağıştır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiş...

Suların dezenfeksiyonu nedir?

8 Ocak 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Bir suyun içerdiği patojenik mikroorganizmaların elimine edilerek gü­venli içilecek duruma getirilmesine suların dezenfeksiyonu denir. Kısaca suların hastalık yapıcı ve kirlilik yapan mikroorganizmalardan arındırılma­sıdır. Kaynak: Dr. Dyt. Meltem So...

Ardışık Yaklaşık Algoritmalar Nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Bu algoritmalar Doğrusal yaklaşım ve Karesel yaklaşım metotlarını içerir. Bu algoritmalarla doğrusal olmayan amaç fonksiyonu Doğrusal veya Karesel yaklaşımların bir artarda gelişi ile yeniden yerine konur. Doğrusal kısıtlı optimizasyon problemleri iç...

Hemşirelik bakım merkezleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça yaygın olan hemşirelik bakım merkezleri, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri içinde çok büyük bir yere sahiptir. Hemşirelik bakım merkezleri, yaşlılara yönelik uzun dönemli hizmet veren kurumlar olarak görülmek...

Beta-blokörlerin kullanımı neden kısıtlanmıştır?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

  Atıcılık ve okçuluk gibi spor dallarında kolun sallanmaması ve parmakların titrememesi önemli olup, beta-blokörler kalp atış hızını düşürerek bu problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu da hakça bir yarış kavramına karşıdır. Kaynak: Ge...

Nöron’un yapı ve işlevleri nelerdir?

23 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ergonomi

Sinir sistemi, bedensel aktiviteleri koordine eder ve düzenler. Kassal aktivitelerin kontrol ve işleyişinden sorumludur. Çevredeki değişikliklere, bedenin uyum reaksiyonları şeklinde tepkiler üretir. Sinir sisteminin temel elemanı nöron’dur. Bir nöro...

Açık maden ocağı [İng. Open-cast mine] nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Yeryüzünün üst kısmında bulunan, üst katmanların kaldırılması ile çıkarılan kömür vb maden ocağı. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Ta...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri