Eğitim nedir?

23 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

, bireyin davranışlarında istenilen değişiklikleri meydana getirme veya yeni davranışlar kazandırma sürecidir. Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011). ...

Çalışma ve eğlence

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Sağlıklı ve erişkin bir kişi, yaşamında ya geçimini sağlamak veya zamanını değerlendirmek ya da eğlenmek amacı ile bir uğraş edinir ve çalışır. Uğraş verdiği alan kişinin geçimini yeterince sağlamakta ise geride kalan zamanını, kendisine zevk verecek...

Topraklama nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Toprak çok sayıda serbest elektrona sahip olup iyi bir iletkendir. Yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa bağlanacak olursa nötrleşir. Bir cismin iletken bir telle toprağa bağlanmasına topraklama denir. Topraklama olayında + yüklü cisim topraktan ...

Yaya Yolu (yaya kaldırımı) nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

trafik

Kara yolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. Kaynak: 2918 Karayolları Trafik Kanunu – Karayolları Trafik Yönetmeliği ...

Doğru bilginin imkânsızlığı nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

İlkçağ felsefesinin ilk dönemi bir doğa felsefesi niteliği gösterir. O dönemin filozofları sadece duyularla evrenin açıklamasını yapmaya çalışmışlardır. Yani naiv (yöntemsiz, sistemsiz) bir empirizm (deneycilik) ile evren hakkında kesin bilgilere var...

Photolurking nedir?

14 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Internet’te saatlerce başkalarının fotoğraf albümlerine bakma. Kaynak:Araş. Gör. Tamer Özsoy’un (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) “Fastfood’dan Facebook’a: Internet Bağımlılığı” sunumundan derlenmiştir. ...

Kütük nedir?

23 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri