Anonim Şirket (Joint Stock Corporation) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Bir unvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan ve esas sermayesi muayyen (belli) paylara bölünmüş olan sermaye şirketleridir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klu...

İki kademeli enjektör memesi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Son zamanlarda dizel motorlarda iki kademeli enjektör memeleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip memelerde püskürtülmek üzere basılan yakıta, meme içerisindeki basınç iki kademede kazandı­rılır. İki kademeli enjektör memesinin kullanılması ile daha d...

Nöron’un yapı ve işlevleri nelerdir?

23 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ergonomi

Sinir sistemi, bedensel aktiviteleri koordine eder ve düzenler. Kassal aktivitelerin kontrol ve işleyişinden sorumludur. Çevredeki değişikliklere, bedenin uyum reaksiyonları şeklinde tepkiler üretir. Sinir sisteminin temel elemanı nöron’dur. Bir nöro...

Agrega nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Çimentoyla harç yapmak için kullanılan  kum, çakıl, mıcır, kırılmış  taşlar, v.b.  maddelerden  oluşan  karışım. Agrega; beton agregaları ve  hafif  agregalar  olarak  iki gruba  ayrılmıştır. Kum, çakıl ve mıcırdan oluşan  beton  agregaları, TS  706 ...

Steady state (hazır durum) nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Steady state (hazır durum), bir fiziksel aktivite sırasında o fiziksel aktivite için gerekli olan enerjinin sağlandığı, alınan oksijen ile kullanılan oksijenin dengelediği durumdur. Fiziksel aktivite sırasında aktiviteye uyum için kalp vurum sayısınd...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri