Metraj (Bill of Quantity) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Yapılan imalatların birim miktarlarını gösteren rakamlara denir. Bunlar m, m2, m3, kg, adet, ton vb. gibi birimlerle belirtilir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

Diyotlar nasıl kontrol edilir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

elektronik

Avometre ile veya bir batarya ve bir lambadan faydalanılarak yapılır. Bilindiği gibi diyotlar tek yönde akım geçiren devre elemanlarıdır. Batarya ve lamba ile yapılan diyot kontrolünün yapılışı aşağıdaki Şekil 1'deki devre şemasında gösterilmişt...

Xenon far hakkında bilgi verebilir misiniz?

15 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Gaz deşarjlı farlarda (xenon-far) akım filamana geçmez; bunun yerine xenon ve metal halojenitlerden oluşan bir gaz karışımından geçer. Gaz deşarjlı farlar sayesinde kritik tehlike unsurları, halojen farlara oranla daha erken belirgin biçimde belirlen...

Akıl Sağlığı Yönetimi nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Akıl sağlığı sorunu olan işçinin, bu sorununun işçi ve işveren üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve bu tür bir sorun sebebiyle işten kalan işçinin yeniden üretime kazandırılması için ilgili hizmetlerin, kişilerin, tekniklerin ve malzemenin etkili...

İş Hukuku nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Çalışma hayatını, işçilerin ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/20...

Sınırsal yüklenme nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Organizmanın yeni uyumlar sağlamasını amaçlayarak yapılan her yüksek antrenman yüklenmesi, organizmada büyük bir yorgunluk meydana getirir. Sporda güç gelişimi açısından zaman zaman sınırsal yapmak zorunludur. Sınırsal yüklenmeler, sporcuda mücadele ...

Atom santralleri nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Elektrik enerjisi üretim tesisleri. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Başarılı müteşebbisin kişisel özellikleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

girisimcilik

Müteşebbisliğin kişisel özellikleri on bir alt başlık altında sıralanabilir. Bunlar: Kararlılık, Kendine güvenirlilik, Riski göze alma, Planlama, Atılımcılık, Çok yönlülük, İş bitiricilik, İleri görüşçülük, Önderlik, Uyumluluk, Sosyal olma biçiminded...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri