Poliçede kabul

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

“Kabul” muhatabı poliçe ilişkisine sokan ve onu poliçenin asıl borçlusu haline getiren şartsız ve bağımsız bir taahhüttür. Kabulde geçerli tek şart kısmi kabuldür. Kabul, muhatap tarafından poliçe üzerine “kabulümdür”, “ödeyeceğim” veya benzeri bir i...

Hareketlilik nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Sporcunun hareketlerini eklemlerin müsaade ettiği oranda geniş bir açıda ve değişik yönlere uygulayabilme yeteneğidir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Serkan HAZAR, “Antrenman Bilgisi Sunumu” ...

Tutuşma gecikmesini etkileyen faktörler nelerdir?

15 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

İçten yanmalı motorlarda vuruntuyu tayin eden en önemli faktör tutuşma gecikmesidir. Dolayısıyla tutuşma gecikmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bütün faktörler vuruntu oluşumunda da etkili demektir. Tutuşma gecikmesini istenilen optimum değe...

Arazi düzenlemesi nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Yeraltında bulunan madenin açık işletme metodu ile çıkarılmasından sonra arazinin yine eski haline getirilmesi veya araziye yeni bir şekil verilmesi. Bu düzenlemeyi yapmak için işletme sırasında örtü tabakasının üzerini örten humuslu toprak ayrı bir ...

Algıda seçicilik nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

psikoloji

Organizma, dikkatini etrafındaki uyarıcılardan yalnızca bir tanesine yoğunlaştırıp onunla ilgili özellikleri algılamasıdır. Dikkat: Duyu organlarının tek bir uyarıcı üzerinde toplanmasıdır. Başka bir deyişle; psikofizik enerjinin bir noktada toplanma...

Munzam Teminat (Additional Collateral) nedir?

28 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Üçer aylık dönemlerde, her bir temerrüt matrahı 20 milyon TL veya üstü olmak kaydıyla, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek birden fazla günde Borsaca geçerli kabul edilmeyen şekilde savunmalı olarak...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri