Ağırlık saati nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Sondaj kulelerinde bulunan ve kuyu dibinde çalışan matkabın üzerine verilen baskıyı doğrudan gösteren ölçü aleti. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden...

Ekosistem [İng. ecosystem] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Birbirleriyle ve cansız ortamla ilişki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan topluluğu. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret T...

Ülkelerin enerji gereksinimi

25 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Ülkelerin enerji gereksinimi ise genelde, uygarlık düzeyi ve yaşam standartları, kullanılan teknolojinin seviyesi, iklim şartları vb. ile bağıntılı olarak değişmektedir. Kaynak: Yard. Doç Dr. Nafiz Kahramen ve Araş. Gör. Bilge Albayrak’ın “Mühendis v...

Farklı ve tipik personel davranışları nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

insankaynaklari

Farklı ve tipik personel davranışlarında (Suzanne Skifington, 2002): Bazen üzerinde yoğunlaşılmaması için problemini reddetmektedir. Kızgınlık, şikayet ve anlaşamazlıklarla direniş gösterir. Belirsizlik ve kaos içinde değişim için araştırmalarda bulu...

Ağırlık nasıl ölçülür?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Ağırlık bir kuvvet olduğundan dinamometre ile ölçülür. Dinamometreler kuvvetin bir yay üzerinde oluşturduğu şekil değişikliği yardımı ile ağırlığı ölçmemize olanak sağlar. SI birim sisteminde ağırlık birimi Newton'dir. Newton kısaca (N) ile göst...

Kalitenin ilkeleri

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

kalite

Kalite, denetlenmez, üretilir. Kalite, her yerdedir. Kalite, herkesin işidir ve devredilemez. Kalite, bir bütündür. Kalite, kurum çapında bir faaliyettir. Kalite, hem ferdi hem de takım çalışmasını gerektirir. Kalite ve yenilik birbirinden ayrılmaz i...

Kışın neden “sarımsak” tüketilmesi gerekir?

13 Ocak 2011 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Sadece kışın tüketilmese de, kışın yakalanma riski artan enfeksiyon hastalıklarına karşı sarmısak tüm menülerle tüketilmesi önerilen bir mucize besin olarak öneriliyor. Kaynak: Amerikan Sağlık Örgütü’nin açıkladığı Hürriyet Gazetesi’nden alıntılanan ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri