Bakıma Muhtaç Hasta nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

İleri derecede kronik hastalığından dolayı sürekli olarak sosyal (tıbbi) bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden de...

Bilgi nasıl test edilir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilgi

Bilgi yönetimi sistemini oturtmanın en zor bölümü test etmektir. Bunun en basiti, bilgi temellerinin performans, etkililik ve kalitesini kontrol etmektir. Bilgi temellerini ve sistemlerini test etmenin en önemli iki türü, mantık testi ve kullanıcı ka...

Lastik Tekerlekli Traktör nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

trafik

Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım aracıdır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders N...

Cüz nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Kur'anın yirmişer sayfalık bölümlerine cüz adı verilir. Kur'an'da 30 cüz vardır. Her cüz 4 hizbden (bölümden) meydana gelir. Hizbler de aşır'lardan oluşmuştur. On ayete bir aşır denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “...

Felsefi bilgi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Subje ile obje arasındaki anlam bağı akıl yürütmedir. Kişi evrenin bilgisini salt akıl yürütme yoluyla elde etmeye çalışır. Evrensel bilgilerdir, genel geçerliliğe sahiptirler. Elde edilen bilgiler zamana ve mekana aşkın bilgiler olup her zaman ve he...

Ortalama hız nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bir hareketlinin almış olduğu yolun, bu yolu alması için geçen süreye oranına hareketlinin ortalama hızı denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 3 (Hazırlayan: Süleyman KIRMIZIOĞLU)” Ders Notlarından Der...

İş etiğinde ne tür kurumsal yaklaşımlar vardır?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Proaktif iş etiği: Faaliyetleri ve ilişkileri çerçevesinde ahlaki bir misyon üstlenen, toplum yararı gözeten kurumsal bir yaklaşımdır. Reaktif iş etiği: Sosyal sorumlulukların farkında olan, ancak karşılaşabileceği etik durumları öngörmek yerine anlı...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri