Spor yaralanmaları

12 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

spor

Spor yaparken vücudun hangi bölgelerinin nasıl çalışması gerektiği iyi bilinmelidir. Aksi halde kişi bilinçsizce kendini sakatlayabilir. Örneğin el ve ayak bilekleri ile dizler vücudumuzda kolay burkulabilecek bölgelerdir. Ayak içe doğru döndüğünde a...

Kemik Erimesi (Osteomalazi) nedenleri?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

veterinerlik

Başlıca nedeni uzun süren fosfor noksanlığıdır. Fosfor noksanlığına yol açan durumlar ise, toprağın fosfor bakımından fakir olması, kurak mevsimlerde yetişen bitkilerde fosfor oranının düşük olması, rasyonda protein noksanlığı, erozyon, toprağın hata...

Hızlı takipçi firmalar

18 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

Kaynak: Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

İslam'da Bilginin Kaynaklarında “Vahyin Yeri”

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Vahiy; gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak vahiy, Allah'ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir. Vahiy, üç şekilde gelir: 1. Allah, dilediklerini peygamberin kalbine doğrudan doğruya çok ça...

Termodinamiğin II. Kanunu nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isi

I. Kanun’u tamamlayan II. Kanun ise, daha farklı bir şey söylemektedir: İzole edilmiş bir termal işlemde, sisteme giren toplam enerji (Q) ile sistemde işe dönüşen enerji (W) ve iç enerjide değişmeye yol açan enerjinin (ΔU) toplamı eşittir, yani, ener...

Özürlüler Politikası nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Yetişkin olsun veya olmasın özürlülük kapsamında değerlendirilen bütün insanlara yönelik olarak bilimsel anlamda tasarlanmış uygulamaya dönük sosyal politika yöntemlerinin bütünüdür. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyals...

Muafiyet (Excess) nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Sigortalının hasarın bir kısmına katılmasıdır. Sigortacının sorumluluğu, sigortalı tarafından karşılanması öngörülen miktar aşıldıktan sonra başlamaktadır. Hasar halinde sigortalıya belli bir meblağın ödenmemesi anlamına gelen bu uygulamada, primler ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri