Hız ve düzgün doğrusal hareket nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bir doğru üzerinde hareket eden cismin değişik zamanda nerede olduğunu belirtebilmek için cismin; ilk konumu, yer değiştirmesi ve hareket yönü bilinmelidir. Cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirme, hız olarak tanımlanır. Bir doğru üzerinde hareke...

Teknik Resim Nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tasarim

Teknik resim, üretilmesi istenen bir ürünün biçimine, boyutlarına ve özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen çizgisel bir resimdir. ...

Yaşlılık ve antioksidan gereksinimi

13 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Vücut kendi bünyesinde ürettiği bazı enzimlerle bu savaşı kazanmaya çalışır. Superoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve bazı lipit peroksitler bunların en önemlileridir. Ancak bu enzimler belirli bir yaştan sonra yeterli olamamaya başlar. Bu noktad...

Türkiye'de tuz kullanım miktarı nedir?

21 Kasım 2010 Nedir Yorum Yaz

saglik

Türkiye'de sağlıklı bir bireyin alması gereken 2,5-3 gram tuz miktarının, tam 6 katı fazlası tüketilmektedir. Türkiye'de günlük kişi başı 18 gram tuz alınıyor. Kaynak: Haber7 Web Sitesinde yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğreti...

Çatışmaların temel özellikleri nelerdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

kisiselgelisim

Pekkaya (1994), Blakeway’in (1988) çatışmaların temel özellikleriyle ilgili görüşlerini, şu şekilde özetlemektedir. Çatışma, yapıcı veya yıkıcı sonuçları olabilen doğal bir süreçtir. Çatışma; kişiler, gruplar, toplumlar, ülkeler arasındaki tüm önemli...

Matematik öğretiminde anahtar kavramlara önem verme

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

matematik

Bazı matematik kavramlar, diğer konuları işlerken bir araç gibi kullanılır. Bunlara bilgiyi hatırlama veya üretme için sıkça başvurulur. Birim çember, kenarları 2 birim olan eşkenar üçgen, dikkenarları 1'er birim olan ikizkenar dik üçgen, açılar...

Sayfa sekreterlerinin çalışma ortamı ve koşulları

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

gazetecilik

Sayfa sekreterleri, kimi zaman gazete veya matbaada diğer kişilerle aynı ortamı paylaşmakla birlikte kimi zaman da kendilerine ait bir alanda çalışmaktadırlar. Ortam genellikle ışıklı, hareketli, stresli olmaktadır. İşlerini sınırlı zaman içerisinde ...

Alındı belgesi nedir?

19 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Maden hakkı için müracaatlarda ilgili dairece verilen ve üzerinde gün, saat ve dakika yazılı ve öncelik hakkını belirleyen belge. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Teriml...

Uyuşturucu maddeler nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Kişinin algılamasına, geçici olarak kişiliğinde değişikliğe, beyinsel fonksiyonlarda ve davranışlarında da bozukluklara neden olan maddelere uyuşturucu maddeler denir. Bu maddeler çoğunlukla merkezi sinir sisteminde etkilidirler. Kaynak: Milli Eğitim...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri