Obesitenin nedenleri

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Aşırı yemek yeme: Kalıtımsal olup olmadığı tartışılmaktadır. Beslenme alışkanlığı. Fiziksel aktivitenin azlığı Yaşla fiziksel aktivitenin azalması Mesleğe bağlı olarak fiziksel aktivitenin azalması Nöroendokrin nedenler Tiroid bezinin az çalışması İn...

Uluslararasılaşmak nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Ülke sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve çoğalmasını ifade etmektedir. (Prof. Dr.  Erol Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Analiz (Analysis) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Analiz, konunun, içeriğinin, anlamının ve eğilimlerinin daha açık anlaşılmasını sağlamak için denetim sırasında toplanan verilerin ve bilgilerin analizi yapılarak yeni bir kanıt üretilmesidir. Rasyolar, yüzdeler, fayda-maliyet analizleri bazı analiz ...

Otomotiv endüstrisinde mekatronik

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mekatronik

Otomotiv endüstrisinde mekatronik sistemlerin çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı otomotiv mekatroniği, mekatroniğin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İletişim teknolojisinin gelişimiyle beraber uzaktan kumanda edilebilen robot kolları, otomobille...

Yörünge ve öteleme

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Yörünge, hareketli bir maddesel noktanın zamana bağlı birbiri ardına gelen konumlarını birleştiren sürekli çizgiye hareketin yörüngesi ve yörüngenin birim zaman aralığındaki uzunluğuna da ötelenme (yol) denir. Hareketli maddi noktanın, yörüngesi üzer...

Tacir yardımcıları

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

İşletmeyi tacirin kendisi veya yasal temsilcileri işletmekle beraber bunlar ticari etkinliklerinde bazı yardımcılara ihtiyaç duyabilirler. Tacir yardımcıları tacire bağlı olanlar ve bağlı olmayanlar diye iki gruba ayrılır. Tacir yardımcılarının bir k...

Etkinlik olarak bilim nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Temsilcileri Kuhn ve Toulmin’dir Bu yaklaşıma göre bir kültür ortamında oluştuğundan bilimi, anlamak için bilim adamları topluluğunun yaşayış biçimlerine, inançlarına, kültürlerine bakmak gerekir. T. Kuhn bilimi anlamaya yönelik çalışmasında çıkış no...

İşletme etkinliği sonucu sağlanan fonlar nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

girisimcilik

İşletmeler çalıştıkları dönemde zamanla ciddi büyüklükte fonlar oluşturabilirler. Bu fonlar şunlardır: Amortismanlar: İşletmenin taşınmayan malları ile makine, araç ve demirbaşlar gibi değerler, kullanım sonucu aşınır ve yıpranır. Bu aşınma ve yıpran...

Tıp pozitif bir bilim midir?

17 Aralık 2010 Nedir Yorum Yaz

saglik

Tıp pozitif bir bilim değildir. Bugün doğru dediğimize yarın yanlış diyebiliriz. Bu da onlardan birisi, 40 yıl yumurtaya 'zararlı' dedik, şimdi 'zararlı değil' diyoruz. Yarın tereyağı ve kırmızı ete 'zararlı' diyecek miy...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri