İdarenin bütünlüğü ilkesi nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Taşra Teşkilatı – Vesayet Denetimi – Hiyerarşik Denetim İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Buna idarenin bütünlüğü ilkesi denir. Bununla merkezi idare, ayrı tüzel kişiliklere sahip yerel idareleri ve kamu kurumlarını ka...

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim

2 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

·         Bilgilendirmenin tam olarak yapılması gerekir, yoksa hem etkili olmaz, hem de yanlışlık veya eksikliklere yol açar. ·         Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon, afiş, yayın, kısa not, mektup, duyuru panoları, raporlar gibi araçlar kulla...

Ticari işlerde faiz

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Hukuk öğretisinde faiz; belirli bir meblağın bu meblağ alacaklısına sağladığı medeni bir semere (ürün) olarak tanımlanmaktadır. Faiz çeşitli açılardan ayrıma tabi tutulabilir. Tarafların anlaşması sonucu ödenecek olan faize iradi faiz (akdi faiz), ta...

Peki Hepatit B öpüşme ile geçer mi?

17 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

HAYIR. Hepatit B öpüşme ile geçmez. Toplum olarak sık sık öpüşen bir yapımız olduğu için bu konunun bilinmesi önemlidir. Kaynak: Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU’nun Web Sitesindeki “Kürler ve Hastalıklar” bölümünden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03...

Gevşek tüp [ing. loose tube] nedir?

21 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haberlesme

Fiberlerin (1~12) sığabileceği dairesel kesitli ve fiber ile tüp içerisindeki oluşabilecek sürtünmeyi en az indirecek özellikleri olan Polikarbon esaslı malzeme. Kaynak: Seyit ÇANKAYA (Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Etüt Proje ve Yatırım Daire Başkanl...

Koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler koruyucu sağlık hizmetleri grubuna girer. Sağlığı koruyucu önlemler başlıca üç düzeyde ele alınmaktadır. Primer Koruma: Kişisel ya da toplumsal düzeyde sağlığ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri