Stres nasıl aşılır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

kisiselgelisim

Çoğu insanın yaşamlarındaki stres ile nasıl başa çıkacaklarını bilmezler. Eğer üzerinde durmazsanız stresin kendi kendine yok olup gideceğini düşünüyor olabilirsiniz ki, bu yaklaşım oldukça yanlıştır. Bu anlamda beş aşamadan söz edebiliriz; Stresin k...

Fosfat nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Doğal olarak bulunan fosfor içeren bileşikler. Bitkilerin büyümesi için gerekli maddelerden biri olan fosfatın fazlası, aşırı çevre kirlenmesine yol açabilir. Göl, nehir ve benzeri su kaynaklarında aşırı fosfor birikmesi, bitkilerin sudaki yaşamı kes...

İslam hukuk sistemi ve trafik kazaları

18 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Klasik dönem fukahası İslam ceza hukukundaki hükümleri had, kısas ve tazir olmak üzere üç ana kategoriye ayırmıştır. Kaldı ki bu tasnif modern hukuk sistemlerine göre fer'i hükümleri ayıran günümüzdeki birçok çalışmada aynen korunmuştur. Benim b...

İnanç-İbadet İlişkisi

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

İnanç, Allah'a, Peygamberimize, Allah'ın Peygamberimize bildirdiği tüm bilgilereşüphe etmeden inanmaktır. İbadet: Allah'a saygı ile boyun eğmek, emirlerine itaat etmek, Allah'ın bizeverdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu y...

Müteşebbis kimdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

girisimcilik

Üretimin gerçekleştirilmesi için doğal kaynakları, emeği ve sermayeyi bir araya getirmek gerekir. Yaşamımızı sürdürmeyi sağlayan ya da kolaylaştıran ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapma zorunluluğumuz vardır. Üretimi gerçekleştirmek için d...

Beslenme ve yaralanma nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Spor yapan kişilerde enerji dengesi ve vücudun olarak yağ oranı çok önemlidir. Şişmanlığın en basit tanımı, vücutta gereğinden fazla yağ depo edilmesidir. Gün içerisinde harcanandan daha fazla miktarda enerji alımı durumunda enerji fazlası vücutta ya...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri