CIO’lardan ekonomik krize getirilen yaklaşım!

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

“Zorlu ekonomik ortamlarda CIO’lar (bilgi teknolojilerinden sorumlu üst düzey yöneticiler) nasıl daha fazla değer katabilir” Mevcut kriz ortamında CIO’ların karar vermelerini kolaylaştıracak sekiz kullanışlı strateji vardır. Bunlar; Alternatifleri di...

Oyun ve Poesis nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

sanat

Oyun: İnsanların ve hayvanların, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra amaçsız olarak yap-tıkları hoşa giden faaliyetler. Bazılarına göre sanatın kaynağı budur. Poesis: Güzel sanatların bir dalı olan şiir. Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, “Estetik ...

Performans Göstergeleri Nelerdir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

insankaynaklari

Performans ölçümü, performans göstergeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Performans göstergeleri, kamu idarelerince stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerle...

Poliçede ödeme yeri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Poliçede ödeme yerinin en az mülki mahal olarak (İstanbul, Ankara) gibi gösterilmesi gerekir. Ödeme yerinin açıkça belirtilmemiş olması, mutlak olarak geçersiz kılmaz. Eğer muhatabın adı ve soyadı yahut unvanı yanında bir yer belirtilmiş ise orası öd...

Estetiğin konusu nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Eski Yunanca bir sözcük olan estetik duyumlamak, algılamak anlamındadır. Estetik güzellik felsefesidir. Güzel üzerine düşünme ve ne olduğunu araştırma etkinliğidir. Estetik, 18. Yüzyılda Baumgarten (1714-1762) tarafından kurulmuştur. Her ne kadar est...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri