Seyisler: “Yetki Verme Sanatı”

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

·         Komutanlar doğrudan kendi hareket ve ilgilerini gerektiren sorumlulukları asla başkalarına yüklememelidirler. ·         Bir komutanın devredebileceği uygun sorumluluklar, göreve en iyi çözüm getirecek en yetenekli asta verilmelidir. ·      ...

Felsefi bilgi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Subje ile obje arasındaki anlam bağı akıl yürütmedir. Kişi evrenin bilgisini salt akıl yürütme yoluyla elde etmeye çalışır. Evrensel bilgilerdir, genel geçerliliğe sahiptirler. Elde edilen bilgiler zamana ve mekana aşkın bilgiler olup her zaman ve he...

Özel Yasak Sınırlama ve Yükümlülükler Nelerdir?

16 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

su_urunleri

Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönünde yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları Bakanlıkça tespit edilecek zamanlarda açık tutulur. Dalyanların ve lagünlerin kuzuluklarına gelen yumurtalı kefall...

Yol bilgisayarının temel fonksiyonları nelerdir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Saat fonksiyonu: Yol bilgisayarı sisteminde zaman ayarları ve saat bilgileri için bir kuvars kristal saat kullanılır. Bu saat 12 veya 24’lük saat dilimlerini gösterebilir. Düğme ile saat fonksiyonu seçildiğinde sürücü o andaki gerçek zamanı okur. Zam...

Hukukun yazılı kaynakları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Yazılı kaynakların hiçbiri kendisinden üstte bulunan kurala aykırı olamaz. Örneğin, tüzükler kanunlara aykırı olamaz. Kanunlar, Anayasa aykırı olamazlar. Buna, Anayasanın üstünlüğü ilkesi denir. Kanunlar: Türkiye Büyük Millet Meclisince (Yasama Organ...

Ahlak felsefesi açısından erdem ve vicdan nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Erdem (Fazilet): İnsanın davranışlarında hep iyi olana yönelmesidir. Vicdan: Tutum ve davranışlarımızın ahlakça değerli olup olmadığını yargılama bilincidir. Bir çeşit iç mahkemedir. Bireyin iyi ya da kötü olanı seçmesini muhasebeye tabi tutmasıdır. ...

Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Vadeli işlemler piyasasında alınan pozisyonlar için yatırılmış bulunan teminatın sürdürme teminatı düzeyine gerilemesi vya daha altına düşmesi durumunda, yatırımcının teminatını başlangıç teminatı seviyesine çıkarması için borsa tarafından yapılan ça...

Tasfiye nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Feshedilen işlerin, taraflar arasında hukuken bir eksik, noksan yada kusur (pürüz) bırakmayacak biçimde, anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik alacak-verecek hesabının çıkartılmasıdır. Bu işlemler genel olarak devletin resmi makamları ve uzman ...

Manyetik alanın özellikleri

6 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Mıknatısın kuzey kutbu dünyanın kuzey kutbunu, güney kutbu ise dünyanın güney kutbunu gösterir. Manyetik alan, mıknatısın manyetiklik özelliklerinin hissedildiği düzlem parçasıdır. Manyetik alanı oluşturan manyetik kuvvet çizgilerinin belirli bir yön...

Bilgi güvenliği neden önemlidir?

20 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

bilisim

 Yazılımların hayatımızdaki yeri ve öneminin gün geçtikçe artması yazılımlara ilişkin çalışmaları hızlandırmakta, bu durum yeni yazılım geliştirme yöntemleri, programlama kuralları veya programlama dilleri ve araçları ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu gel...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri