Odak derinliği nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

jeofizik

Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği olarak adlandırılır. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir. Yerin 0-60 km derinliğin...

Dekalsifikasyon nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

patoloji

Kemik örnekleri bu işlemlerden geçirilmeden önce içlerindeki kalsiyum alınarak yumuşatılır. Bu amaçla %8'lik HCl+%10'luk formik asit karışımı kullanılır. Bu işleme dekalsifikasyon denir. Kaynak: Prof. Dr. Nilüfer Tel, “Patoloji”, Editör Doç...

Forward (Vadeli) döviz kuru nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

bankacilik

Gelecekteki bir tarihte teslim edilmek üzere bugünden alım-satım işlemi için öngörülen kur ise ‘forward (vadeli) döviz kuru’ olarak tanımlanır. Vadeli döviz işlemlerinde vade genellikle 3 aydır. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Mert URAL, “Para, Dış Denge ve Ku...

Nakit gelir akışı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

girisimcilik

Nakit gelirin gelebileceği kaynaklara nakit gelir akışı denir. Nakit gelir akışını sağlayan bu kaynaklar; Peşin satışlar ve tahsil edilecek alacaklar, Kar payları, iştirak gelirleri ve faiz gelirleri, Kira gelirleri ve sabit değerlerin satış gelirler...

CIM (Computer Integrated Manufacturing) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Bilgisayar bütünleşik imalat; imalat ekipmanlarının enformasyon teknolojileri kullanılarak birleştirilmesi. Bilgisayarların imalatın her alanında kullanılması sonucunda verimlilik ve denetim artışları getireceği düşünülen düzen. Kaynak: Otomasyon der...

İlk transgenik ürün hangisidir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Bitki biyoteknolojisi ve özellikle gen teknolojisi alanındaki gelişmeler 1980’li yıllardan itibaren hız kazanmış, ilk transgenik ürün bitkisi olan uzun raf ömürlü domates FlavrSavr adı ile 1996 yılında pazara sürülmüştür. Bunu gen aktarılmış mısır, p...

Çocuk ve genç antrenmanının özellikleri nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

  Çocuk ve genç antrenmanlarının kendine özgü bir karakterinin olduğu bilinmektedir. Çocuk ve genç antrenmanın içeriği, sınırlandırılmış bir yetişkin antrenmanı niteliğinde değildir.  Kendi koşul ve kurallarına uygun olarak yapılır. Gelişim düzeyleri...

Akıllı Otomobil (Smart Car) nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Şerit takip sistemi, kaza öncesi emniyeti iyileştiren uygulamalar ve gelişmiş seyir kontrolü gibi sistemlere sahip araçlara akıllı araçlar denebilir.Smart car, gelişmiş iletişim teknolojileri ve ileri sürüş kontrol sistemlerinin kombinasyonundan oluş...

Özgürlüğü temel alan yaklaşım (liberalizm) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Liberalizm olarak bilinen bu görüş Adam Smith, J. Locke ve St Mill tarafından savunulmuştur. Bu yaklaşım Batı dünyasının kapitalist üretim tarzının dayandığı felsefi temel olarak karşımıza çıkar. Smith’in “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sö...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri