Doğrudan tescil [eski: resen tescil] nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

İmar, arazi toplulaştırma vb uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ve ilgilisinin başvurusu olmaksızın yapılan tescil. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web ...

Sigortacı nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demi...

İdeal varlıklar nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

İnsan bilincine bağlı olarak varolanlar. İdea’da (zihinde, düşünsel) olarak var olanlar: İnsanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır. Zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler, bu nedenle duyu orga...

Akım benzerliği nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

aerodinamik

Rayleigh denklemi bir cisme etkiyen aerodinamik kuvvet ve momentin, cismin büyüklüğü, havaya nazaran hızı ve havanın yoğunluğu gibi boyutlu büyüklüklere bağlı olduğu gibi geometrik şekli ve pürüzlülüğüne, havaya nazaran hareket doğrultusuna ve Reynol...

Kaç çeşit karbonhidrat vardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Karbonhidratlara göz attığımıza genelde iki gruba ayılır.  Basit karbonhidratlar şeker,  kompleksler ise nişastadır.  Basit karbonhidratlar zengin yiyecekler; çay şekeri, akide şekeri meyve şekerleme ve pelteleri,  karamela,  lokum,  marmelat, reçel,...

Mobbing durdurulabilir mi?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

toplum

Aslında durdurmak ya da engellemekten önce bu sorunun varlığını anlamayı gerektiriyor. Çünkü Mobbing, Türkiye'de ne yasal olarak tanımlanmış ne de bilinen bir olgu haline gelebildi. Sınırlı sayıda insan kaynakları uzmanı ve sayılı psikologun dış...

Hesaben Saklama (Book Entry) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

muhasebe

Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki olarak talep edilebileceği gibi (bu kıymetler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bastırılmaktadır) m...

Circuit training (Dairesel çalışma) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Circuit training, gerek formel (o spora özgü) gerekse genel motorik özellikleri geliştirici (informel) çeşitli istasyonların arka arkaya dizildiği, belirli süre dizildiği, belirli süre dinlenmeyi içeren kuvvet gelişimine yönelik bir çalışma şeklidir....

Öz tabaka/Öz [ing. Core] nedir?

21 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haberlesme

Fiberin merkezinde, ışığın kırılma katsayısının en büyük olduğu ve ışığın iletildiği bölüm. Kaynak: Seyit ÇANKAYA (Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Etüt Proje ve Yatırım Daire Başkanlığı, Fiber Optik Müdürlüğü), “Fiber Optik, Şebeke (Çoklu bakır iletken...

Projeksiyon, Previzyon nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri, rakam, istatistik ve sayısal değerleri kullanarak; istatistik yöntemlerin (regresyon, kor...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri