Turizm sektörü nedir?

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

turizm

Turizm işletmelerinden; turizm ile ilgili üretim, talep, müşteri vb. oluşan bölüm ya da kesimdir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Turizm 1 (Hazırlayan: Ayşegül Karakaş, Yüksel Topdal)” Ders Notlarından Derlen...

İstasyon antrenman çalışmaları nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Kas guruplarına değişmeli yüklenme uygulanacak biçimde istasyonlar kurulur. İstasyon çalışmaları süre ve tekrar metodu ile uygulanır. Süre metodunda yapılacak çalışmada alıştırmanın süresi ve dinlenme aralıkları önceden belirlenir. Tekrar metodunda i...

Kafein, yasaklı bir madde midir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Kafein, gösterdiği uyarıcı etki nedeniyle IOC tarafından yasaklı madde olarak kabul edilmiştir. Bazı sporcular kafeinin kullanarak performanslarını arttırmayı amaçlarlar. Ancak kafeinin bu etkisi belli bir dozdan sonra olur. Bu dozlarda kafein, sporc...

Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmıştır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilişi alfabeyi oluşturur. Türkçenin yazılı dönemde bilinen ilk alfabesi Göktürk Alfabesidir. Daha sonra sırasıyla Uygur, Arap, Latin alfabeleri kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla, 1 Kasım 1...

Ark fırını nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

İç boşluğunda elektrik arkı meydana getirmek suretiyle ergitme yapan fırın. Bu ark ya sadece radyasyon yoluyla veya radyasyon ve kondüksiyon yoluyla ısısını şarja geçirir. Ark, iki elektrot arasında veya bir elektrot ile şarjın temas ettirilmesiyle m...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri