Maktu Teminat (Fixed Colateral) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminatın tüm aracı kuruluşlar için sabit tutar olarak belirlenen kısmıdır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Zi...

Altın standardı nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

ekonomi

Paranın değerinin belirli ağırlıkta altın değerine bağlandığı parasal sistem. Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları” ...

Beyan nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğ...

Karşılaştırmalı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

İçlerinde “en”, “en çok”, “daha çok” gibi ifadelerle kurulan önermelerdir. Bu önermelerde “Öznenin bulunduğu gruptaki diğer elemanlar yüklemin ifade ettiği özelliği barındırırlar.” ifadesi ile “ama özne, en çok barındırır.” ifadesi gizli olarak bulun...

İnanç-İbadet İlişkisi

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

İnanç, Allah'a, Peygamberimize, Allah'ın Peygamberimize bildirdiği tüm bilgilereşüphe etmeden inanmaktır. İbadet: Allah'a saygı ile boyun eğmek, emirlerine itaat etmek, Allah'ın bizeverdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu y...

Kıyı tipleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Orojenez, epirojenez, buzullar, dalga ve akıntıların etkileriyle farklı kıyı tipleri oluşur. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyı tipine boyuna (Karadeniz, Akdeniz kıyıları), dik uzandığı girintili çıkıntılı kıyı tipine ise enine (Ege kıyıları) kıyı...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri