Yanıklarda ilk yardım ilkeleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

ilkyardim

Yanıklara uygulanacak ilk yardım yanık türüne, yanık sebebine, yanığın bulun­duğu vücut bölgesine göre farklılıklar gösterir: Yanıkların üzerinde bulunan kabuk asla alınmamalıdır. Deride oluşan şişlikler patlatılmamalıdır. Birinci derece yanıklar soğ...

Overtraning (Sürantrenman) nedir?

16 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Sürantrenman daha ziyade psişik olan, antrenman periyodunun genelde sonlarına doğru oluşan  kronik (uzun süreli) bir yorgunluğun ifadesidir. Burada kassal faktörlerle birlikte, sinirsel ve psişik faktörler de etkilidir.   Kaynak: Dr. Murat Kuter ve P...

Kurallı ya da düz cümle nedir?

2 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Dilimizin temel kurallarından biri yardımcı öğelerin önce, temel öğelerin sonra gelmesidir. Dilin işleyişini yönlendiren bu temel kuraldır. Bütün sözcük öbekleri, tümcede sözcüklerin dizilişi bu kurala göre olur. Yüklem de cümlenin temel öğesi olduğu...

Bireyler ve gruplar arası çatışma nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

kisiselgelisim

Bu tür çatışmalar daha çok, çalışma gruplarının kendi norm ve standartlarını üyelerine benimsetmek ve itirazsız kabul ettirtmek için onlar üzerinde uyguladıkları baskılardan kaynaklanan çatışmalardır. Grubun norm ve standartlarını, amaçlarını ve bu a...

Laminer ve türbülans akımlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

akiskanlar

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...

CAN nedir?

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

  Açılımı “Controller Area Network Bus” olan yani “Kontrol Alan Ağı Veri yolu”dur. CAN, otomotiv endüstrisindeki en bilinen haberleşme sistemidir. Her ne kadar başlangıçta yalnızca otomotiv uygulamaları için tasarlanmış olsa da yüksek performansı güv...

İşsiz Özürlü Oranı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Bir ülkedeki (bölgede-ilde) işsiz özürlü miktarının, o ülkedeki (bölgede-ilde) özürlü işgücü miktarına (Özürlü İşgücüne Dahil Olan Özürlü Nüfusuna) oranı. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Özürlü gibi kavramlarından derlenmiş ...

İl özel idaresi genel sekreterinin görevi

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

İl özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmekle g...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri