Türklerin Müslüman oluşu

6 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Ömer zamanına rastlar. Ancak bu dönemde ciddi bir ilişki olmamıştır. Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler zamanında başlamıştır. Ancak Emevilerin olumsuz tutumları yüzünden Türklerin ...

Fermentasyon nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

biyoloji

Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlardır. ...

Mısır ve İsrail nasıl bir birliktelik?

6 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Ortadoğu'da Mısır üzerinden başlayan bir değişim, İsrail bakımından da politik bir çözülme anlamını taşır. Zira Mübarek yönetimi, Netanyahu ve onun tipindeki İsrail hükümetlerinin politik bir tamamlayıcısıdır. Mısır ve İsrail yönetimleri arasınd...

Panik nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Gerçek veya muhtemel bir tehlikeden topluca kaçma teşebbüsüdür. İnsanların, bir tehdit, baskı veya korkulu bir durum ile karşılaştıklarında ortaya aniden çıkan bir kitle davranışıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosya...

Rüzgar tüneli nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

aerodinamik

Cisimlerin aerodinamik direnç katsayısı rüzgar tünelinde ölçülür. Aerodinamik direnç katsayısı bulunurken hava tünelinin büyüklüğüne göre orijinal ya da model cisim kullanılabilmektedir. Kaynak: www.OtomotivBilgi.Com Sitesi ...

Cismin eylemsizlik kütlesi nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Kuvvet, cisimlerin hızını değiştiren etkidir. Fakat bir kuvvet, her cisimde aynı zamanda aynı hız değişimini gerçekleştirmez. Aynı büyüklükteki iki kuvvetten birisi bir sandalyeye diğeri futbol topuna aynı süre etki ettiğinde top sandalyeye göre daha...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri