İbn-i Haldun’a (1332-1406) göre devlet nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

İbn-i Haldun’a (1332-1406) göre devletin; ‘yasakçı’ ve ‘hakim’ olmak üzere iki temel özelliği vardır. Yasakçı özelliği, toplumu çekişme, kargaşa ve tecavüzden korur. Hakim özelliği ise, toplumun içinde adaleti sağlar. Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç ...

Büyüme çağındaki çocuklar ve vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Büyüme çağında olan adolesan dö­nemdeki çocuklarda, özellikle de enerji metabolizmasına bağlı olarak, tiamin, riboflavin ve niyasin; biyosentez süreçleri ve dokuların oluşması için de B6, folat ve B12 vitaminine duyulan gereksinim art­makta. Yine bu ...

Ağır anfo nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Dökme ANFO ve bir patlayıcı emülsiyonunun uygun bir oranda karıştırılmasından elde edilen patlayıcı. Ağır ANFO’nun normal ANFO’ya üstünlükleri; suya karşı daha yüksek direnç, yoğunluk ve enerjide artış, daha yüksek randıman ve toplam patlatma maliyet...

Coach lider kimdir?

15 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Coaching işlerin yapılmasından çok, kişisel gelişimi temel alır. Coaching tarzı, başkalarını geliştirme, onlara danışmanlık yaparak hedeflerini ve değerlerini geliştirmelerine yardımcı olma tarzıdır. Coach liderlerin çok önemli iki yetkinliği duygusa...

Klima sistemi

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Klima (A/C), soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani o ortamın sıcaklığını azaltmak), fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistemdir. Klima sistemi; klima kompresörü, kondenser (yoğuşturucu), evaporatör (buh...

Akım nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

sanat

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, tarz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat Tarihi 1-2 (Hazırlayan: Aynur Eser)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02...

Kazein ve Kazeinat nedir?

25 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Kazein; yağsız sütün ana proteininin çökeltilmesi, yıkanması, kurutulması ve öğütülmesi ile elde edilen suda çözünmeyen süt proteinini, Kazeinat; kazeinlerin işlem yardımcısı maddeler ile nötralize edilerek kurutulması ile elde edilen ürünü, ifade ed...

Depo Sertifikası (Depositary Receipt) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş, hamiline yazılı, nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden...

İhzarat nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

insaat

Yapım sırasında kullanılmak üzere işyerine getirilen malzemelerdir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri