İlaçlar nasıl elde edilir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

farmakoloji

İlaçlar ya sentez suretiyle veya doğal kaynaklardan elde edilirler. Şekil 1: İlaçların Kaynakları Kaynak: Prof. Dr. M. İpek Cingi ve Prof. Dr. Kevser Erol; Editör: Prof. Dr. Melih Erdoğan; “Farmakoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 494, A...

Radyoaktif elementler

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bazı atomlar çekirdeklerinden görünmez radyasyon (ışıma) yayarlar. Bu atomlar radyoaktiftirler. Radyasyon yayıldıkça, element farklı bir element haline dönüşür. Yeni bir element oluşunca, bozunma meydana gelir. Bozunma, bir atomun çekirdeğinin nüklee...

Risk toleransının sınıflandırılması

20 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

riskten kaçınanlar ·         risk severlerdir ·         Nötr olma durumu daha fazla miktarda bir getiriyi elde etmeyi önlemekte ve kabul edilebilir risk oranında talepte bulunmaktadır. ·         Kaynak: sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/...

Yorulma nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilim

Birçok makine parçaları ve yapı elemanları kullanılma esnasında tekrarlanan gerilmeler (yükler) ve titreşimler altında çalışmaktadırlar. Tekrarlanan gerilmeler altında çalışan metalik parçalarda, gerilmeler parçanın statik dayanımından küçük olmaları...

Reklam ajansı (ya da “elçi”) nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

reklam

Reklam ajansı; reklam işini yapmak üzere örgütlenmiş işletmeler, reklamverenin işletme/pazarlama amaçlarına uygun ve paralel olarak reklamını yaptırmak üzere işbirliğine girdiği kimseler olarak tanımlanabilir. İletişim sürecinde kaynak olarak reklamv...

Direy [İng. Fauna] nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haritakadastro

Bir bölgedeki hayvan türleri ve dağılımı, fauna. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010. ...

Tümleç-yüklem uygunluğu nedir?

2 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Tümleçlerin türü ve niteliği, cümleye girişleri ya da girmeyişleri yüklemin niteliğine bağlıdır. Öyle ki sıra ya da bileşik yapılı cümlelerde başka başka tümleçler alması gereken birden çok yüklem birbirine bağlanıyor. Bunlardan yalnız birinin tümlec...

Çocuklar, tüketim ve aile üçlüsü

5 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

saglik

Çocuklar iyi bir tüketici grubu olarak düşünülmektedir ·         Çocukların harçlıkları ve harcama özgürlükleri artmıştır. ·         Bugünün çocukları geleceğin pazarını oluşturacaktır. ·         Günümüz çocuklarının ailelerinin satın alma kararları ...

Devlet nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Devlet kelimesi, Arapça “devle” kelimesinden Türkçeye geçmiştir. “Tedavül eden”, yani “elden ele geçen” demektir. Bu anlamda devlet kelimesi “iktidarın el değiştirmesi”ni hatırlatmaktadır. Nitekim Eski Arapçada savaşan iki ordudan birine veya ötekine...

İdarenin bütünlüğü ilkesi nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Taşra Teşkilatı – Vesayet Denetimi – Hiyerarşik Denetim İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Buna idarenin bütünlüğü ilkesi denir. Bununla merkezi idare, ayrı tüzel kişiliklere sahip yerel idareleri ve kamu kurumlarını ka...

Tiroid Rahatsızlıkları

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Önemli Not: Değerli okuyucu, burada okuyacağınız tüm bilgiler, genel bilgilerdir. Kesinlikle, herhangi bir rahatsızlığı teşhis amaçlı değildir. Bir rahatsızlığınız var ise, mutlaka hekime gidiniz. Tiroid bezi, boyunun ön tarafında bulunur ve 2 lob’da...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri