Aerob nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara gereksinim duyan organizma. Serbest oksijen olmadan da yaşayabilenlere “Anaerob” ya da “Havasız yaşar” denir. Havayla yaşar, Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükr...

Zaman Önceliği (Time Priority) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Hisse Senetleri Piyasası’nda, fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirlerin öncelikli olarak karşılanmasıdır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Cin Nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır. Kaynak:Diyanet İşl...

Ekinoks nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu duruma ekinoks adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziy...

Sürdürme Teminatı (Maintenance Margin) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Borsa tarafından belirlenen ve başlangıç teminatının, vadeli işlemler piyasasındaki olumsuz fiyat değişmeleri sonucu oluşan zarar dolayısıyla, ineceği asgari teminat seviyesini gösteren tutardır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Bo...

SI Birim Sistemi

28 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

1960 yılında “Uluslararası Bilim Kurulu” tarafından kabul edilen birim sistemidir.  Bu sistemde temel fiziksel nicelikler: Uzunluk: Metre Zaman: Saniye  Kütle: Kilogram Sıcaklık: Kelvin Madde Miktarı: Mol Elektrik Akımı: Amper Aydınlatma Şiddeti: Kan...

Karşılaştırmalı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

İçlerinde “en”, “en çok”, “daha çok” gibi ifadelerle kurulan önermelerdir. Bu önermelerde “Öznenin bulunduğu gruptaki diğer elemanlar yüklemin ifade ettiği özelliği barındırırlar.” ifadesi ile “ama özne, en çok barındırır.” ifadesi gizli olarak bulun...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri