Karbonhidratların görevleri nelerdir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Karbonhidratların temel görevi vücuda enerji sağlamaktır ve sporcular için temel enerji kaynağıdır. Ayrıca, sindirim enzimleri tarafından parçalanmayan, posalı karbonhidratlar da, kalın bağırsakların çalışmasını arttırarak, zararlı artık maddelerin b...

Ülkemizde kaç türlü yerel yönetim birimi vardır?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Ülkemizde üç türlü yerel yönetim birimi bulunmaktadır: İl Özel İdaresi; Belediye; Köy. Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Gö...

Anti-statik bez nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

fotografcilik

Objektifleri ya da saydamları silmek için ve statik elektrikten kaynaklanan toz zerreciklerini uzaklaştırmak için kullanılan ilaçlı bez. Kaynak: Ufuk M. Duygun, “Temel Fotoğraf Semineri Ders Notları”, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği. ...

Tılsımın gerçekliği nedir?

17 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Tılsımın varlıklar üzerinde gerçek bir etkisi olabileceği, ulemanın bu konudaki beyanlarının ortaya koyduğu bir sonuçtur. Bağdat’a giriş kapılarından “Tılsım Kapısı” üzerindeki yılan figürü sebebiyle Bağdat’ta hiç kimsenin yılan sokması sebebiyle ölm...

Düşünme ilkeleri nelerdir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

İnsan aklı bir durum karşısında bazı ilkeler çerçevesinde düşünce geliştirir. Mantık ise bu ilkeler içerisinden bazılarını kendisine temel alır bu ilkeler şunlardır: · Özdeşlik (Aynılık) İlkesi Çelişmezlik İlkesi Üçüncü Halin İmkansızlığı Yeter – Seb...

Çokuluslu teşebbüs nedir?

3 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

Hem yerel, hem deniz aşırı operasyonları kapsayan bütünleştirilmiş bir global felsefeye sahip işletmedir. (Uluslar Arası İşletmecilik Teori ve Uygulama – Prof. Dr. Esin Can Mutlu) ...

Bağlantı Yolu, Geçiş Yolu ve Taşıt Yolu nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

trafik

Bağlantı Yolu: Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlan­masını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmıdır. Geçiş Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun,...

Kan dopingi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Kan dopingi, kan ve kan ürünlerinin, kanın oksijen taşıma kapasitesini ve dolayısıyla aerobik atletik perfonmansı arttırmak amacıyla damardan verilmesi yöntemine verilen isimdir. Kan dopingi için kullanılan kan, sporcunun kendi kanı olabileceği gibi ...

Tacir sıfatının sonuçları

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Her tacir kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak zorundadır. Bu tacir için hem hak hem de bir yükümdür. Tacirler her türlü borç ve yükümlerinden dolayı iflasa tabidirler. Tacir ticari işletmesini kapatıp ticaret sicilin...