Felsefe ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Her iki bilgi türü de varlığı anlamaya yönelir. Basmakalıp bilgilerle yetinmez. Felsefe sorularıyla bilime yol gösterir, bilim ise sorulara cevap buldukça felsefenin yeni sorular sormasına neden olur. Her ikisi de eleştirel ve kuşkucu bir bakış açısı...

Taklidi İman ve Tahkiki İman nedir?

4 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Taklidi İman: Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman g...

Başbakanın seçilmesi ve görevi

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin...

Temel kemik terimleri nelerdir?

19 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Periosteum: Kemiklerin dış yüzlerini sıkıca saran ve sıkı bağ dokudan yapılmış zardır. Kemiği korur ve kemik kırıklarında onarımı sağlar. Endosteum: Kemik içindeki boşluklarda yüzeyi örten bağ dokudan zardır. Kemiğe sıkıca yapışmıştır. Kemik iliği il...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri