Hemşirelikte yer alan önemli nitelikler nelerdir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Önce sağlığa, daha sonra hastalığa yönelik hizmet verebilmesi, Hizmetin sistematik bir biçimde (süreç) gerçekleştirilmesi, Hizmet kapsamında bakımın yanısıra eğitime de yer verilmesi gerektiği, Hemşireliğin toplumsal bir gereksinim ve bilim, sanattan...

Taklit olarak sanat nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Bu görüşe göre, sanat eserinde gördüğümüz, sanatçının algıladığı şeyleri taklit ederek bize yansıtmasıdır. Sanatçı, doğanın güzelliğini eserinde ne kadar aslına uygun olarak yansıtabilirse, eseri o kadar güzel olarak yargılanır. Bu nedenle bu kurama ...

Bakım Kuruluşu nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Evde ve(ya) bakım merkezinde bakıma muhtaç kişilere sosyal bakım hizmetleri sunmak üzere faaliyet göstermeye yetkili özel hukuk tüzel kişilere veya gerçek kişilere veya sivil toplum kuruluşuna ait bir kuruluştur. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkı...

Amatör Balıkçı Kime Denir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

su_urunleri

Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiye denir. Kaynak: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) ...

Nominalizm nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Bu görüşü savunan filozoflar kavramların sadece nesnelerin adları olduğunu, asıl gerçek varlıkların ise tekil kavramlar “şu insan”,”bu ağaç”, “o ev” vb. olduğunu savunurlar. ...

Özürlüler Politikasının Kapsamı nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Değişik alanlarda uygulanması gereken bütünsel özürlüler politikasıdır. Örn.: 1.) Özürlülerin Sosyal Güvenliği. 2.) Özürlülerin Ulaşılabilirliği. 3.) Özürlü dostu sosyal konut. 4.) Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve eğitimi. 5.) Özürlü dostu akti...

Hipotiroid (tiroidin yavaş veya az çalışması)

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Tiroid bezi az çalışır ise, T3 ve T4 hormonları az üretilir ve metabolizma yavaş çalışmaya başlar. Bu duruma Hipotiroid denir. Kalp hızı azalır (bradycardia), bağırsak hareketleri yavaşlar ve kabızlık şikayetleri ortaya çıkar. Hipotiroid hastaları ço...

Hukuk nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Toplum hayatında, kişilerin birbiri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve yaptırım gücünü devletten alan, uyulması zorunlu olan düzenleyici kuralların tümüne hukuk denir. Hukuk, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Kaynak: Milli Eğitim ...

Ağır mayi nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Sanayide ve laboratuarda cevher veya kömürdeki yabancı maddeleri, yoğunluk farkından istifade ederek ayırmada kullanılan, yoğunluğu sudan büyük homojen bir sıvı veya çözelti. Genel olarak sanayide ağır mayi elde etmek için çok ince toz haline getiril...

Anlatım yöntemi ile öğretim

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

Yararlı Yönleri: Geniş bir gruba aynı koşullarda öğretim yapılır. Konu dağılmadan ve kesilmeden sıra ile işlenir. Öğreticinin ses ve sözünün etkili gücünden yararlanılır. Önceden hazırlıklı olmayan katılımcı grubuna öğretim yapılabilir. Diğer teknikl...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri