Hidroliz Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

kimya

Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH– iyonlarının diğer maddeler ile etkileştiği tepkimelerdir. ...

Kurban nedir, ne demektir?

29 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Buradan hareketle, kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği mallardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için boğazlamak demektir. Kaynak: “Farukbeser.com/soru/kurba...

Mobil cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

haberlesme

5392 sayılı Kanunun 25d maddesinde “elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, cihazını kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi...

Sağlıklı yasamın vazgeçilmezleri olan vitaminler

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Vitaminler, hücre ve organların nor­mal işlevleri ve sağlıklı gelişim için gerek­sinim duydukları, diyet yoluyla belirli dü­zeyde alınması gereken, yüksek biyolojik etkinliğe sahip organik bileşikler. İnsan organizması, vücudun gereksinim duy­duğu mi...

Kaynamış su arınmış mıdır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Kaynamış su yalnızca bakterileri yok eder. Nitrat, ağır metaller gibi çoğu kirletici madde kaynatılarak sudan ayrılamaz. Bazı durumlarda kaynatma işlemi suyu azalttığı için kirletici maddelerin konsantrasyonunu arttırabilir. Ancak temiz ve güvenli su...

Öğrenilen İlişki (Learning Relationship) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

musteriiliskileri

Firma ve müşteri arasında kurulan ve her türlü müşteri verisinin müşteri bağlılığını arttıracak şekilde faydalı bilgiye dönüştürülüp firmanın gereken aksiyonları aldığı ve sürekliliğini sağladığı anlayış Kaynak: “CRM Terimleri”, Verimax Yazılım. ...

Reeskont faiz oranı nedir? Nasıl belirlenmektedir?

6 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

bankacilik

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, muteber saydığı en az üç imzayı taşımak ve vadelerine en çok 120 gün kalmış olmak şartıyla ve kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek t...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri