Sanat bilgisi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Subje ile obje arasındaki anlam bağı güzelduyu-yaratıcı hayal gücüdür. Belirli bir yönteme bağlı olarak üretilmezler, yaratıcı bireyin şahsi etkinliğidir. Sistemli bir bilgi türü değildir. Özneldir. Kişinin duyuş ve düşünüş biçimine göre değişir. San...

Myspace taklitçiliği nedir?

13 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Internet’te başka bir kişiliğe, başka bir role bürünme takıntısı. Kaynak:Araş. Gör. Tamer Özsoy’un (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) “Fastfood’dan Facebook’a: Internet Bağımlılığı” sunumundan derlenmiştir. ...

Felsefe bilgisi nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Felsefe bilgisi evreni, varlığı, değeri ve benzer insan etkinliklerini bir bütün halinde anlama, bilme ve tümel bir açıklamaya ulaşma çabasının ürünü olan bilgidir. Felsefi bilgi bir bilme, anlama merakından doğar. Diğer bir ifadeyle felsefe insanın ...

Anonim şirketlerde denetçilerin görev ve yetkileri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Bilançonun kanun ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve bütçeyi denetlemek. Şirket hesaplarını denetlemek.Bundan kastedilen, şirket işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak üzere defterlerin en az alt...

Sürat nedir?.

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirebilme ya da hareketlerini mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulayabilmesidir.  Kaynak: Prof. Dr. Yaşar SEVİM’in “Sürat Antrenmanı ve Temel İlkeleri” sunumundan derlenmiştir. ...

Tuz tüketiminde nelere dikkat edilmelidir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Tuz tüketimi ile hipertansiyon arasında yakın bir ilişki vardır. Ayrıca faz­la tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılmasını arttırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden olur. Tuz tüketimini azaltmak için; • Lezzetine bakılmadan yemeklere tuz eklenmemeli...

Konuşmada gereksiz ses ve kelimeler

17 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

edebiyat

·         atıyorum, ·         eeee, ·         falan oldum, ·         hı hı, ·         işte, ·         olay, ·         şimdi, ·         yani… Doç. Dr. Ertuğrul Yaman’ın “ sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

Akrosaj nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı. Kuyunun etrafını çevreleyen —> Röset lağımı. Kontur. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimade...


UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri