“B” Numunesine ne olur?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

“B” numunesi, “A”daki sonucu doğrulamak amacıyla analiz edilir. Sporcu, “B” numunesinin analizinde başından itibaren bulunabilir. Eğer sporcu, herhangi bir nedenle “B” numunesinin analizinde bulunamazsa...

Bütünselci (Holistic) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Parçalarla bütünler arasındaki organik ya da işlevsel ilişkiyi vurgulayan ve bir konuyu karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindeki parçaların bütünlediği tek bir sistem olarak gören yaklaşım. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı E...

Leptospirozis nedir nasıl bulaşır?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

veterinerlik

İnsan ve hayvanlarda ikterus (sarılık) septisemi, anemi, hemoglobinüri, abortus ve mastitislere sebep olan bir hastalıktır. İnfekte, portör, rezervuar ve subklinik infekte hayvanların idrarları, organları, sütleri, aborte olmuş fötuslar, yavru zarlar...

Pilül nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

farmakoloji

Toz halindeki etkin maddelerin bal, koyu şurup gibi inert yapıştırıcı maddeler ile yoğrulduktan sonra küçük küreler haline getirilmeleri ile elde edilen preparasyonlardır. Kaynak: Prof. Dr. M. İpek Cingi ve Prof. Dr. Kevser Erol; Editör: Prof. Dr. Me...

Ruhsal sorunların aşırı zayıflamaya etkisi

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Ruhsal sorunları olan kadınlar ya kendilerini yemeğe veriyorlar ya da açlık kampanyasına başlıyorlar. Kısacası kadınların fazla yemeleri de hiç yememeleri de karşılaştıkları sorunlarla ilgili. Uzmanlar beslenme konusundaki aşırılıkların bir tiryakili...

Tasarım Tescili Süreci Neleri İçerir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

tasarim

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır. Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvur...

Mekantronik eğitimine dünyadan örnekler

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mekatronik

Japonya’da Tokyo Üniversitesi Mekano Enformatik Bölümü (Department of Mechano Informatics) ve Toyohaski Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği eğitimi vermektedir. Hong Kong Politeknik’ te (The City Polytechnic of Hong Kong) 1990 itibarıyla mekatronik...

Engellilik nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Herhangi bir sosyal kesimin (özürlüler, yaşlılar, hastalar ve genelde dezavantajlı gruplar) beden, zihin, duygu ve(ya) ruhlarında karşılaştığı değişik sorunlar, fonksiyonel sınırlamalar (yetersizlikler) sonucunda sosyal hayata yeterince uyum sağlayam...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri