Kritik Olay Analizi (Critical Case Analysis) nedir?

5 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Belirli bir yöntem izlemeden, açık uçlu sorularla herhangi bir olay ya da sorunun bir grup çalışan tarafından incelenmesi sonucunda elde edilen bir bilgi toplama yöntemi. Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, ...

Homeostasis kavramı

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Büyüme ve gelişme sürecinde kişi, iç ve dış çevreden gelen uyaranlara olumlu veya olumsuz yanıtlar vererek, ortamını yaşamı için uygun duruma getirir ve temel gereksinimlerini karşılayan davranışları öğrenerek doyumlu, sağlıklı ve mutlu yaşamayı sürd...

Adezyon Promoter nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Filmin adezyonunun iyi olmadığı durumlarda adezyonu artırmak için mürekkebin içine konulan katkı.   Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimleri Sözlüğü, Ambalajrehberi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 26/04/2010. ...

Kablo sıyırıcı [ing. cabel stripper] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

haberlesme

Fiber kablonun üst bölümünde bulunan polietilen, aramit iplik gibi malzemelerin fiber tüplerden ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan alet. Kaynak: Seyit ÇANKAYA (Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Etüt Proje ve Yatırım Daire Başkanlığı, Fiber Optik Mü...

Algıda seçiciliği etkileyen iç faktörler nelerdir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

psikoloji

İlgi ve İhtiyaçlar: Acıkan bir kişinin dikkatini yemeklerin üstüne yöneltmesi. Bir insanın dikkatini mesleğiyle ilgili haberlere yöneltmesi. Kültür: Almanya’da şalvarlı bir kişi hemen dikkatimizi çeker. Geçmiş Yaşantılar: Yıllar sonra memleketine dön...

Kur' an okumanın yeri ve zamanı var mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Kur'an-ı Kerim, okunması ve dinlenmesine engel olunmayacak her yer ve zamanda, istendiği kadar okunabilir. Kur'an okumanın belirli vakti yoktur. Özellikle cuma günü, bayram ve kandil gecelerinde Yasin suresi başta olmak üzere Kur'an&ap...

Defteri kebir nedir?

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir. Tarih Yevmi...

Klasik Görüşe ne tür eleştiriler yapılmaktadır?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Bilime gereğinden çok değer verilmiştir. Klasik görüşün; bilinmeyen şeylerin nedenini bilimin gelişmemiş olmasına bağlamaları doğru değildir. Çünkü evren sonsuz ve sınırsızdır ve bilmeye konu olacak olanların tümünü bilim açıklayamaz. Tüm bilimlerin ...