Psiko-Metri nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Ruhi-zihni hareketleri ve hadiseleri ölçme tekniklerinin bütünüdür. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010). ...

Beşeri haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Beşeri haritalar; nüfus yoğunluğu, nüfus dağılışı ve insanların kültürlerine ait bilgiler içerir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret ...

Aritmiler tedavisinde “Katater Ablasyonu” yöntemi

17 Ocak 2011 Nedir Yorum Yaz

tip

Taşikardilerin tedavisinde günümüzde çok daha sık uygulanan ve giderek gelişen bir başka yöntem ise kateter ablasyonu. İlaç tedavisi altındaki bireylerde tedavinin mutlaka düzenli olarak alınması ve ilaç dozlarının atlanmaması gerekiyor. Ancak buna r...

Özgülü Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

mantik

Yükleminde bildirilen eylemin sadece özneye ait olduğunu bildiren önermelere denir. Bu önermelerde gizli bir “onların dışındakiler de bu özellik bulunmaz” anlamı vardır. Örneğin: “Bu matineye yalnız kadınlar girebilir.” (Kadın olmayanlar giremez.) “A...

P-tip yarı iletken

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

elektrik

Bir p-tip yarı İletken, elektron kaybetme yoluyla pozitif yüklerin sabit elektronlara ters yönde aka­cağı düşüncesiyle, yapı içinde “boşluklar” sağla­mak için galyum (Ga), indiyum (İn) veya alü­minyum (Al) ile karıştırılmış silikon veya g...

Sürelerine göre planlar nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

girisimcilik

Kısa vadeli planlar: Genellikle bir dönemi kapsayan planlardır. Bu dönem işletmelerde çoğunlukla bir yıldır. Bu planların gerçekleşme oranı oldukça yüksektir. Orta vadeli planlar: Birkaç yıl ya da dönemi kapsayacak planlardır. Genellikle beş yıla kad...

Füzyon nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Kütle numaraları küçük iki atom çekirdeğinin uygun şartlarda birleşerek daha büyük bir atom çekirdeği oluşturması olayına füzyon denir. Füzyon reaksiyonlarında oldukça yüksek bir ısı açığa çıkar. Füzyon olayı güneş enerjisinin temelini oluşturur. Çok...

Büro organizasyonu ve yönetimi nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

isletme

Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel kuruluşlarda, işlerin büyük bir kısmı bürolarda yürütülmektedir. Kuruluş, kurum ya da işletmeler hizmet ve çalışma konusu ne olursa olsun, mutlaka büro hizmetlerini içeren çalışmalar yapar. İşletmelerdeki mal v...

Bilimsel açıklama-öndeyinin özellikleri nelerdir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

felsefe

Öndeyi olgular arası ilişkilerden ve ya bu ilişkileri ifade eden genellemelerden yararlanılarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir. Örn: Newton fiziğindeki bazı yasalardan yararlanılarak gelecekteki ay ve güneş tutulmalarını önceden bilmek ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri