Düzlem projeksiyon

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Bu yöntemle daha çok dar alanların haritası yapılır. Çizilen haritanın orta bölümü gerçeğe daha yakındır. Kenarlara doğru gidildikçe bozulma oranı artar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlaya...

Nükleer enerji santralleri

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Uranyum, toryum ve plütonyum gibi kararsız radyoaktif element atomları, nükleer reaktörlerde kontrollü bir şekilde parçalanır. Bu esnada ısı enerjisi açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı santralin su tankında bulunan suyu ısıtarak su buharına dönüştürür. ...

Spor ya da Aktiviteye Ne Zaman Dönebilirim?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Sportif rehabilitasyonun amacı en erken ve en güvenli şekilde spor ya da aktivitelerinize dönüşünüzü sağlamaktır. Olması gerekenden daha önce aktivitelere veya spora dönüşünüz yaralanmanızın daha da kötüleşmesine ya da kalıcı olmasına neden olabilir....

Fosil yakıtlar (Fossil fuels) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Kömür, petrol, doğal gaz vb. gibi doğal organik yakıtların tümü. Fosil yakıtlar bitki ve hayvan maddesinin milyonlarca yıl boyunca toprak altında ayrışmasından oluşur. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daires...

Benzin, propan ve bütanın alt ısıl değeri

24 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

LPG yakıt kullanımı sonucunda benzine oranla motor gücünde, teorik olarak, %2 mertebesine varan bir düşüş beklenir. Ancak motor parametrelerinin aynı performansı sağlayacak şekilde kontrolü de mümkündür. Genellikle pratikteki uygulamalarda karbüratör...

Statik yetenek kavramı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Bu görüş, sportif başarının, büyük ölçüde kalıtımla belirlendiğini, gelişmesinin ise salgı bezleri aktivitesine bağlı olduğunu savunur. Kaynak: Prof. Dr. Yaşar SEVİM’in “Yetenek Seçimi İlkeleri ve Sportif Branşlara Yönlendirme” sunumundan derlenmişti...

GDO ve yok edici gen (terminating gene) nedir?

27 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Doğa kendini yenileyen bir yapıya sahiptir, oysa GDO’lu bitki tohumları “yok edici gen – terminating gene” denilen genler sayesinde yeniden üremeden yoksun bırakılmıştır. Bu durumda doğada var olan ehlileştirilmemiş bir bitki yatay gen kaçışı ile döl...

Warren Bennis’e göre liderlik nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

yoneticilik

‘Liderlik, tıpkı güzellik gibidir, tanımlanması zordur ama karşılaşıldığında hemen anlaşılır.’ Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011). ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri