Esneklik (Germe) Egzersizleri nasıl uygulanır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Farklı kas gruplarını içeren germe egzersizleri uygulanabilir. Kas, gergin bir pozisyonda 10-20 saniye süre ile tutulur. Esnekliği az olan kas grupları için bu hareketler, 60 saniye süre ile uygulandığında, o kas grubunun esnekliğinde zamanla bir art...

Tümleç-yüklem uygunluğu nedir?

2 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Tümleçlerin türü ve niteliği, cümleye girişleri ya da girmeyişleri yüklemin niteliğine bağlıdır. Öyle ki sıra ya da bileşik yapılı cümlelerde başka başka tümleçler alması gereken birden çok yüklem birbirine bağlanıyor. Bunlardan yalnız birinin tümlec...

İklim elemanları nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

İklimi oluşturan hava etkenlerine iklim elemanları adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010). ...

Ferağ nedir?

21 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Vinterizasyon nedir?

25 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Sıvı ve katı yağlar, genelde çeşitli trigliseritlerin bir karışımıdır. Sıvı bir yağ soğukta bırakıldığı zaman, daha çok doymuş yağ asidi ve uzun zincirli (C sayısı fazla) yağ asidi ihtiva eden trigliseritler (yağlar) kristalize olarak çökmeye temayül...

Trafik kazalarının dinî, hukuki ve ahlaki yönleri

18 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Klasik dönem fukahası İslam ceza hukukundaki hükümleri had, kısas ve tazir olmak üzere üç ana kategoriye ayırmıştır. Kaldı ki bu tasnif modern hukuk sistemlerine göre fer'i hükümleri ayıran günümüzdeki birçok çalışmada aynen korunmuştur. Benim b...

Fren Tork Değişimi (BTV)

27 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

BTV temel olarak; balata sertliği, frenleme kuvveti, sürtünme katsayısı, uygulama basıncı ve DTV gibi parametrelerden etkilenir. BTV değişimleri titreşimler olarak ortaya çıkar. Yapılan bir çalışmada BTV’nin, fren basınç değişimleri (BPV) ile orantıl...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri