Kıymetli evrakın sınıflandırılması

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

· Temsil ettikleri hakkın türü bakımından Devir şekilleri bakımından §  Nama yazılı senetler §  Emre yazılı kıymetli evrak §  Hamile yazılı kıymetli evrak Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”,  İstanbul İnşaat Mühendisleri Od...

Sefih nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Kuran terminolojisi olan sefih, hem dünyevi, hem de uhrevi manada tasarruflarında isabet kaydedemeyen, budalalığa varan, maddi ve manevi yönden hafif ve fikirsiz kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web ...

Sigaraya başlamada etkili olan etmenler nelerdir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Sigaraya başlamada etkili olan etmenlerin başında kişinin arkadaşları ve çevresindeki kişilere olan özentisi gelmektedir. Tütün ve sigara kullanımının nedenleri arasında reklamların özendirici etkisi, kişinin sigarayı kendine güvenin bir simgesi olar...

Karboksilli asit nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

kimya

Yapılarında karboksil grubu bulunduran organik bileşiklere karboksilli asitler denir. Yapılarında bir tane -COOH grubu taşıyan asitlere monokarboksilli asitler birden fazla -COOH grubu taşıyanlara ise polikarboksilli asitler denir. ...

Kinematik nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

fizik

Kinematik, cisimlerin kütleleri ve cisme etkiyen kuvvetler ele alınmadan onların sadece hareketleri incelenir. Burada sadece zaman ile alınan yol arasındaki ilişkiyi veren hareket denkleminin kurulmasına çalışılır. Kinematik, belli bir zaman sonundak...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri