Gezici Orman Tarımı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

cevreveekoloji

Özellikle ülkemizde orman arazileri üzerindeki doğal vejetasyon kaldırılarak, tarla ve bahçe tarımı yapılır. Fakat çoğunlukla yamaçlarda olan bu tarlalar 2-3 yıl sonra fakirleşip verimsiz hale gelince terk edilir, yeni tarla elde etme için yeni orman...

Poliçeden doğan taleplerde zamanaşımı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Kabul etmiş muhataba karşı açılacak tüm davalar vade tarihinden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Hamilin keşideci ile cirantalara karşı açacağı davalar, süresinde keşide edilen protesto tarihinde veya poliçede protestosuz kaydı var ise vad...

Limitli Emir (Limit Orders) nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

borsa

Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; satıcının ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli ettiği emir tipidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 2...

Gürültü

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Bu günün dünyasında, insanları kızdıran ve hoş olmayan bir sürü ses çeşitleri vardır. Sizi en çok hangi ses rahatsız etmektedir? Ses eşyalara zarar verebilir. Bir jet uçağının alçaktan uçmasıyla evlerin pencereleri kırılabilir. Meydana gelen şiddetli...

Kıymetli evrakta def'iler

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Senedin metninden anlaşılan defiler Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler Şahsi defiler Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009. ...

Yağ ikame ediciler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Yağ ikame ediciler, fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından yağa benzeyen gıda ingrediyentleridir. Bir yağ ikame edici yağın verdiği ağız hissi, zenginlik, yumuşaklık ve yağlılığı sağlamalı, duyusal bir denge için tat bileşenleriyle yağa benzer il...

“Beytü’l-Hikme” nedir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

tarih

Abbasi Halifesi Me’mun zamanında Bağdat şehrinde, kütüphane ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı kısımlardan oluşan bir akademidir. Aynı zamanda önemli bir eğitim merkezidir. ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri