Genel Kurul nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve karara bağlandığı üst organdır. Genel Kurul Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15:00-19:00 saatleri arasında çalışır. Ancak, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Ge...

Thomas Hobbes’a (1588-1679) göre devlet nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Thomas Hobbes’a (1588-1679) göre devlet; barış ve güvenliği sağlayan, adaleti eşit dağıtan, muhtaçlara yardım eden ve toplumun mutluluğu için gerekli yasaları yapan bir varlıktır. Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2...

Bağlantı teli/Camper teli [ing. connection wire] nedir?

5 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

haberlesme

Ana dağıtım çatısında telefon santralı ile ana iletim devresi arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılan iletken. Kaynak: Seyit ÇANKAYA (Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Etüt Proje ve Yatırım Daire Başkanlığı, Fiber Optik Müdürlüğü), “Fiber Opti...

Çocuğunuzu disipline etmenin yöntemleri nelerdir?

30 Kasım 2010 Nedir Yorum Yaz

egitim

Çocuğunuza disiplinin neden gerekli olduğunu anlatın. Bu durum onun kafa karışıklığını giderecek ve neden bu şekilde davranması gerektiğini daha rahat anlayacaktır. Mücadele alanınızı belirleyin. Çocuğun hangi davranışlarına müdahale etmeniz gerektiğ...

Temel litografi teknikleri

18 Ağustos 2011 Nedir Yorum Yaz

metalurji

·         Derin UV litografisi ·         2 ve 3 boyutlu Nano baskı litografisi ·         Atom litografisi ·         Kaynak: ...

Alüval cevher yatakları nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Primer ve daha yaşlı cevher yataklarının mekanik etkiler altında parçalanarak, başka bir yerde tekrar depo edilmeleri ve zenginleşmeleri suretiyle teşekkül eden cevher yatakları. Bunlar sekonder maden yatakları diye tanımlanan gruba girer. Eluvial ma...

Kuantum teorisi ve Max Planck

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Max Planck, Alman teorik fizikçisi. Enerjinin sürekli olmayıp, temel bir büyük­lüğün katları biçiminde kesikli olduğunu öne sü­ren “kuantum teorisi” ile fi­zikte devrim oluşturmuştur. Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Şenyel Yrd. Doç. Dr. A. Şenol...

Aktarılan ortam nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Öğütme işlemi yapan değirmenleri tanımlamada kullanılan bir kavram olup; değirmen içerisindeki bilya, çubuk veya iri parçalı cevheri aktararak darbe ve sürtünme kuvvetleri etkisiyle cevher parçalarının ufaltılmasını sağlayan ortam. Aktarılan ortam, ö...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri