Girişim sermayesi

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

egitim

·         Girişim Sermayesi, başta ABD olmak üzere pek çok dinamik ekonomide yenilikçi KOBİ’lerin finansmanında en etkin araçlardan biridir. ·         Girişim Sermayesi bağımsız profesyonel takımlar tarafından yürütülmelidir. Kamu rekabete müdahil ol...

Arıtma nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Atık suların alıcı ortama verilmeden ya da tekrar kullanmak üzere devreye sokulmadan önce kirletici özelliklerini ortadan kaldırmak üzere bu kirleticilerin müsaade edilen ortam parametreleri değerlerine indirgeme işlemi. Kaynak: Muammer Öcal, Gülteki...

Sigortacılık Kanunu’na göre özkaynak nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kar, kar ve sermaye yedekleri ile Müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve d...

Düz kaslar nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

spor

Otonom sinir sistemi tarafından uyarılır İstem dışı kasılır Aktin ve myozin flamentlerinin rastgele bir dağılım gösterir. Kan damarları, iç organlar bağırsak vb. organlarda bulunurlar. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Serkan HAZAR, “Antrenman Bilgisi Sunumu” ...

“ki” bağlacı ve “ki” eki nasıl yazılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

dilbilgisi

Ek durumunda olan ilgi eki “ki” daima bitişik yazılır. Ör: Kalbimdeki yerin bir başkadır. Ör: Yoldaki işaretler şoförle konuşurmuş. Ör: Bununki, seninki, onunki… Sizin kafanızdaki örneği de bilmek isterim. Cümleleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri...

Anoreksiya (Aşırı zayıflama) geni var mıdır?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Bilim adamları aynı şekilde bir anoreksiya geni de var mı diye araştırma yapıyorlar. Dünyaca ünlü psikiyatrist Dr. Lorenzo Peri aşırı şişmanlık ve aşırı zayıflık sorunlarının kalıtsal olduğuna bilim adamlarının inanmaya başladıklarını söylüyor. Şişma...

Elektronik imza oluşturma araçları nelerdir?

24 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı Kanun’da  “güvenli” elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur: Üretti...

Elektrik akımı kaynakları nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

fizik

Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, elektrik motoru vb. araçların çalışması için bu araçların bağlı oldukları elektrik devresinde, yük akışının devamlı olmasını sağlayan düzenekler vardır. Bu düzenekler devrenin iki noktası arasında potansiyel f...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri