Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Özürlülüğün olumsuz tezahürlerini ve etkilerini özel tıbbi-teknik-pedagojik yardımlar ve destekler aracılığı ile olabildiğince asgariye indirmeyi hedefleyen, özürlülerin, özürlülükleriyle birlikte mesleki ve sosyal hayata mümkün mertebe geniş bir biç...

Gebelikte hangi sporlar yapılabilir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

egzersiz

Gebelerin çok fazla hareket etmesinin ya da başka bir deyişle spor yapmasının bebeğe zarar vereceği düşünülür. Oysa günümüzde spor yapmayı hayat tarzı olarak benimseyen anneler spordan uzak kalmak istemiyor. Fakat her sporun da hamilelikten önceki gi...

Sihirden korunmanın yolu

18 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

ilahiyat

Sihir/büyü, tılsım, nazar vb. şeylere karşı takınılacak tavır, öncelikle her şeyin Allah Tealâ’nın iznine ve dilemesine bağlı olduğunu bilmektir. Dolayısıyla öncelikle Allah Tealâ’ya güçlü bir iman ve teslimiyetle bağlanmak gerekir. “Allah’ın izni ol...

Ağaç vidası nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

madencilik

Ağaç malzemeyi bağlamak için kullanılan konik gövdeli, havşa başlı, uzun hatveli (büyük adımlı), sivri uçlu özel vida. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü...

Elektonik Fon Transferi (EFT) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

muhasebe

Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde ilk olarak Nisan 1992' de işletime açılmış, Nisan 2000'de ise ikinci nesil adı altında günün ihtiyaçlarına cevap verebi...

Magnitüd nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

jeofizik

Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin a...

Etkileşimli televizyon kavramı nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

bilisim

Etkileşimli televizyon ile klasik tek yönlü televizyon yayıncılığı yerine iki yönlü iz­leyicinin katılımının sağlandığı yayıncılıktan söz edilmektedir. İzleyicinin katılımı­nın sağlandığı televizyon yayını düşüncesi neredeyse televizyonun kendisi kad...

Kambiyo senetleri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

hukuk

Türk hukukunda kambiyo senetleri bono, poliçe ve çektir. Kambiyo senetleri, esas itibariyle ifa uğruna yapılmış bir tasarruf olup, bir dolaşım ve ödeme aracıdır. Bu senetler kanunen emre yazılı senetlerdir. Ancak,”nama yazılıdır”, “emre değil” ya da ...

Kışın neden “pırasa” tüketilmesi gerekir?

13 Ocak 2011 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Vitamin ve mineral yönünden en zengin sebze. Kan değerleri düşük kimselere önerilen pırasanın kolon ve prostat kanserine karşı kanıtlanmış etkisi de biliniyor. Kaynak: Amerikan Sağlık Örgütü’nin açıkladığı Hürriyet Gazetesi’nden alıntılanan Haber7.Co...

Poliçe (Policy) nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

sigortacilik

Genellikle yazılı sigorta sözleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Sigortacı ile teklif sahibinin teminat şartları ve sigorta primi üzerinde anlaşmalarından sonra, sigort...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri