Tuzla mücadelede Finlandiya örneği

21 Kasım 2010 Nedir Yorum Yaz

saglik

Tuzla mücadelede toplumun her kesiminin önder ve destekçi olması gerekir. Finlandiya geçmişte topyekün bir hareketle tuzla mücadele etti. Finlandiya'da tuz kullanımının azaltılmasına bağlı birçok hastalığın da önüne geçildi. Finlandiya'da d...

Polikistik over sendromunun teşhisi nasıl konur?

7 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

tip

Polikistik over sendromunun teşhisinde majör ve minör olmak üzere iki kriter vardır. Majör kriterler: Yumurtlamanın olmaması (anovulation) Androgen hormon yüksekliği (androgen excess) Aşırı tüylenme (hirsutism) Sivilce (acne) Saç dökülmesi (alopecia)...

Vakıf taviz bedeli nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Elektrik enerjisi nedir?

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

isguvenligi

Elektrik bir enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkar. Kömür, petrol ve nükleer tepkilerden veya akarsuların gizli enerjisinin harekete dönüşmesi ile elektrik enerjisi elde edilir. Kısa sürede elektrik enerjisinden faydalanma alanları diğer enerjilere ...

Anayasa Mahkemesi kimleri yargılayabilir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ...

Yaşlılık ve antioksidan gereksinimi

13 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Vücut kendi bünyesinde ürettiği bazı enzimlerle bu savaşı kazanmaya çalışır. Superoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve bazı lipit peroksitler bunların en önemlileridir. Ancak bu enzimler belirli bir yaştan sonra yeterli olamamaya başlar. Bu noktad...

Vesayet denetimi nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Üniter devleti korumak ve kamu hizmetlerinin tüm ülkede en iyi şekilde, dengeli biçimde yerine getirilmesi için merkezi yönetim organlarının, kanunların verdiği yetki dahilinde, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organları ve ...

Pafta nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insaat

1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri