Basık seri lastik seçiminde nelere dikkat edilir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

otomotiv

Araç üreticisinin onayladığı ve önerdiği (eğer varsa) diğer bir ölçü takılmalı, aynı çapta yada daha büyük çapta lastik takılacaksa aracın yerden yüksekliğine uygun olmalı, yük indeksi ve hız sembolü ya da kategorisi (kar lastikleri hariç) orijinal l...

Genel haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Yaygın olarak kullanılan atlas ve duvar haritalardır. Fiziki, siyasi, beşeri ve ekonomi haritaları bu guruba girer. Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini gösterirler. Yükselti basamakları fiziki haritalar yardımıyla tespit edilir. Siyasi haritalar, ü...

Sefih nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Kuran terminolojisi olan sefih, hem dünyevi, hem de uhrevi manada tasarruflarında isabet kaydedemeyen, budalalığa varan, maddi ve manevi yönden hafif ve fikirsiz kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web ...

Üniter ve federatif devlet nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

siyaset

Üniter Devlet: Siyasi otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezi otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı devlettir. Yasama organının yaptığı kanunlar bütün ülkede uygulanır. Federatif Devlet: Ortak bir anayasa altında birleşen devletlerin oluşturd...

Bakım nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

ozelegitim

Bakıma muhtaç kişilerin hayatlarını mümkün mertebe normal şartlar içinde sürdürebilmeleri veya sağlıklarını koruyabilmeleri maksadıyla (genelde amatörce) verilen bütün hizmet türleridir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sos...

Meyve ve Sebzeleri Dayandırma Yöntemleri nelerdir?

25 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

beslenme

Isıl İşlemle Muhafaza Işınlarla Muhafaza Asitlerle Muhafaza E.K Filtrasyonu İle Muhafaza Kurutarak Muhafaza Dondurarak Muhafaza Gaz Atmosferinde Muhafaza Koruyucu Maddelerle Muhafaza Termal Olmayan Sterilizasyonlar Yüksek Basınçla Sterilizasyon 2- CO...

UBilişim Web Tasarım & Web Yazılım & Web Hosting Hizmetleri