Başlangıç » Nedir » Bitkisel yağ esterlerinin diğer özellikler

Bitkisel yağ esterlerinin diğer özellikler

Posted by: Metin Gümüş 23 Mart 2010 Yorum Yaz

Bitkisel yağ esterlerinin diğer özellikler Alternatif Enerji Kaynakları
Yakıtın parlama noktası emniyet açısından en önemli noktadır. Ticari yakıtların parlama noktası değeri 50-110 0C arasında değişmektedir. Bitkisel yağ esterleri motorinden daha yüksek alevlenme noktasına sahiptir. Bu özellik bu yakıtları kullanım-taşınım-depolanmasında daha güvenli bir yakıt yapar. Motorin için gerekli depolama yöntem ve kuralları bitkisel yağlar için de geçerlidir.
Yakıtın içerdiği kükürt, karbon çökeltisi ve kül; motorun ömrünü etkileyen, korozyona ve motor parçaları üzerinde kurum oluşmasına neden olurlar. Bu nedenle bunların miktarları mümkün olduğu kadar az olmalıdır.
Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Bitkisel Yağ Esterlerinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2004.2010-03-23