Başlangıç » Nedir » Gemiadamlarının deniz hizmeti nasıl hesaplanır?

Gemiadamlarının deniz hizmeti nasıl hesaplanır?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Gemiadamlarının deniz hizmeti nasıl hesaplanır? Denizcilik
Gemiadamlarının deniz hizmeti süreleri, liman başkanlıklarınca düzenlenen “gemilerde gemiadamı deniz hizmeti çizelgesi” ya da “yatlarda gemiadamı deniz hizmeti çizelgesine” göre belirlenir.
Gemiadamları, deniz hizmet çizelgelerini alabilmek için, çalıştıkları gemilerin adlarını, hangi yeterlik derecesi ile görev yaptıklarını, kalkış liman adlarını, bakım-onarım tersanelerini ve çalışma sürelerini gösterir belgeleri dilekçe ekine koymak suretiyle liman başkanlıklarına başvururlar.
Gemiadamlarının başvurduğu liman başkanlıkları;
a) Kalkış limanının aynı zamanda gemiadamının başvurduğu liman olduğu seferler ile ilgili bilgileri, liman başkanlığında bulunan sefer kayıtlarındaki gemiadamları çizelgeleri ile karşılaştırarak,
b) Kalkış limanının diğer Türk limanları olduğu seferler ile ilgili bilgileri, o liman başkanlıklarından öğrenerek,
c) Gerekli durumlarda gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki liman giriş-çıkış kayıtlarını inceleyerek,
d) Yabancı limanlar arasında yapılan seferler ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenip donatanınca doğrulanan deniz hizmet belgeleri ile gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki çıkış vizeleri ve iş sözleşmeleri ya da sosyal sigorta belgelerinden temin ederek,
e) Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, resmi kurumun sicil kayıtları ve gemi kaptanı tarafından düzenlenen deniz hizmet belgelerinden tespit ederek,
f) Liman içinde çalışan özel kurum ve kuruluşların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp, liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
g) Yatlarda çalışan gemiadamlarının işverenince düzenlenip, liman başkanınca onaylanan liman içi çalışmalarının tümü deniz hizmeti olarak kabul edilerek,
h) Yatlarda çalışan gemiadamlarının iki aydan az olmayan aralıklarla, yılda en az üç kez “transit-log belgesi” ile liman çıkışı yaptığını belgelemeleri durumunda, bir yıl deniz hizmeti yapılmış olduğunu kabul ederek,
ı)Tüzük ve yönetmelikler ile sınırları belirlenmiş limanların dışında çalışan balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarından çalışma süresi, iki aydan az olmayan aralıklarla yılda en az iki kez yola elverişlilik belgesine ekli gemiadamları çizelgelerinde yer alanları, bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul ederek,
j) Kendi gemisinde kaptanlık yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, liman kayıtlarına dayalı olarak liman başkanlıklarınca düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
k) Tersanelerde bakım-onarım yapılan gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp tersanesinin bulunduğu liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
l) Yabancı bayraklı gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı ya da donatanı tarafından düzenlenen ve bayrak ülkesinin idaresi ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanan deniz hizmet belgelerinin ya da onay yapılamayan durumlarda ise iş sözleşmeleri ya da sigorta kayıtları, giriş çıkış vize ve mühürlerinin noter onaylı çevirileri ile asıllarını inceleyerek,
gemiadamının “Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi”ni düzenler.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06