Başlangıç » Nedir » Genel haritalar

Genel haritalar

Posted by: Ne Nedir 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Genel haritalar Coğrafya
Yaygın olarak kullanılan atlas ve duvar haritalardır. Fiziki, siyasi, beşeri ve ekonomi haritaları bu guruba girer.
Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini gösterirler. Yükselti basamakları fiziki haritalar yardımıyla tespit edilir.
Siyasi haritalar, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalardır. Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara ise idari bölünüş haritası adı verilir.
Beşeri haritalar; nüfus yoğunluğu, nüfus dağılışı ve insanların kültürlerine ait bilgiler içerir.
Ekonomi haritaları, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinin dağılışını gösteren haritalardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).2010-03-04