Başlangıç » Nedir » Maksimal kuvvet antrenman metotları nedir?

Maksimal kuvvet antrenman metotları nedir?

Posted by: Abdullah DEMİR 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Maksimal kuvvet antrenman metotları nedir? Spor
Tekrar metodu: Daha çok kas büyümesini ve azda olsa kas içi koordinasyonu geliştirir. Yüklenme şiddeti maksimal kuvvetin %50-60 arasındadır.
Kısa süreli maksimal yüklenme metodu: Oldukça yüksek yüklenme yoğunluğunda uygulanmasından dolayı maksimal kuvveti geliştirmesinin yanında kas içi koordinasyonunu da geliştirir. Kısa süreli maksimal yüklenmeler nedeniyle kas kütlesinde büyüme olmadan kuvvet gelişimini sağlar. Yüklenme şiddeti %80-100 arasında, 5-6 seri, 1-6 tekrarlar şeklinde uygulanır.
Arttırmalı yüklenme metodu: Bu uygulamada tekrar sayısı basamak başına düşerken yoğunluk arttırılır. Normal piramit, ters piramit ve kör piramit varyanslarıyla uygulanır.
İzometrik yüklenme metodu: Statik kuvvet antrenmanıdır. Genellikle maksimal kuvvetin geliştirilmesinde kullanılır. Bu antrenman metodu kuvvetin daha sağlamlaştırılmasını ve antrenmanın etkisinin emniyete alınmasını sağlar.
Dairesel antrenman metodu: Büyük ve küçük kas guruplarını bir arada ve bir hareketten diğerine geçişin izlendiği bir program düzenidir. Genel anlamda tipik bir dairesel antrenmanda sporcuların her biri tüm hareketleri tamamladıktan sonra bir seri bitmiş olur.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Serkan HAZAR, “Antrenman Bilgisi Sunumu”2010-03-21