Başlangıç » page 834

Tarih nedir?

4 Ocak 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan topluluklarının geçmişteki ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve dinî faaliyetlerini, karşılıklı münasebetlerini, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak bilimsel yöntemlerle objektif olarak inceleyen so...