Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya

Tag Archives: Coğrafya

Nüfus nedir?

11 Kasım 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

1. Kişi: Burada beş nüfus var. 2. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon: “Yedi nüfuslu haneye / Üç buçuk tayın yetecek” -O. V. Kanık. 3. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü: Tarım...

Yerleşim Yerlerine (İkamet) göre nüfus nedir?

11 Kasım 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Kişilerin yerleşim yerlerine (ikametgah) göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, Türkiye'de yerleşik olarak ikamet eden kişilerin MERNİS kayıtlarındaki T.C. Kimlik Numarasına göre Yerleşim yeri...

Basınca sıcaklığın etkisi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Isınan hava genleşir. Genleşen hava hafifler ve yükselir. Böylece hava kütlelerinin yoğunluğu ve ağırlığı azaldığı için alçak basınç alanı oluşur. Soğuyan hava sıkışarak, ağırlaşır. Ağırlaşan hava yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru çöker. Böylece hav...

Mutlak nem nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

1 m3 hava içerisinde bulunan nemin gram (gr/m3) cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nem miktarı Ekvator'dan kutuplara, denizlerden, karaların içlerine doğru gidildikçe ve yeryüzünden yukarıya çıkıldıkça azalır. Mutlak nem miktarı sıcaklı...

Çöl iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dönenceler civarında kıt'a içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. Afrika'da Büyük Sahra, Ortadoğu'da Necef, Asya'da Gobi, Taklamakan, Avustralya'da Gobon ve Gibson, Güney Afrika'da Kalahari ve Namib, ...

Dağ oluşumu (Orojenez)

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve deniz akıntıları gibi enerjisini Güneş'ten alan dış kuvvetler yer şekillerini aşındırırlar. Yüzeyden kopardıkları malzemeleri taşıyarak göl, deniz ve okyanus çukurluklarında (jeosenklinal) biriktirirler. Çukurlukl...

Uvala nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Komşu dolinlerin birleşmesiyle daha geniş çukurlar oluşur ki bu şekillere uvala adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarih...

Birikinti konisi nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dağ yamacından inen yüzey suları taşıdıkları materyalleri dağ eteğinde biriktirmesi sonucu oluşan şekle birikinti konisi adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Der...

Falez veya yalıyar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dik kıyılara hızla çarpan dalgalar, kıyıların alt tarafını aşındırır. Oluşan bu şekillere falez veya yalıyar adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarında...

Basınç üzerinde etkili olan dinamik etkenler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Dünya'nın kendi ekseni çevresinde dönüşü sonucunda rüzgarların yönlerinde sapmalar olur. Sapmalar sonucu hava kütleleri 30° enlemlerinde yoğunlaşarak alçalır ve bir yüksek basınç alanı, 60° enlemlerinde ise seyrelerek yükselir ve bir alçak basın...

Bağıl nem nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

cografya

Havadaki mutlak nem miktarının, doyma noktasına oranına bağıl nem (nisbi nem) denir. Bağıl nem oranı yüzde (%) olarak ifade edilir. Bağıl nem miktarı %100'e ulaşırsa havadaki nem doyma noktasına ulaşmıştır ve o havada yağış meydana gelir. Kaynak...