Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 10)

Tag Archives: Coğrafya

Basınç üzerinde etkili olan dinamik etkenler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dünya'nın kendi ekseni çevresinde dönüşü sonucunda rüzgarların yönlerinde sapmalar olur. Sapmalar sonucu hava kütleleri 30° enlemlerinde yoğunlaşarak alçalır ve bir yüksek basınç alanı, 60° enlemlerinde ise seyrelerek yükselir ve bir alçak basın...

Bağıl nem nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Havadaki mutlak nem miktarının, doyma noktasına oranına bağıl nem (nisbi nem) denir. Bağıl nem oranı yüzde (%) olarak ifade edilir. Bağıl nem miktarı %100'e ulaşırsa havadaki nem doyma noktasına ulaşmıştır ve o havada yağış meydana gelir. Kaynak...

Akdeniz iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, Avustralya'nın güneybatısı, Güney Afrika Cumhuriyetin'de Kap bölgesi, Şili'nin orta kesimleri ve Kuzey Amerika'da Kaliforniya çevresinde etkilidir. Türkiye de genel olarak bu iklim kuşağının etk...

Lav ve volkan tüfü nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Volkanlardan gaz (su buharı, azot, kükürt, karbon ve sülfür), akışkan haldeki lav ve katı (volkan külü, kumu, çakılı ve bombası) maddeler yeryüzüne çıkar. Bu maddelerden akışkan olanlara lav, katı olanlarına ise volkan tüfü adları verilir. Kaynak: Mi...

Polye nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dolin ve uvalalar zamanla genişleyerek 1-2 km çapında polye adı verilen ovaları oluştururlar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tari...

Sirk gölleri nasıl oluşur?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Vadileri kaplayan buzullar iklim değişikliğine bağlı olarak erirler. Oluşturdukları çukurluklarda sirk gölleri meydana gelir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlar...

Aşınım platformu nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dalgaların kıyıları aşındırarak oluşturduğu düzlüklere aşınım platformu adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02...

Yoğuşma, sis, bulut

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Su buharı (atmosfer içerisinde) yükseldikçe soğuyarak yoğuşur. Yoğuşma yükseklerde olursa bulut, yeryüzüne düşerse yağış ve yeryüzüne yakın yerlerde olursa sis oluşturur. Bulutların, sirüs (tüy bulut), kümülüs (küme bulut), stratüs (katman bulut) ve ...

Muson iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançurya gibi bölgelerde görülür. Bu alanlar Muson rüzgarlarının etkisi altındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 15 – 20 °C' tur. Yıllık sıcaklık farkı 10 °C civarındadır. Alçak enlemlerde...

Volkanizma nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yer kabuğunun zayıf, çatlak veya kırık noktalarından eriyik haldeki magmanın çıkmasına volkanizma denir. Volkanlardan gaz (su buharı, azot, kükürt, karbon ve sülfür), akışkan haldeki lav ve katı (volkan külü, kumu, çakılı ve bombası) maddeler yeryüzü...

Obruk nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan çukurlara obruk adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010). ...