Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 10)

Tag Archives: Coğrafya

Basınca enlemin etkisi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kutuplar Dünya'nın merkezine daha yakın iken Ekvator daha uzaktır. Bu nedenle yerçekimi kuvveti Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe artar. Yerçekimindeki bu değişikliğe bağlı olarak hava basıncı da enlemlere göre değişiklik gösterir. Kayna...

Hurricane nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Atlas Okyanus'u ve Antil Adalarında oluşanlara Horikeyn (Hurrican), daha küçük çapta olanlarına hortum adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından...

Orta kuşak okyanusal iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel olarak, 30° – 60° enlemleri arasında, karaların batı kıyılarında görülür. Okyanusal iklim Batı Avrupa, Batı Kanada ve Güney Alaska kıyılarında, Güney Şili, Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda'da etkili olmaktadır. En sıca...

Fay, horst ve graben nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Çukurlarda biriken tortul tabakaların bazı bölümleri sert yapıdadır. Bu sert yapılı bölümler yandan gelen güçlerle kıvrılamayarak, kırılırlar. Oluşan bu kırıklara fay adı verilir. Bir fay hattında kırılma sonucu yukarıda kalan kısma horst, alçakta ka...

Dolin nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dolin, karstik plato yüzeylerindeki erime çukurlarıdır. Komşu dolinlerin birleşmesiyle daha geniş çukurlar oluşur ki bu şekillere uvala adı verilir. Dolin ve uvalalar zamanla genişleyerek 1-2 km çapında polye adı verilen ovaları oluştururlar. Yerin a...

Akarsuların biriktirmesi sonucu oluşan şekiller

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akarsular sürükledikleri materyalleri eğimin azaldığı yerlerde taşıyamaz hale gelirler. Bu nedenle yükün bir bölümünü az eğimli alanlara biriktirirler. Bunun sonucu olarak çukur olan yerlerde alüvyal malzemeler birikerek ova dediğimiz düz ve düze yak...

Basınca sıcaklığın etkisi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Isınan hava genleşir. Genleşen hava hafifler ve yükselir. Böylece hava kütlelerinin yoğunluğu ve ağırlığı azaldığı için alçak basınç alanı oluşur. Soğuyan hava sıkışarak, ağırlaşır. Ağırlaşan hava yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru çöker. Böylece hav...

Mutlak nem nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1 m3 hava içerisinde bulunan nemin gram (gr/m3) cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nem miktarı Ekvator'dan kutuplara, denizlerden, karaların içlerine doğru gidildikçe ve yeryüzünden yukarıya çıkıldıkça azalır. Mutlak nem miktarı sıcaklı...

Çöl iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dönenceler civarında kıt'a içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. Afrika'da Büyük Sahra, Ortadoğu'da Necef, Asya'da Gobi, Taklamakan, Avustralya'da Gobon ve Gibson, Güney Afrika'da Kalahari ve Namib, ...

Dağ oluşumu (Orojenez)

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve deniz akıntıları gibi enerjisini Güneş'ten alan dış kuvvetler yer şekillerini aşındırırlar. Yüzeyden kopardıkları malzemeleri taşıyarak göl, deniz ve okyanus çukurluklarında (jeosenklinal) biriktirirler. Çukurlukl...

Uvala nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Komşu dolinlerin birleşmesiyle daha geniş çukurlar oluşur ki bu şekillere uvala adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarih...