Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 2)

Tag Archives: Coğrafya

Tundra iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İskandinavya Yarımadasıyla, Kanada'nın kuzeyinde, Sibirya ve Grönland Adası'nın kıyı kesimlerinde görülür. En sıcak ay ortalaması 10° C'u geçmez. Kışın sıcaklık – 30, – 40° C'lara kadar iner. Toprak yılın büyük bir kes...

Kıta oluşumu (Epirojenez)

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Epirojenez yer kabuğu üzerinde ağır ağır gelişen ve geniş alanları kapsayan yükselme ve alçalma hareketleridir. Günümüzde epirojenik hareketler hala devam etmektedir. Örneğin, IV. zaman içerisinde meydana gelen buzul dönemlerinde kalın bir buz örtüsü...

Karstik aşındırma şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sular tarafından çözünen kalker tabakasının üzerinde aşınma sonucu lapya denilen oluklar meydana gelir. Karstik şekillerin en küçüğü lapyadır. 1 – 2 cm'den 1 – 2 m'ye kadar genişlikleri ve uzunlukları olabilir. Kaynak: Milli Eği...

Plato nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Önceleri aşınarak peneplen olan araziler, milyonlarca yıl önce bazı karaların toptan yükselmesi sonucu yüksekte kalmıştır. Akarsular tarafından derince yarılmış bu yüksek düzlüklere plato adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesl...

Barkan nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Çöllerde rüzgarlarla sürekli yer değiştiren hilal şeklindeki kum tepelerine barkan adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Ta...

Basıncın yükselti ile değişimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Atmosfer içerisinde yer alan farklı özellikteki gazlar, yerçekimi nedeniyle ağır olanları altta, hafif olanları ise üstte olmak üzere sıralanır. Bu nedenle atmosferin yoğunluğu ve ağırlığı alt kısımlarda daha fazla, üst kısımlarda daha azdır. Kaynak:...

Tayfun nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Ekvator ve çevresinde basınç ve sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı oluşan yerel rüzgarlar da vardır. Asya ve Avustralya'nın Büyük Okyanus kıyılarında oluşanlara tayfun (typhoon) denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesl...

Orta kuşak karasal iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel olarak, 30° ve 65° enlemleri arasında, karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülmektedir. Bu iklim tipi Sibirya, Kanada ve Doğu Avrupa'da geniş bir yayılış sahasına sahiptir. En soğuk ay ortalaması...

Antiklinal ve senklinal nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıvrım dağlarının kubbemsi kısımlarına antiklinal, oluk kısımlarına senklinal adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi:...

Lapya nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sular tarafından çözünen kalker tabakasının üzerinde aşınma sonucu lapya denilen oluklar meydana gelir. Karstik şekillerin en küçüğü lapyadır. 1 – 2 cm'den 1 – 2 m'ye kadar genişlikleri ve uzunlukları olabilir. Kaynak: Milli Eği...

Kıyı ovaları yada delta ovası nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akarsuların taşıdıkları alüvyonları göl veya denize ulaştıkları yerlerde biriktirmeleri sonucu kıyı ovaları oluşur. Kıyı ovaları zamanla gelişerek üçgene benzemeye başlar. Bu nedenle bu ovalara delta ovası da denir. Dünya'nın en uzun nehri olan ...

Dalgalar ve akıntılar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan dış güçlerden biri de dalgalar ve akıntılardır. Dalgaların oluşmasında rüzgarlar etkiliyken, akıntılar sıcaklık ve yoğunluk farklarından oluşur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim ...