Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 3)

Tag Archives: Coğrafya

Bankiz nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Deniz yüzeylerinin donmasıyla oluşan buzullara bankiz adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010). ...

Tafoni nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgarlar blok halindeki kayaların gevşek kısımlarını sökerek kayadan ayırır. İrili ufaklı kovuklardan oluşan bu şekillere tafoni adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ü...

Haliçli kıyılar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Okyanusa dökülen akarsular gel git nedeniyle taşıdıkları malzemeleri ağız kısmında biriktiremezler. Kara içlerinde vadi aşınır ve derinleşir. Bu tip kıyılara haliçli kıyılar adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğret...

Sıcaklık

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hava olaylarının oluştuğu ortam atmosferdir. Bu ortamın harekete geçmesini sağlayan temel güç ise sıcaklıktır. Yeryüzü temelde dört kaynaktan enerji alarak ısınır. Bunlar; güneş ışınları, dünyanın iç ısısı, gök cisimlerinden yansıyan ışınlar ve konut...

Yerel rüzgarlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu rüzgarlar günlük basınç farklılaşmaları sonucu oluşur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010). ...

Neozoik

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yaklaşık 65 milyon yıl ile günümüze kadar olan dönemi kapsar. Genel olarak sıcak ve yağışlı iklimler etkilidir. Volkanizma şiddetlidir. Alp dağları ve başlıca dağ sıraları oluşmuştur. Kıtaların yer değiştirmesi devam etmiş, günümüzdeki şeklini almaya...

Akarsular

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzündeki sular güneş enerjisi ile buharlaşarak atmosfere yükselir ve oradan tekrar yağış olarak yeryüzüne döner. Yani sürekli bir çevrim içindedir. Yağmurlarla, kar ve buzul erimeleriyle ortaya çıkan, yeraltındaki kaynaklardan yeryüzüne ulaşan su...

Sirk buzulu ve buzul vadisi nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Uzun yıllar boyunca biriken karlar buzula dönüşerek bir beslenme alanında birikirler. Zamanla beslenme alanından taşarak eğim doğrultusunda hareket ederler ve buzul vadilerini oluştururlar. Bu buzullara sirk buzulu denir. Sirklerden taşan buzullar eğ...

Şahit kayalar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Farklı dirençteki tabakalardan oluşan bölgelerde rüzgarlar gevşek kısımları alır. Sağlam olan kısımlar ayakta kalır. Bu şekillere şahit kayalar adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırl...

Fiyortlu kıyı nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzul aşındırması sonucu oluşan U vadiler deniz yükselmeleri soncu sular altında kalır. Böylece derin koylardan oluşan kıyılar meydana gelir. Bu kıyı tipine fiyortlu kıyı adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim ...