Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 4)

Tag Archives: Coğrafya

Sıcak yerel rüzgarlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu rüzgarlar Kuzey Yarım Küre'de genellikle güneyden eserler. Akdeniz çevresinde etkili olan sıcak rüzgarlar sirikko, hamsin, sam, lodos ve föndür. Fön rüzgarı taşıdığı nemli hava kütlesini bir dağ yamacı boyunca yükselirken bırakır, diğer taraf...

Soğuk çöl iklimi nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıcaklık düşük olduğundan buharlaşma ve nem azdır. Bu nedenle yağışlar son derece az ve her zaman kar şeklindedir. Yıllık ortalama yağış 200 mm civarındadır. Bu özelliğinden dolayı kutup iklimine soğuk çöl iklimi de denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Si...

Yeryüzünü oluşturan güçler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzünde dağlar, ovalar, platolar, vadiler gibi kabarık ve çukur alanlar vardır. Yer şekilleri enerjisini yerin iç kısımlarından alan iç kuvvetler ile enerjisini Güneş'ten alan (su ve hava hareketleri) dış kuvvetlerin etkileriyle oluşmuştur. İ...

Kırgıbayır (Badlands) nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurak bölgelerde eğimli ve bitki örtüsünden yoksun araziler, sağanak yağmurlar nedeniyle oluşan yüzey akışlarıyla binlerce küçük vadi ve sırtlara ayrılır. Kötü görünüşlü bu arazilere kırgıbayır (badlands) adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesin...

Rüzgarların biriktirme şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgarlar etkili olduğu alanlarda, yerden havalandırdıkları kum ve toz boyutunda­ki malzemeyi hızlarının azaldığı yerlerde biriktirirler. Kum boyutundaki malzemelerin biriktiği alanlarda kumullar, toz boyutundaki malzemenin biriktiği alanlarda ise lö...

Soğuk yerel rüzgarlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kış mevsiminde kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Akdeniz çevresinde etkili olan soğuk yerel rüzgarlar karayel, poyraz, bora ve mistraldir. Ekvator ve çevresinde basınç ve sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı o...

Kutup iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dünyanın sürekli olarak karlar ve buzlarla kaplı olan kutup bölgelerinde görülen iklim tipidir. Kuzey Kutbu çevresinde Grönland Adası'nın iç kısımlarında ve Antarktika'da etkilidir. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0° C'un altında...

Yeryüzünde iç kuvvetler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İç kuvvetler gücünü, üst ve alt mantodaki sıcaklık ve yoğunluk farklarıyla oluşan konveksiyon akımlarından alır. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan hareketlerin tümüne tektonik hareketler adı verilir. Bunlar kıt'a oluşumu (epirojenez), dağ oluşumu ...

Yer altı suları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzüne yağmur ve kar olarak düşen yağışın bir bölümü toprağa sızarak yer altı sularını oluşturur. Yer altı suları kalker (kireçtaşı), jips (alçıtaşı), kaya tuzu ve tebeşir taşlarından oluşan karstik yapıları kolaylıkla çözündürerek bünyelerine kat...

Peneplen (Yontukdüz) nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akarsu aşındırmasının son safhasında ortaya çıkan hafif dalgalı düzlüklere peneplen (yontukdüz) denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziy...