Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 4)

Tag Archives: Coğrafya

Hörgüç kaya nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzullar büyük çapta kayalara oval bir şekil verirse, bu şekillere hörgüç kaya adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi...

Kıyı oku ya da kıyı kordonu nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kumulların dalga ve akıntılarla denize doğru çıkıntı yapmasıyla kıyı oku ya da kıyı kordonu adı verilen şekiller oluşur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından...

Rüzgar nasıl oluşur?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Soğuyarak ağırlaşan hava kütlesi yüksek basıncı, ısınarak yükselen hava kütlesi alçak basıncı oluşturur. Eğer bu iki basınç alanı birbirine yakın ise, yüksek basınç alanında ağırlaşan hava, alçak basınç alanında yükselen havanın boşalttığı yere doğru...

Tropikal iklim

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu iklimin etkisi 10°- 30° kuzey ve güney enlemlerde görülür. Tropikal iklim, Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olmaktadır. Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C' un üzerind...

Bir yanardağda hangi kısımlar mevcuttur?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Volkan dağları (yanardağ) kızgın, akışkan magmanın yeryüzüne çıktığı yerde yığılması sonucu oluşturduğu dağlardır. Bir yanardağda şu kısımlar mevcuttur. Bulunduğu hazneye volkan cebi ya da magma odası, yeryüzüne çıkarken izlediği yola volkan bacası, ...

Karstik biriktirme şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Karstik sular yeryüzüne çıktığında havayla temasa geçer ve içerdiği kalker çökelerek dağ yamaçlarında basamak şeklinde beyaz bir örtü oluşturur. Bu yapıya traverten adı verilir. Bu şekillere en güzel örnek Pamukkale (Denizli) travertenleridir. Kireçl...

Buzulların biriktirme şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzullar eğim doğrultusunda hareket ederken vadinin taban ve yamacından irili ufaklı taş parçaları koparırlar. Bunlara moren adı verilir. Morenler buzul vadisinin aşağı kesimlerinde biriktirilir. Morenlerin buzul erimesi sonucu oluşan akarsular taraf...

Lagün veya kıyı set gölü nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıyı okları zamanla gelişerek deniz ile koyu birbirinden ayırır ve irili ufaklı göllerin oluşmasına yol açar. Bu göllere lagün veya kıyı set gölü adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazı...

Atmosfer

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğal unsurlar arasında yer alan atmosfer, yerçekimi kuvvetiyle uzaya kaçamayan gazların yerküreyi sarmasıyla oluşmuştur. Atmosfer yaşamın devamlılığında önemli bir yere sahiptir. Atmosfer içindeki hava olayları enerjisini güneş ışınlarından alır. Ca...

Yamaç (orografik) yağışları

11 Ağustos 2010 Nedir 4 Yorumlar

Bir yamaç boyunca yükselen nemli hava kütlesinin soğuyarak yoğuşması sonucu oluşan yağışlardır. Yamaç yağışları çoğunlukla dağın üst kısmına kar, alt kısmına yağmur halinde düşer. Yaz musonları bu tür yağış bırakır. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz kıy...