Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 5)

Tag Archives: Coğrafya

Kırgıbayır (Badlands) nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurak bölgelerde eğimli ve bitki örtüsünden yoksun araziler, sağanak yağmurlar nedeniyle oluşan yüzey akışlarıyla binlerce küçük vadi ve sırtlara ayrılır. Kötü görünüşlü bu arazilere kırgıbayır (badlands) adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesin...

Rüzgarların biriktirme şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgarlar etkili olduğu alanlarda, yerden havalandırdıkları kum ve toz boyutunda­ki malzemeyi hızlarının azaldığı yerlerde biriktirirler. Kum boyutundaki malzemelerin biriktiği alanlarda kumullar, toz boyutundaki malzemenin biriktiği alanlarda ise lö...

Soğuk yerel rüzgarlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kış mevsiminde kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Akdeniz çevresinde etkili olan soğuk yerel rüzgarlar karayel, poyraz, bora ve mistraldir. Ekvator ve çevresinde basınç ve sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı o...

Kutup iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dünyanın sürekli olarak karlar ve buzlarla kaplı olan kutup bölgelerinde görülen iklim tipidir. Kuzey Kutbu çevresinde Grönland Adası'nın iç kısımlarında ve Antarktika'da etkilidir. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0° C'un altında...

Yeryüzünde iç kuvvetler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İç kuvvetler gücünü, üst ve alt mantodaki sıcaklık ve yoğunluk farklarıyla oluşan konveksiyon akımlarından alır. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan hareketlerin tümüne tektonik hareketler adı verilir. Bunlar kıt'a oluşumu (epirojenez), dağ oluşumu ...

Yer altı suları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzüne yağmur ve kar olarak düşen yağışın bir bölümü toprağa sızarak yer altı sularını oluşturur. Yer altı suları kalker (kireçtaşı), jips (alçıtaşı), kaya tuzu ve tebeşir taşlarından oluşan karstik yapıları kolaylıkla çözündürerek bünyelerine kat...

Peneplen (Yontukdüz) nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akarsu aşındırmasının son safhasında ortaya çıkan hafif dalgalı düzlüklere peneplen (yontukdüz) denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziy...

Lös nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgarlar etkili olduğu alanlarda, yerden havalandırdıkları kum ve toz boyutunda­ki malzemeyi hızlarının azaldığı yerlerde biriktirirler. Kum boyutundaki malzemelerin biriktiği alanlarda kumullar, toz boyutundaki malzemenin biriktiği alanlarda ise lö...

Meltemler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu rüzgarlar, günlük sıcaklık farkları sonucu oluşurlar. Meltemler etki alanları dar olan ve sıcak mevsimlerde ortaya çıkan rüzgarlardır. Kıyılarda kara ve deniz arasında, dağlık alanlarda ise dağ ve vadi arasında ortaya çıkarlar. Ege kıyılarında bu ...

Tundra iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İskandinavya Yarımadasıyla, Kanada'nın kuzeyinde, Sibirya ve Grönland Adası'nın kıyı kesimlerinde görülür. En sıcak ay ortalaması 10° C'u geçmez. Kışın sıcaklık – 30, – 40° C'lara kadar iner. Toprak yılın büyük bir kes...