Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 5)

Tag Archives: Coğrafya

Basıncın yükselti ile değişimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Atmosfer içerisinde yer alan farklı özellikteki gazlar, yerçekimi nedeniyle ağır olanları altta, hafif olanları ise üstte olmak üzere sıralanır. Bu nedenle atmosferin yoğunluğu ve ağırlığı alt kısımlarda daha fazla, üst kısımlarda daha azdır. Kaynak:...

Tayfun nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Ekvator ve çevresinde basınç ve sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı oluşan yerel rüzgarlar da vardır. Asya ve Avustralya'nın Büyük Okyanus kıyılarında oluşanlara tayfun (typhoon) denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesl...

Orta kuşak karasal iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel olarak, 30° ve 65° enlemleri arasında, karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülmektedir. Bu iklim tipi Sibirya, Kanada ve Doğu Avrupa'da geniş bir yayılış sahasına sahiptir. En soğuk ay ortalaması...

Antiklinal ve senklinal nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıvrım dağlarının kubbemsi kısımlarına antiklinal, oluk kısımlarına senklinal adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi:...

Lapya nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sular tarafından çözünen kalker tabakasının üzerinde aşınma sonucu lapya denilen oluklar meydana gelir. Karstik şekillerin en küçüğü lapyadır. 1 – 2 cm'den 1 – 2 m'ye kadar genişlikleri ve uzunlukları olabilir. Kaynak: Milli Eği...

Kıyı ovaları yada delta ovası nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akarsuların taşıdıkları alüvyonları göl veya denize ulaştıkları yerlerde biriktirmeleri sonucu kıyı ovaları oluşur. Kıyı ovaları zamanla gelişerek üçgene benzemeye başlar. Bu nedenle bu ovalara delta ovası da denir. Dünya'nın en uzun nehri olan ...

Dalgalar ve akıntılar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan dış güçlerden biri de dalgalar ve akıntılardır. Dalgaların oluşmasında rüzgarlar etkiliyken, akıntılar sıcaklık ve yoğunluk farklarından oluşur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim ...

Basınca enlemin etkisi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kutuplar Dünya'nın merkezine daha yakın iken Ekvator daha uzaktır. Bu nedenle yerçekimi kuvveti Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe artar. Yerçekimindeki bu değişikliğe bağlı olarak hava basıncı da enlemlere göre değişiklik gösterir. Kayna...

Hurricane nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Atlas Okyanus'u ve Antil Adalarında oluşanlara Horikeyn (Hurrican), daha küçük çapta olanlarına hortum adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından...

Orta kuşak okyanusal iklimi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel olarak, 30° – 60° enlemleri arasında, karaların batı kıyılarında görülür. Okyanusal iklim Batı Avrupa, Batı Kanada ve Güney Alaska kıyılarında, Güney Şili, Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda'da etkili olmaktadır. En sıca...

Fay, horst ve graben nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Çukurlarda biriken tortul tabakaların bazı bölümleri sert yapıdadır. Bu sert yapılı bölümler yandan gelen güçlerle kıvrılamayarak, kırılırlar. Oluşan bu kırıklara fay adı verilir. Bir fay hattında kırılma sonucu yukarıda kalan kısma horst, alçakta ka...

Dolin nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dolin, karstik plato yüzeylerindeki erime çukurlarıdır. Komşu dolinlerin birleşmesiyle daha geniş çukurlar oluşur ki bu şekillere uvala adı verilir. Dolin ve uvalalar zamanla genişleyerek 1-2 km çapında polye adı verilen ovaları oluştururlar. Yerin a...