Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 5)

Tag Archives: Coğrafya

Bir yanardağda hangi kısımlar mevcuttur?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Volkan dağları (yanardağ) kızgın, akışkan magmanın yeryüzüne çıktığı yerde yığılması sonucu oluşturduğu dağlardır. Bir yanardağda şu kısımlar mevcuttur. Bulunduğu hazneye volkan cebi ya da magma odası, yeryüzüne çıkarken izlediği yola volkan bacası, ...

Karstik biriktirme şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Karstik sular yeryüzüne çıktığında havayla temasa geçer ve içerdiği kalker çökelerek dağ yamaçlarında basamak şeklinde beyaz bir örtü oluşturur. Bu yapıya traverten adı verilir. Bu şekillere en güzel örnek Pamukkale (Denizli) travertenleridir. Kireçl...

Buzulların biriktirme şekilleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzullar eğim doğrultusunda hareket ederken vadinin taban ve yamacından irili ufaklı taş parçaları koparırlar. Bunlara moren adı verilir. Morenler buzul vadisinin aşağı kesimlerinde biriktirilir. Morenlerin buzul erimesi sonucu oluşan akarsular taraf...

Lagün veya kıyı set gölü nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıyı okları zamanla gelişerek deniz ile koyu birbirinden ayırır ve irili ufaklı göllerin oluşmasına yol açar. Bu göllere lagün veya kıyı set gölü adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazı...

Atmosfer

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğal unsurlar arasında yer alan atmosfer, yerçekimi kuvvetiyle uzaya kaçamayan gazların yerküreyi sarmasıyla oluşmuştur. Atmosfer yaşamın devamlılığında önemli bir yere sahiptir. Atmosfer içindeki hava olayları enerjisini güneş ışınlarından alır. Ca...

Yamaç (orografik) yağışları

11 Ağustos 2010 Nedir 4 Yorumlar

Bir yamaç boyunca yükselen nemli hava kütlesinin soğuyarak yoğuşması sonucu oluşan yağışlardır. Yamaç yağışları çoğunlukla dağın üst kısmına kar, alt kısmına yağmur halinde düşer. Yaz musonları bu tür yağış bırakır. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz kıy...

Ekvatoral İklim

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C 'un üstündedir. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1 – 2 °C civarında). Bu durumun nedeni güneş ışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır. Bu iklim Ekva...

Tektonik depremler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Manto tabakasında meydana gelen konveksiyonel akımlar sonucu levhaların harekete geçmesiyle oluşur. Tektonik depremlerin etki alanları geniş ve şiddetleri yüksektir. Depremlerin %90'ı tektonik kökenlidir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer A...

Traverten nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Karstik sular yeryüzüne çıktığında havayla temasa geçer ve içerdiği kalker çökelerek dağ yamaçlarında basamak şeklinde beyaz bir örtü oluşturur. Bu yapıya traverten adı verilir. Bu şekillere en güzel örnek Pamukkale (Denizli) travertenleridir. Kaynak...

Moren nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzullar eğim doğrultusunda hareket ederken vadinin taban ve yamacından irili ufaklı taş parçaları koparırlar. Bunlara moren adı verilir. Morenler buzul vadisinin aşağı kesimlerinde biriktirilir. Morenlerin buzul erimesi sonucu oluşan akarsular taraf...

Tombolo nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazen de kıyı okları kıyıya yakın bir adayı karaya bağlar. Bu tür oluşumlara tombolo adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret ...