Başlangıç » Etiket Arşivi Ekoloji (page 3)

Tag Archives: Ekoloji

Çevre mühendisliği (Environmental engineering) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Çevre mühendisliği, çevrenin korunmasına, kirliliğin azaltılmasına vb. elverişli teknoloji sistemlerinin tasarlanmasını ve çevre süreçlerinin incelenmesini, ayrıca belirli binaların bu açıdan iç tasarımlarının gerçekleştirilmesini içerir. Kaynak: “Çe...

Halojen nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kimyasal yapı açısından benzerlik gösteren ve hepsi çok çabuk tepkimeye giren, kimi zaman bilinen en zehirli kimyasallar olan klorine hidrokarbonlar ve sentetik organik kimyasallar gibi yeni bileşenler oluşturan ve beş elementten oluşan grup. Florin,...

Gürültü kirliliği (Noise pollution) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler. Gürültü kirliliğinin başlıca kaynakları arasında uçakların çalışması, yol trafiği, inşaat ve ağır donanım bulunmaktadır. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çev...

Cojenerasyon nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Enerji üretim sürecinde sadece elektrik enerjisini değil, aynı zamanda üretim süreci sırasında ortaya çıkan ısıyı da kullanmaya dayanan uygulama. Geleneksel enerji santrallerinde benzin, türbinleri çalıştırmak için buhar üretmek üzere suyu ısıtmakta ...

Çernobil Olayı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İkinci Dünya Savaşında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasından bu yana yaşanan en kötü nükleer felaket. 25-26 Nisan 1986'da güvenlik sistemleri denenirken bir dizi insan hatası soncunda Priapat Nehri üzerinde bulunan Çernobil nükl...

Çıplak Don nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Donmuş topraklarda buz oluşumu nedeniyle toprağın hacminin genişlemesi sonucunda fideciklerin veya fidanların, normal toprak yüzeyinden yukarı kaldırılmaları, don olayı geçtikten sonra, toprak yerine oturunca, köklerin açıkta kalmasına neden olan don...

Çölleşme(Vervüstung/Desertification) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğal iklim değişimleri ya da insanın doğayı tahribatı sonucunda kurak bölgelerin, çöl koşullarını taşıyan ekosistemlere dönüşmesi olayıdır.Kaynak: Tema’nın web sitesinden derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 26/04/2010).    ...

Yaşam mekanı (Habitat, Biyotope/Lebensraum) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü fiziksel yerleşim mekanıdır. Bunlar hayvanlar için sezona göre değişik fiziksel mekan olabilir. Örneğin kış uykusuna yatan bir ayı için kış sezonunda yaşam mekanı bir mağara, bir in olabilir. Yazın ise kırlar, dağlar...

Cıva (Mercury) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Besin zincirlerinde, özellikle tatlı su ve deniz organizmalarında yoğun olarak bulunabilen ve zararlı etkilere yol açan zehirli metalik eleman. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Web Sitesi,...