Başlangıç » Etiket Arşivi Gıda (page 10)

Tag Archives: Gıda

Sürekli sigara içen bireylerde vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sürekli sigara içen bireylerin, vitamin A başta olmak üzere beta-karoten, folik asit ve C vitaminlerini, normal bireyler­den daha az aldıkları da belirtilmekte. Si­gara içenlerin günlük olarak, içmeyenler­den 35 mg daha fazla C vitamini almala­rı öne...

Meyvelerdeki şeker oranları ne kadardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

  Çizelge 1. Meyvelerde Glukoz, Fruktoz ve Sakaroz Miktarları Meyve Bileşim Öğeleri Toplam Şeker (%) Glukoz {%) Fruktoz (%) Sakaroz (%) Elma 10.22 (9.04-13.98) 1.73(1 17-3.64)  5.91 (3.48-8.56) 2.51 (1.31-4.03) Armut 7.95 (7.08-13.22) 1.25 (0.62-3.90...

Yeterli ve dengeli beslenme nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması “Yeterli ve Dengeli Beslenme” deyimi ile açıklanır. Sağlığın korunmasında ve hastal...

Sağlıklı su nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite yönün­den İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen parametre limitlerine uygun olan sular sağlıklı su olarak tanımlanır. Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacah...

Kaç çeşit vitamin vardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vitamin ailesinde iki ana grup altında 13 vitamin yer alıyor. Vitaminlerden bi­rinci grupta yer alanlar yağda çözünen vitaminleri (A, D, E ve K), ikinci grupta yer alanlarsa suda çözünen vitaminleri (B-kompleks grubu ve C vitamini) kapsı­yor. B-kompl...

Erken doğan bebekler ve vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Erken doğan bebeklerin C, A ve E vi­tamini düzeyleri, normal bebeklerden çoğu durumlarda düşük olduğundan, er­ken doğanlara mutlaka yağda çözünen vitaminler, folat, C ve B6 vitamini takvi­yesinin yapılması, bebeklerin sağlıklı bü­yümeleri açısından g...

Meyvelerdeki asit miktarları ne kadardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

  Çizelge 2. Meyvelerde Bulunan Asit Miktarları Meyve Titrasyon Asilliği (B/kg) Malik Asit (g/kg) Sitrik Asit (g/kg) Çin Asiti (g/kg) Çözünen Okzalik Asit (g/kg) Elma 4.8(1.4-13.6) 5.4 (1.8-13.6) 0.16 (0.09-0.3) 0 Armut 3.2(1.8-4.7) 2.5 (0.6-8.8) 3.9...

Nasıl yeterli ve dengeli beslenilir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeterli ve dengeli beslenme; besleyici değerleri yönünden dört besin grubu altında toplanan besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi ile sağlanır. Bir grup içinde yer alan besinler birbirlerinin yerini tutar. Bunlar; süt gru­bunda yer alan süt, yoğurt...

Hayvanlarda vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vitaminler sadece insan sağlığı açısın­dan değil, önemli besin kaynağımız olan çiftlik ve kümes hayvanlarının sağlığı açısından da önemli. Ancak diğer canlıların vitamin gereksinimleri insanlardan bazı yönlerden farklılık göstermekte. Örne­ğin, C vit...

Down sendromu olanlar ve vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Down sendromu gibi doğuştan metabolik bozukluklarda yüksek doz vitamin takviyesi, az da olsa bazıları tarafından önerilmekteyse de, özellikle Down sendromlu çocukların vitamin gereksinimle­rinin diğer sağlıklı çocuklardan farklı ol­madığı, bilimsel ç...

Norovirüs nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Norovirüsler (Cins: Norovirüs, Familya: Caliciviridae) insanlarda gastroenterit’e (çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ishal veya bulantı-kusma semptomlarının oluşturduğu bir sendrom) sebep olan tek iplikçikli RNA’ya sahip virüs grubudur. Kayn...