Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 20)

Tag Archives: İlahiyat

Zekât kimlere, nelerden verilir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Zekât fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolda kalanlara, Allah yolunda çalışan ama ihtiyacı olan, öğrenci ve askerlere verilir. Zekât altın, gümüş, yiyecek, giyecek, para vb. cinsinden verilebilir. Anne, baba, dede, nine, çocuklar gibi bakmakla yükü...

Kur' an okumanın yeri ve zamanı var mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim, okunması ve dinlenmesine engel olunmayacak her yer ve zamanda, istendiği kadar okunabilir. Kur'an okumanın belirli vakti yoktur. Özellikle cuma günü, bayram ve kandil gecelerinde Yasin suresi başta olmak üzere Kur'an&ap...

Vahiy kaç şekilde gelir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vahiy, üç şekilde gelir: 1. Allah, dilediklerini peygamberin kalbine doğrudan doğruya çok çabuk bir şekilde yerleştirir. 2. Perde arkasından gelen vahyi, peygamberin duyması şeklinde gerçekleşir. 3. Cebrail meleğin peygamberlere doğrudan getirdiği va...

İslam medeniyetinde eğitim kurumları

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Eğitime çok büyük önem veren İslam'da, ilköğretim işi, Peygamberimizin Bedir Savaşı sonunda harp esirlerini okuma-yazma işinde görevlendirmesiyle başlar. Buna göre her esir, on tane okuma-yazma bilmeyen çocuğa, okuma-yazma öğretmesi karşılığında...

Kur' an okurken neye dikkat edilmelidir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an okurken mümkünse abdest alınmalı ve Kur'an, belden yukarı tutulmaya çalışılmalıdır. Kur'an okumaya mutlaka Eûzü besmele çekerek başlanmalıdır. Harfleri düzgün çıkarmaya, kelimeleri doğru okumaya özen gösterilmelidir. Her gün bir...

İslam'da Bilginin Kaynaklarında “Vahyin Yeri”

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vahiy; gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak vahiy, Allah'ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir. Vahiy, üç şekilde gelir: 1. Allah, dilediklerini peygamberin kalbine doğrudan doğruya çok ça...

Müslümanların bilim ve medeniyete katkıları

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İslamiyet, her dinden daha çok bilime değer verdiği ve bilimsel ilerlemeyi emrettiği için, Müslümanlar bu yönde büyük çaba harcamışlardır.  9. yüzyıldan itibaren sürekli gelişmeye başlayan İslam bilim ve medeniyet tarihi, 10., 11., 12., 13., yüzyılla...

Ahî Evran kimdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Anadolu'da esnaflar arası Ahilik (kardeşlik) teşkilatının kurucusudur. 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmut b. Ahmet el Hoyi'dir. Ahî Evran zamanının büyük alimi Fahrettin Ra...

Kur'an'ın Tercümesini (Meal) Okumak

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Meal, bir şeyin özü, özeti, varacağı sonuç demektir. Kur'an'ın hiçbir dile tam bir tercümesi yapılamayacağı için, onun tercümelerine meal (çeviri) denmektedir. Meal, ne kadar güzel olursa olsun Kur'an hükmünde olmadığından, meal okumak...

Vahiy bilgisi ne derece doğrudur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vahyeden taraf olan Allah, vahyedilen kişiyi ve tüm evreni yaratan varlıktır. Her şeyi yoktan var etmiş ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar tasarlamıştır. Onun “ilim” sıfatı vardır. Mutlak bilendir. Sınırsız ve âletsiz, her şeyi bilir. ...