Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 20)

Tag Archives: İlahiyat

Allah'a iman nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Akıllı olan her erkek ve kadının ergenlik çağına geldiğinde, üzerlerine düşen ilk görev, Allah'ı bilmek ve ona inanmaktır. Bir müslümana düşen ilk ve en önemli vazife Allah'a imandır. Allah vardır ve birdir. Onun varlığını anlamak için kend...

Kur'an'ı anlamak kolay mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim, büyük-küçük, kadın-erkek, zengin-fakir, her çağdaki ve her yaştaki insanın anlayabileceği özelliktedir. Aklı başında her insan Kur'an'ı anlayabilir. Zaten Kur'an insanların, ayetleri üzerinde düşünmeleri ve aklı ol...

Kuran'ı anlama ve yorumlamada temel ilkeler

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an'ı Kerim, Arapça bilenler tarafından orijinal metninden okuyarak anlaşılabilir. Arapça bilmeyenler ise tercümelere (meal) başvurarak onu anlamaya çalışırlar. Kur'an'ın bazı bölümleri ise daha derin bilgi ve uzman kişilerce a...

Küttaplar nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İslam Medeniyetinde eğitim kurumlarından biri de küttaplardır. Küttaplar medreselerden önce açılan, medreselerden sonra da var olan bir eğitim kurumu idi. Önceleri genel okuma-yazma öğretimini verildiği mektepler görevini üstlenirken, sonraları çocuk...

İslam Dini ve Bilim İlişkisi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Din, üstün kabul edilen varlığa boyun eğme, onun yetki ve hükümlerini benimseme, şu veya bu şekilde düşünme, yaşama tarzı demektir. Bizim ele aldığımız anlamda din, Allah tarafından, vahiy meleği aracılığıyla gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı o...

Beytü'l-hikme nedir? Kim kurmuştur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından biridir. Hicri ikinci asrın sonlarına doğru felsefe tıp ve diğer ilimlerin okutulduğu bir kurum olarak kurulan Beytü'l-hikme, özellikle aklî ilimlerin müzakere edildiği bir merkezdi. Musul'da Daru&...

Meleklere iman nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüce Allah varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. İnsanlar kimi varlıkları görebildiği halde kimilerini göremez. Melekler nurdan yaratılmış latif varlıklar olduğundan insanlar tarafından görülemez. Tıpkı insanların mikropları, bakterileri, havayı...

Sırat-ı Müstakim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim doğru inanca davet ederken, batıl-yanlış inançlardan da uzak durmamızı ister. Kur'an'ın doğru bilgilerle gösterdiği, doğru inanç ve doğru davranışın olduğu İslam dini yoluna Sıratı Müstakîm (Doğru Yol) denir. Kaynak: Mil...