Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 20)

Tag Archives: İlahiyat

İslam'da Bilginin Kaynaklarında “Duyuların Yeri”

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Duyularımızı göz, kulak, deri, dil ve burun olmak üzere beş duyu organımızı kullanarak elde ederiz. Bu organlarımız sayesinde doğru bilgiye ulaşabilmek için onların tam ve kusursuz olmaları gerekir. Kusursuz ve sağlıklı duyu organlarına İslam akaidi ...

Kuran'ı niçin okumalıyız?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an, verdiği haberler, emirler ve öğütler ile akıl sahiplerine düşünce kapılarını açmış, doğru yolu göstermiştir. Kur'an bir ışık ve nurdur, aldanıştan kurtuluş vesilesidir. Kalp ve zihindeki hastalıkların, kin, düşmanlık, kıskançlık, bö...

Peygamberlere iman nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Peygamber, Farsça bir kelime olup haber götüren demektir. Dindeki anlamı ise Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek için görevlendirdiği, Allah'ın kendisine vahyettiğini insanlara duyuran, Allah ile kulları arasında elçilik yapan seçkin in...

Kuran'ı anlamak ve yorumlamak

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerek Arapça metninden, gerekse Türkçe mealinden Kur'an-ı Kerim'i okumak, okuyana ve dinleyene sevap kazandıran çok güzel bir davranıştır. Ancak daha da önemlisi okuduğumuz Kur'an'ı anlamak, yorumlamak ve çıkardığımız derslerle ha...

Kur'an anlaşılmak için indirilmiştir

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an'da inanç, ibadet, ahlâk, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler, peygamberler ve milletlerinin başına gelen olaylar gibi pek çok konu bulunmaktadır. 114 sûrede insanın Allah'a karşı, insana ve topluma karşı görevleri...

Allah'a iman nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Akıllı olan her erkek ve kadının ergenlik çağına geldiğinde, üzerlerine düşen ilk görev, Allah'ı bilmek ve ona inanmaktır. Bir müslümana düşen ilk ve en önemli vazife Allah'a imandır. Allah vardır ve birdir. Onun varlığını anlamak için kend...

Kur'an'ı anlamak kolay mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim, büyük-küçük, kadın-erkek, zengin-fakir, her çağdaki ve her yaştaki insanın anlayabileceği özelliktedir. Aklı başında her insan Kur'an'ı anlayabilir. Zaten Kur'an insanların, ayetleri üzerinde düşünmeleri ve aklı ol...

Kuran'ı anlama ve yorumlamada temel ilkeler

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an'ı Kerim, Arapça bilenler tarafından orijinal metninden okuyarak anlaşılabilir. Arapça bilmeyenler ise tercümelere (meal) başvurarak onu anlamaya çalışırlar. Kur'an'ın bazı bölümleri ise daha derin bilgi ve uzman kişilerce a...