Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 20)

Tag Archives: İlahiyat

İslam Dini ve Bilim İlişkisi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Din, üstün kabul edilen varlığa boyun eğme, onun yetki ve hükümlerini benimseme, şu veya bu şekilde düşünme, yaşama tarzı demektir. Bizim ele aldığımız anlamda din, Allah tarafından, vahiy meleği aracılığıyla gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı o...

Beytü'l-hikme nedir? Kim kurmuştur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından biridir. Hicri ikinci asrın sonlarına doğru felsefe tıp ve diğer ilimlerin okutulduğu bir kurum olarak kurulan Beytü'l-hikme, özellikle aklî ilimlerin müzakere edildiği bir merkezdi. Musul'da Daru&...

Meleklere iman nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüce Allah varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. İnsanlar kimi varlıkları görebildiği halde kimilerini göremez. Melekler nurdan yaratılmış latif varlıklar olduğundan insanlar tarafından görülemez. Tıpkı insanların mikropları, bakterileri, havayı...

Sırat-ı Müstakim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an-ı Kerim doğru inanca davet ederken, batıl-yanlış inançlardan da uzak durmamızı ister. Kur'an'ın doğru bilgilerle gösterdiği, doğru inanç ve doğru davranışın olduğu İslam dini yoluna Sıratı Müstakîm (Doğru Yol) denir. Kaynak: Mil...

Din ve bilimin kaynağı aynı mıdır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Dinin kaynağı ilahîdir, yani Allah'tır. Allah'ın kendi gönderdiği buyruklar neticesinde din oluşmuştur. Bilim, Allah'ın yarattığı evreni ve hayatı, yine onun verdiği akıl sayesinde incelediğinden ilahî yönü olmakla beraber, bilimsel ça...

Havanitü'l- Vernakin nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazı kitapçı dükkanları (Havanitü'l- Vernakin) ilim faaliyetleri için kullanılmıştır. Cahız gibi bir çok bilgin bu dükkanlardan kiralayıp araştırma yaparlardı. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ...

Doğru davranış (Salih amel) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an'da, Allah'ın indirdiği dine uygun her türlü tutum, yararlı, ıslah edici, düzeltici, içinde dirlik düzenlik barındıran davranışlara, doğru davranış (salih amel) denir. Salih amel Allah'ın rızasına, kişinin ve toplumun menfaa...

İslam'a göre bilimin değeri nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İslam'a göre bilim, varlıkların gerçeğini ortaya koymaya, eşyayı anlamaya yardım eder. Bunun için bilim adamının çalışmalarında objektif olması gerekmektedir. İslam'da bilimsel çalışmaların insana ve insanlığa faydalı olması gerektiği vurgu...

Emir ve vezirlerin saraylarında ilim

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Emir ve vezirlerin sarayları da ilmî edebî meclislerin tertip edildiği eğitim kurumları arasında idi. Bu saraylarda devlet adamlarının çocuklarına “müeddip” adı verilen hocalar özel dersler verirlerdi. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Y...

Kaç çeşit ibadet vardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İbadetler bedenle yapılan ibadetler (namaz gibi), mal ile yapılan ibadetler (zekat gibi), hem mal hem beden ile yapılan ibadetler (hac gibi) 3 çeşittir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bil...

Meleklerin özellikleri nelerdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Melekler nurdan yaratılmıştır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemez, içmez, uyumaz, yorulmaz ve hastalanmazlar. Allah'ın dilediği kadar yaşarlar. Kainatta her yerde bulunurlar. Sürekli insanlarla beraber olanları da vardır. Son derece kuvvetli ...

Kuran'ın Temel Amacı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kur'an, Cebrail melek aracılığı ile Peygamberimize, Peygamberimiz aracılığı ile de tüm insanlara gelmiş olan son ilâhi kitabın adıdır. Allah Kur'an'da, insanın dünya hayatını şekillendirmiş, insanların uyması gereken temel ilke ve amaç...