Başlangıç » Etiket Arşivi Isı Transferi

Tag Archives: Isı Transferi

Yalıtım nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Isı enerjisi, yüksek sıcaklık bölgelerinden düşük sıcaklık bölgelerine doğru taşınır. Bazen bu ısı akışını durdurmak veya kontrol altına almak gerekir. Isı hareketi, yalıtım yoluyla kontrol edilebilir. Bazı şeyleri sıcak tutmak için de yalıtım yapılı...

Faz değişimlerinde ısı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Bir sıvı gaza dönüşürken ısı enerjisi alır. Aynı şekilde, bir katı sıvıya dönüşürse yine ısı enerjisi alacaktır. Hal değişikliği sırasında sıcaklık sabit kalır. Bir gaz bir sıvıya yoğuşurken ısı kaybeder veya ısı verir. Aynı şekilde, katılaşan bir sı...

Buzun gizil erime ısısı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Buzun erirken ısı soğurması sebebiyle etrafını soğutması doğaldır. Buz erirken, bir gramı 334 jul'lük bir enerji soğurur. Bu değer buzun gizil erime ısısı olarak ta bilinir. ...

Gazlar

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Otomobil lastiğinin havasını kontrol eden bir teknisyen basıncını ölçer. Basınçölçeri 200 kPa (kilopaskalı) gösterir. Lastikteki bu basınca ne yol açmaktadır? Hava lastiğe pompalandığında, hava sıkıştırılmıştır ve hava daha küçük bir hacme zorlanmışt...

Soğutma sistemleri

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Buz, soğuk içeceklerde, piknik termosu ve kutularda kullanılır. Buz aynı zamanda yiyeceklerin korunmasında da kullanılır. Buzun erirken ısı soğurması sebebiyle etrafını soğutması doğaldır. Buz erirken, bir gramı 334 jul'lük bir enerji soğurur. B...

Isıtma sistemleri

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Evleri ve konutları ısıtmak için birkaç sayıda sistem mevcuttur. Bunlardan birisi bir sıcak su sistemidir (kaloriferdir). Bu sistemde bir fırın, bir kazan ve radyatör vardır. Kazan ve fırın genelde bodrum katta bulunur. Fırında, kömür, fuel-oil veya ...

Atık ısı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Makineler, fırınlar, elektrik lambaları ve sobalar ısı yayarlar. Kullandığımız enerjinin çoğu ışık, elektrik, kimyasal enerji, mekanik enerji sonuçta ısıya dönüşür. Her gün kullandığımız enerjiden arta kalan ısıdır. Bu ısının çoğu kaybedilir. Isı önc...

Boyle ve Charles kanunları

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Bir gazın hacmi, basıncı ve sıcaklığı arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki Boyle ve Charles kanunları olarak bilinir. Boyle kanunu: Sıcaklık değişmediği takdirde, basınç artınca bir gazın hacmi azalır. Bir gazın parçacıkları birbirlerine yakın olmal...

Isı atılmayıp faydalı olarak nasıl kullanılır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

yanma

Atık ısınının kullanım alanlarından birisi deniz suyunun arıtılmasıdır. Tuzlu deniz suyu ısıtılıp, buharlaştırılır. Buharlaştırılmış suyun içerisinde tuz yoktur. Bu su buharı önce soğutulup, daha sonra saf su elde etmek üzere yoğuşturulur. Bu su; içm...