Başlangıç » Etiket Arşivi Isı Transferi

Tag Archives: Isı Transferi

Isıtma sistemleri

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Evleri ve konutları ısıtmak için birkaç sayıda sistem mevcuttur. Bunlardan birisi bir sıcak su sistemidir (kaloriferdir). Bu sistemde bir fırın, bir kazan ve radyatör vardır. Kazan ve fırın genelde bodrum katta bulunur. Fırında, kömür, fuel-oil veya ...

Atık ısı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Makineler, fırınlar, elektrik lambaları ve sobalar ısı yayarlar. Kullandığımız enerjinin çoğu ışık, elektrik, kimyasal enerji, mekanik enerji sonuçta ısıya dönüşür. Her gün kullandığımız enerjiden arta kalan ısıdır. Bu ısının çoğu kaybedilir. Isı önc...

Boyle ve Charles kanunları

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir gazın hacmi, basıncı ve sıcaklığı arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki Boyle ve Charles kanunları olarak bilinir. Boyle kanunu: Sıcaklık değişmediği takdirde, basınç artınca bir gazın hacmi azalır. Bir gazın parçacıkları birbirlerine yakın olmal...

Isı atılmayıp faydalı olarak nasıl kullanılır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Atık ısınının kullanım alanlarından birisi deniz suyunun arıtılmasıdır. Tuzlu deniz suyu ısıtılıp, buharlaştırılır. Buharlaştırılmış suyun içerisinde tuz yoktur. Bu su buharı önce soğutulup, daha sonra saf su elde etmek üzere yoğuşturulur. Bu su; içm...

Enerji dönüşümü

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Enerji bir şekilden diğerine dönüştürülebilir. Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşebilir. Bir barajdan aşağı inen suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Düşen suyun kinetik enerjisi vardır. Bir su çarkının kanatlarına düşen su, çar...

Isı ve iç enerji arasında nasıl bir ilişki vardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıcaklık ve ısı aynı şey değildir. Isı, maddenin toplam iç enerjisidir. Bir maddedeki parçacıkların toplam kinetik enerjisine o maddenin iç enerjisi veyahut ısısı denir. Bir maddenin iç enerjisi, o maddenin kütlesine olduğu kadar sıcaklığına da bağlı...

Sıcaklık ve ısı aynı şey midir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bütün maddeler parçacıklardan yapılmıştır. Bu parçacıklar sabit bir hareket içindedirler. Bunların tamamı kinetik enerjiye sahiptirler. Sıcaklık, bir madde içindeki parçacıkların ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. İki madde, ancak sahip ol...

Özgül ısı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıcaklık ve ısı birbiriyle ilgilidir. Bir maddenin iç enerjisi artınca onun parçacıkları daha hızlı hareket eder. Parçacıkların kinetik enerji artışı, sıcaklıktaki artışla anlaşılır. Madde ısı kazanır. Bir madde ısı kaybederken, onu teşkil eden parça...

Isı ölçümü

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir maddenin ısı enerjisindeki değişmeler ölçülebilir. Isı enerjisindeki değişmeyi bulmak için, maddenin kütlesi ile sıcaklığını ölçeriz. Bundan sonra, madde ısıtılır veya soğutulur. Daha sonra son sıcaklık ölçümü yapılır. Maddenin özgül ısısını kull...

Isının hareketi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Isı üç yolla hareket edebilir; iletim, taşınım ve ışıma. Metal bir kaşığı sıcak bir çorba içerisine bıraktığınızda kaşığın ısındığını fark edersiniz. Isı, kaşığın ucundan yukarıya doğru hareket eder. Isı, yüksek sıcaklık bölgelerinden düşük sıcaklık ...