Başlangıç » Etiket Arşivi Kalite (page 4)

Tag Archives: Kalite

Toplantı Katılımcı Tipleri Nasıl Olur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· Saldırgan: Eleştiri ve başkalarını küçük görür. Engelleyici: İnatçı ve itirazcı, diğer görüşleri de reddeder Çekimser: Tartışmaya katılmaz ancak not alır. İhtiraslı: Gurur ve kibirli tavırlar sergiler Uçarı: Konuyu sürekli değiştirir. Despot: Söz a...

Zamanı daha iyi yönetebilmek için ne yapmalı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Pareto şemasında gösterdiğimiz başarı ve verime katkısı olmayan ve zamanımızın %80’ini çalanlarla mücadele için; · Çabuk karar verin, Gün belirlerken kesinlik önemlidir. Telefonu kontrol altına alınız, Ufak hatırlatma notları yazınız, Çene çalmaya ay...

Toplantıyı Destekleyen Roller Nelerdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· Girişimci: Yeni fikirler öne sürer. Önerici: Kendi görüşlerini ve başkalarının görüşlerini bildirir. Ayrıntıcı: Başkalarının fikirlerinden hareketle ayrıntıya iner. Açıklayıcı: Örnekleme yapan Sınayıcı: Guruba sorular sorar. Özetleyici: Tartışmayı ...

Zamanı planlamak için neler yapılabilir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· 1. Aşama: Yapılacakların listesi, 2. Aşama: Takvimleme, 3. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi, Zamanı kontrol ederken, yaşamınızı yönetmeyi hedef alınız. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmeti...

Toplantıyı Kaynaştıran Roller Nelerdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· Rahatlatıcı: Olumsuzlukları gidermeye çalışır. Uzlaşmacı: Gelişme için taviz verir. Uyum sağlayıcı: Arabulucu rolleri üstlenir. Moral verici: Dostça davranır katılımı arttırır. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şubat 2009 T...

Zamanı iyi kullanabilmek için neler yapmalıyız

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Altı önemli işi önem sırasına göre yazın. Güne en zor işi yaparak başlayın, stresten kurtulun. Yapılmaya değer olmadığına inanmadığınız iş için zaman ayırmayın. Kolay ve tekrarlı işleri astlarınıza yaptırın. Aynı nitelikteki işleri bir arada yapacak ...

Toplantı başarısızlığının nedenleri nelerdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· Toplantı yöneticisinin deneyimsizliği Yanlış zamanlama Fiziki ortamın yetersizliği Toplantıdaki görsel araçların iyi kullanılamaması Katılımcıların yeterince bilgilendirilmemesi Yöneticinin çok konuşması, konuşmacıları susturması Oturma düzenleri v...

Toplumsal Sorumluluk Nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TKY, kalite ve verimlilik bilinicini geliştirmek amacıyla kuruluşlara görev yüklemektedir. Bunun için bilinenleri tekrar keşfetmektense bilgi gücünü, birleştirerek toplumsal fayda yaratmak, bilinenleri ve öğrenilenleri diğer kuruluşlarla paylaşmak ge...

Etkili toplantı nasıl düzenlenir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· Toplantı öncesi- toplantı süresi- toplantı sonrası bir bütünlük arz etmeli. İletişim güçlü olmalı, lider devrede ise takım ruhu toplantıya yansımalı, katılanlar enerji alarak toplantıyı bitirmeli. Karar almada yan etkileri görmeli, şeytanın avukatı...

Zaman yönetimi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir yaşam tarzının, bir hayat felsefesinin gereği, hayata bir bütün olarak bakmanın, hayatı bölümlendirmemenin gereği bir kültürel durumu ve anlayışı ifade eder. Zaman, hayata verdiklerimizle ve yaptıklarımızla anlam kazanır. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (M...

Pareto İlkesi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Zamanın; %80’nini önemsiz sorunlara ayırırız ancak bu oran çıktı ve başarının %20’sini oluşturur. Ancak önemli sorunlara ayrılan %20 zamana karşılık %80’lik bir başarı ve çıktı oluşturur. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şub...

Toplantılarda kesintiler nasıl oluşur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

• Davetsiz misafirler •   Telefonlar •   Açık bürolar •   Zamansız toplantılar Özetle: “Yaşam bir kesintiler silsilesidir” Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca...