Başlangıç » Etiket Arşivi Maliye (page 2)

Tag Archives: Maliye

Nakit Piyasalar (Cash Markets) nedir?

28 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı piyasalardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Piyasa Gözetimi (Market Surveillance) nedir?

28 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borsa’da işlem gören menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerinin, söz konusu borsanın ilgili birimi ve/veya piyasanın yasal düzenleyicisi konumunda olan kurum tarafından, yapay piyasa ve içeriden öğrenenlerin ticaret...

Kurumsal Yatırımcılar (Institutional Investors) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bireysel yatırımcılardan ayrı olarak, kendisine devredilen paralardan ya da tahvil ve hisse senedi satışıyla sağladığı kaynaklardan oluşan fonları yatırıma yönelten kurum, kuruluş veya örgütlerdir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi ...

Küsurat Emir (Odd Lot Orders) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Kaydi Takas (Book-entry Settlement) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul kıymet borçları ile menkul kıymet alacaklarının hesaben teslimidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziya...

Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri, azami hisse senedi miktarını gösteren, Ticaret Sicili’ne tesc...

Kotasyon (Listing) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin Borsa tarafından gerekli görülen şartları yerine getirmiş olduğu anlaşılır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Bors...

İşlem Birimi (Trading Unit) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. İşlem birimi olarak “lot” ibaresi kullanılır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret...

Fiyat Önceliği (Price Priority) nedir?

26 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hisse Senetleri Piyasası’nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasını ifade eder. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, K...