Başlangıç » Etiket Arşivi Maliye (page 4)

Tag Archives: Maliye

Sürekli Denetleme (Continuous Auditing) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter, kayıt ve belgelerinin her yıl denetlenmesidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Ku...

Menkul Kıymet (Security) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları SPK’ca belirlenen kıymetli evraktır. Kaynak: “Borsa T...

Oransal Teminat (Proportional Collateral) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarının %4’üdür. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/201...

Fiyat Endeksleri (Price Indices) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Merkezi Takas (Central Settlement) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Borsa’da gerçekleşen tüm işlemlerin takasının yine Borsa’da sonuçlandırılmasıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Banka Garantili Bonolar (Bank Guaranteed Bills) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ihraç edile...

Baz Fiyat (Base Price) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Emir Bölme (Order Split) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı yeni emirlere bölünmesidir. Emir bölünmesi gerçekleştirildiğinde, bölünen emirlerin toplam miktarının (toplam emir miktarının) ilk miktara eşit veya daha...

Limit Fiyatlı Emirler (Limit Price Orders) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım sistemde pasif olarak görünür. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.   ...