Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 5)

Tag Archives: Özel Eğitim

Sakatlık İndirimi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

(29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazetede Gelir Vergisi Kanunu’nda, 01.01.1999 tarihten itibaren geçerli olmak üzere yapılan bir değişikliğe göre) Türkiye'de ücretli olarak çalışan özürlülerin yanında özürlü hizmet erbabı ile bakmakla mükellef olduğ...

Kayıtsız İşsiz Özürlü nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Emek piyasasında çalışma istek ve arzusunda bulunmasına ve iş bulamamasına rağmen İŞKUR’a değişik sebeplerden dolayı (İŞKUR’dan habersiz olmak; özürlü işgücüne iş bulma konusunda yardımcı olabileceklerini bilmemek vb.) kaydını yaptırmayan (gayri resm...

Mesleki Rehberlik nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Özürlü işgücünün özelliklerine ve mevcut fırsatlara göre eğitsel-mesleki gelişim ve yönlendirme, iş ve mesleki danışmanlık çalışmalarını içeren kurumsal mesleki bilgilendirme hizmetleridir. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Öz...

Kısa Süreli Kurumsal Bakım Hizmetleri nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Evinde sosyal bakım hizmetleri gören bakıma muhtaç kişinin, bakım muhtaçlık derecesi ve evde sosyal bakım hizmet ve güvence türlerine göre senede belirli bir süre için yatılı bakım merkezine alınması ve burada kendisine sosyal bakım hizmeti verilmesi...

Nevroz (Psiko-Nevroz) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yunanca “neuron” (sinir) kökünden gelen nevroz, hafif derecede olan akıl hastalıklarından birisidir. Eldeki teşhis imkanlarıyla gerek histoloji (doku ve hücreleri inceleyen bilim dalı), gerekse anatomi (insan vücudunun şekil ve yapısını d...

Korumalı istihdam nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

“Özürlü Kota Sistemi” uygulamalarının yanında normal rekabete açık olmayan korumalı bir çevrede özellikle ağır derecede özürlü olanlara “Korumalı İşyeri” gibi çalışma imkanları sağlamayı hedefleyen değişik özel istihdam yöntem ve programlarının bütün...

Obsesif-Kompulsif Kişi kimdir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli inançlara veya saplantılara bağlı, çoğu kez akılcı düşüncelerden ve fonksiyonel zihni özelliklerden mahrum olan insandır. Otomatik Düşüncelerden Bazı Misaller: 1.) “Bu iş mükemmel olmalı, başaramazsam ben hiçbir işe yaramam”: Bu tutumdan dola...

Obsesyon (Saplantı) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Tasallut eden ve sürekli olarak rahatsız eden bir fikir. Bir kimsenin, kendini kurtaramadığı yanlış, yersiz ve saçma düşüncedir. Fikir noktasında bir takılmadır. Şuura takılarak, korku ve bunalım meydana getiren, kişinin gayretlerine karşın kurtulama...

Bakıma Muhtaçlık (Bakım İhtiyacı) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Kişinin, kronik hastalık, ileri yaşlılık ve(ya) ağır özürlülük gibi değişik bedensel, ruhsal ve zihinsel kısıtlamalar ve engellerin sonucunda dört aktivite alanında (hareket edebilirlik; beden temizliği; beslenme; ev idaresi) başkalarının sosyal bakı...

Kronik Hasta (Süreğen Hasta) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Tıbbi tedavi ve rehabilitasyon görmesine rağmen rahatsızlığından kurtulamayan (rahatsızlığın şiddetine göre belki de bakıma muhtaç duruma düşen) hastadır. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımla...

Ortopedik Özürlü (Sakat) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Değişik sebeplerden dolayı (hastalık ve kaza gibi) fiziki (bedeni) yönden özürlü olan kişidir. El, kol, bacak gibi organlarında arızası, noksanlığı veya her hangi bir bozukluğu olanlara sakat, topal veya kötürüm tabirleri de kullanılmaktadır. Kas ve ...

Kronik Hastalık (Süreğen Hastalık) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Tıbbi tedavi ve rehabilitasyona rağmen hastalığın, sakatlığın veya herhangi bir özrün giderilememesi sonucunda rahatsızlığın süreklilik arz etmesidir. Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi g...