Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 5)

Tag Archives: Özel Eğitim

Manevi Hastalık (Manevi Özürlülük) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Nefsaniyete düşkünlükten ve buna binaen ahlaki-manevi suçlar (günahlar) işlemekten dolayı kişinin düşünce, tutum ve davranışlarındaki ahlaki bozulmalardır. Manevi zararların, kişinin şahsiyeti ve yaşama tarzı üzerindeki olumsuz ve kalıcı etkileridir....

Manevi Sosyal Hizmetler nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyal hizmet faaliyetlerinin, milli ve manevi değerlere uygun bir biçimde uygulanmasıdır. Sosyal hizmet anlayışının ve uygulanmasının maneviyat odaklı olarak biçimlendirilmesidir. Hem manen (ruhen), hem de madden insanın saadetini temin eden sosyal ...

İşitme Özürlü (Sağır) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Değişik derecelerde işitme kabiliyetini kaybeden kişidir. Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir. (Kaynak: “2002 Türkiye Özürlüler Araştırması”) ...

Maneviyat nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Manaya, ruha ve gönüle ait olan, inançla ilgili, maddi olmayan, maddi, zahiri olmayan, içe ait, batıni gibi anlamlarına gelen manevi kelimesinin çoğuludur. Manevi-ruhi hayatla ilgili olandır. Mana alemine ait olanlardır. Manaya, inanca, gönüle, ruha ...

İşsiz Özürlü Oranı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir ülkedeki (bölgede-ilde) işsiz özürlü miktarının, o ülkedeki (bölgede-ilde) özürlü işgücü miktarına (Özürlü İşgücüne Dahil Olan Özürlü Nüfusuna) oranı. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Özürlü gibi kavramlarından derlenmiş ...

Mani nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Nevroz (Psikasteni) hastalıklarından kabul edilen mani, hastanın kötü olduğunu bildiği halde, irade eksikliğinden dolayı yapmaktan kendisini bir türlü alamadığı dürtü ve davranışlardır. Bazı Mani Türleri: 1.) Çalma Hastalığı (Kleptomani). 2.) Kelime ...

Kayıtlı İşsiz Özürlü nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Emek piyasasında çalışma istek ve arzusunda bulunmasına rağmen iş bulamayan (istihdam edilemeyen) İŞKUR’a (resmi veya formel) kayıtlı özürlü işgücü. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Özürlü gibi kavramlarından derlenmiş sentez...

Mesleki Rehabilitasyon nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sakatlanmış bir kişinin uygun bir işte çalışabilmesini, bu işte başarı sağlayabilecek mesleki rehberlik, mesleki eğitim, seçilen bir işe yerleştirme, işyerinde uyum gibi mesleki hizmetlerle ilgili tedbirleri gerektiren sürekli ve koordineli hizmetler...

Sakatlık İndirimi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

(29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazetede Gelir Vergisi Kanunu’nda, 01.01.1999 tarihten itibaren geçerli olmak üzere yapılan bir değişikliğe göre) Türkiye'de ücretli olarak çalışan özürlülerin yanında özürlü hizmet erbabı ile bakmakla mükellef olduğ...

Kayıtsız İşsiz Özürlü nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Emek piyasasında çalışma istek ve arzusunda bulunmasına ve iş bulamamasına rağmen İŞKUR’a değişik sebeplerden dolayı (İŞKUR’dan habersiz olmak; özürlü işgücüne iş bulma konusunda yardımcı olabileceklerini bilmemek vb.) kaydını yaptırmayan (gayri resm...

Mesleki Rehberlik nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Özürlü işgücünün özelliklerine ve mevcut fırsatlara göre eğitsel-mesleki gelişim ve yönlendirme, iş ve mesleki danışmanlık çalışmalarını içeren kurumsal mesleki bilgilendirme hizmetleridir. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Öz...

Kısa Süreli Kurumsal Bakım Hizmetleri nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Evinde sosyal bakım hizmetleri gören bakıma muhtaç kişinin, bakım muhtaçlık derecesi ve evde sosyal bakım hizmet ve güvence türlerine göre senede belirli bir süre için yatılı bakım merkezine alınması ve burada kendisine sosyal bakım hizmeti verilmesi...