Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 5)

Tag Archives: Özel Eğitim

Özel Eğitim Kurumları nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Değişik derecelerde ve boyutlarda özel eğitime muhtaç kişilere özel eğitim hizmetleri veren resmi ve özel okul ve merkezlerdir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sö...

Beden Fonksiyonu (Vücut İşlevleri) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

ICF’ye göre beden fonksiyonu, beden sistemlerinin fizyolojik ve psikolojik işlevleridir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi...

Manevi (Manen) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Arapça bir sıfat olan manevi kelimesi; duyu organları olmaksızın kalp (gönül) ile kavranıp bilinen şeye ait olandır. Maneviyatla ilgili olan. Manaya ait. Mana cihetiyle. Manaca. Maddi olmayan. Ruhani. Ruhca. Mücerret (Soyut). İç varlık bakımından. Ka...

Beden Yapısı (Vücut Yapısı) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Vücudun organ, kol ve bacaklar ve diğer bölümleri gibi anatomik kısımlardır. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010...

Manevi Bakım nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Manevi sosyal hizmetler kapsamında bakıma muhtaç kişilere yönelik maneviyat odaklı bakım hizmetleridir. Bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını (kişisel gelişimlerini, morallerini) güçlendirmeyi, hayata bağlılıklarını artırmayı, iç (manevi) dünyalarıyla...

Manevi Hastalık (Manevi Özürlülük) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Nefsaniyete düşkünlükten ve buna binaen ahlaki-manevi suçlar (günahlar) işlemekten dolayı kişinin düşünce, tutum ve davranışlarındaki ahlaki bozulmalardır. Manevi zararların, kişinin şahsiyeti ve yaşama tarzı üzerindeki olumsuz ve kalıcı etkileridir....

Manevi Sosyal Hizmetler nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyal hizmet faaliyetlerinin, milli ve manevi değerlere uygun bir biçimde uygulanmasıdır. Sosyal hizmet anlayışının ve uygulanmasının maneviyat odaklı olarak biçimlendirilmesidir. Hem manen (ruhen), hem de madden insanın saadetini temin eden sosyal ...

İşitme Özürlü (Sağır) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Değişik derecelerde işitme kabiliyetini kaybeden kişidir. Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir. (Kaynak: “2002 Türkiye Özürlüler Araştırması”) ...

Maneviyat nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Manaya, ruha ve gönüle ait olan, inançla ilgili, maddi olmayan, maddi, zahiri olmayan, içe ait, batıni gibi anlamlarına gelen manevi kelimesinin çoğuludur. Manevi-ruhi hayatla ilgili olandır. Mana alemine ait olanlardır. Manaya, inanca, gönüle, ruha ...

İşsiz Özürlü Oranı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir ülkedeki (bölgede-ilde) işsiz özürlü miktarının, o ülkedeki (bölgede-ilde) özürlü işgücü miktarına (Özürlü İşgücüne Dahil Olan Özürlü Nüfusuna) oranı. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Özürlü gibi kavramlarından derlenmiş ...

Mani nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Nevroz (Psikasteni) hastalıklarından kabul edilen mani, hastanın kötü olduğunu bildiği halde, irade eksikliğinden dolayı yapmaktan kendisini bir türlü alamadığı dürtü ve davranışlardır. Bazı Mani Türleri: 1.) Çalma Hastalığı (Kleptomani). 2.) Kelime ...

Kayıtlı İşsiz Özürlü nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Emek piyasasında çalışma istek ve arzusunda bulunmasına rağmen iş bulamayan (istihdam edilemeyen) İŞKUR’a (resmi veya formel) kayıtlı özürlü işgücü. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Özürlü gibi kavramlarından derlenmiş sentez...