Başlangıç » Nedir » Tamamlayıcı ve alternatif tıpa genel bakış

Tamamlayıcı ve alternatif tıpa genel bakış

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve alternatif tıpa genel bakış Alternatif Tıp
Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezinin (the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) tanımladığı gibi, CAM şu anda konvansiyonel tıbbın parçası olarak görülmeyen bir grup medikal ve sağlık bakım sistemi, uygulaması ve ürünlerdir. Bazı CAM tedavileri ile ilgili olarak bir takım bilimsel kanıtlar bulunsa da hala iyi düzenlenmiş bilimsel çalışmalarla yanıtlanmayan önemli sorular vardır, bu tedavilerin güvenli olup olmadığı ve kullanıldıkları medikal hastalık veya probleme iyi gelip gelmedikleri ile ilgili sorular. CAM ilgi alanı içinde, homeopati ve naturopati gibi alternatif medikal sistemler ve de geleneksel Çin tıbbı ve Ayurveda tıbbı kültürel kökenli sistemler; yoga, tapınma ve meditasyon gibi zihin-beden müdahaleleri; diyet ve bitkiler gibi biyolojik kökenli sistemler; masaj ve kiropratik manipülasyon gibi manipülatif ve vücut kökenli sistemler: ve reiki, qigong ve manyetizma gibi enerji tedavileri bulunmaktadır.
CAM yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak hasta tedavisindeki pozitif veya negatif etkisi hastalar ve sağlık çalışanları tarafından yeterince iyi anlaşılamamıştır. ABD’de, CAM milyarlarca dolarlık düzenlenmemiş bir endüstri haline gelmiştir. 1998’de, CAM tedavi ve ürün maliyetleri 27-34 milyar $ olarak hesaplanmıştır, maliyetlerin tamamı kişi tarafından karşılanmaktadır, çünkü çoğu CAM müdahalesi sağlık sigortalarının desteklenecek medikal tedavi kapsamına girmemektedir. Ek olarak, tüketiciler eş zamanlı olarak gözetimsiz kullanım riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kanserli hastalar en yüksek CAM tedavisi kullanıcıları arasındadırlar. Tahminen Kanser tanısı olanların % 88 kadarının CAM kullandığı hesap edilmektedir.
Kanserli hastalar tarafından CAM’ın yüksek yüzdelerde kullanımı sıklıkla CAM modalitesi olarak tapınma ve egzersizin kullanılmasını yansıtır, ancak bunların kullanımını temel uygulamalarla ilgili bir tartışmanın da kaynağı olmaktadır. Bir çalışmada, tapınma hariç tutulduktan sonra önde gelen CAM tedavi seçiminin vitamin ve bitkisel ilaçlar olduğu (% 63); bunu egzersiz, masaj ve kiropatik manipulasyon gibi hareket ve fiziksel tedavilerin izlediği (%60); ve ardından psikoterapi (%41), akıl / vücut teknikleri (%49,özel diyet (%33)ve diğer tedaviler (%11) geldiği bulunmuştur. Kanserli hastaların beklentisi CAM’ın semptom tedavisini, düzelmiş yaşam kalitesini, bağışıklık sistemine desteği sağlaması ve bazı hastalarda hastalık sürecini geriletmesi ve potansiyel kür sağlama umududur. Kanserli hastalar için CAM kullanımının özellikle yüksek olması hastalığın doğası ve şiddeti ile ilişkili olsa da, kişinin inanç sistemi, kültürel veya etnik kökeni ile de yakından ilgilidir.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”2010-03-25