Başlangıç » Nedir » Tamamlayıcı ve alternatif tıpta (CAM) sponsorların, deneyimli araştırıcıların ve altyapının eksikliği

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta (CAM) sponsorların, deneyimli araştırıcıların ve altyapının eksikliği

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta (CAM) sponsorların, deneyimli araştırıcıların ve altyapının eksikliği Alternatif Tıp
CAM çalışmalarının sponsorluğu hemen tamamen hükümetlerden veya kar gütmeyen ajanslardan gelmektedir. CAM araştırmaları için fonlar Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yavaş bir şekilde artırılmış olsa da bu fonlar hala farmasötik ve biyoteknoloji sektörlerininkine kıyasla oldukça küçük miktardadır. Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ofisi kanserin önlenmesi ve tedavisi ile tedavinin desteklenmesi alanları için botanik ajanlar ve mikronütrientlerle yapılan geniş randomize çalışmaların ilk jenerasyonunu desteklemektedir. Şu anda, kanserin önlenmesi ve tedavisi için 140 proje ve semptom tedavisi için 30 fonlanmış durumdadır. Bunların birçoğu davranışsal veya akupunktur tabanlıdır. Ancak birkaçı ise nütrisyonel veya botanik yaklaşımları test etmektedir.
Artan sayıda faz I ve II çalışması açılmış ve gelişmektedir, bu kısmen Ulusal Sağlık Enstitüsü Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) aracılığıyla uygulamalar için yeni taleplerden kaynaklanmaktadır. NCCAM’ın misyonu araştırmalara yatırım yapmak CAM araştırıcıların eğitmek, erişimi artırmak ve kanıtlanmış modellerin klinik uygulamaya integrasyonunu kolaylaştırmaktır. En ivedi amaç yüksek kaliteli ve ilişkili araştırma uygulamalarının stimülasyonudur, ancak eğitim, yayın, bilgi değişiminin organizasyonu ve sonuç parametrelerinin standardizasyonu NCCAM tarafından koordine edilen diğer aktivitelerdir.
İyi düzenlemiş klinik çalışmalarının sayısının artmasına karşın, çoğu integratif yaklaşımlar için patentlemenin geliştirilmesi için açık bir yol yoktur. Yeni bileşikler veya sentetik analoglar patentleme için uygundur, ancak olası aktif bileşiği izole etme girişimiyle birlikte botanik ajanlar farmakolojik özelliklerini veya tolerabilitelerini kaybedebilmektedirler. Bu nedenle, bitkisel veya botanik ajanlar için ve genel olarak integratif tıp için keşif süreçlerindeki genel yatırım hala oldukça sınırlıdır. Birkaç yeni ve köklü kuruluş botanik ve doğal ürünlerin araştırma ve geliştirme çabalarında sponsor olmaya başlamışlardır, hükümet ajansları da integratif kanser ve önleme tedavisi konusundaki umut verici gelişmeler için geliştirme ve düzenleme maliyetlerini paylaşacak birkaç mekanizmaya sahiptir.
İntegratif onkoloji araştırmaları için en önemli ve çözülmesi en kolay engellerden birisi bu alandaki deneyimin geliştirilmesidir. Araştırma metodu, CAM uygulaması ve onkoloji alanında çapraz eğitimli araştırıcıların sayısı çok azdır, ancak genç araştırıcılar ve yol göstericiler için daha fazla destek ortaya çıkmaktadır, bunların çoğu Ulusal Sağlık Enstitüsü himayesinde olmaktadır. Burs sağlayanlar, çalışma bölüm ve dergi editörleri uzmanlık alanları dışındaki sıklıkla önerilerin ve yazıların değerini saptamaya çalışmaktadır. Altta yatan hipotezler ve amaçlar ile metot ve bilimsel dizayn yeni bir araştırma önerisinin değerinin tespiti için kullanılan geleneksel bir kıstastır. Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılan bir modelin elenmesi veya desteklenmesi bakımından ilgili olmasında kritiktir, ancak bu derleme sürecinde sıklıkla ihmal edilir.
Çok sayıda zorluğa karşın, integratif onkolojide ve spesifik olarak botanik/bitkisel ürünlerdeki araştırmalar için gelecek parlak görünmektedir, ancak ilerleme küçük adımlarla olacaktır. Odak ve öncelik alanları tanımlanmalıdır. CAM metodları olabildiğince standardize edilmeli bireyselleştirilmiş müdahalelere uyum sağlamak üzere yaratıcı çalışma dizaynları oluşturulmalıdır. Çünkü kanserin heterojen olduğu ve hatta biyoteknolojiden köken alan biyolojik olarak hedeflenmiş tedavi uygulamasının düzgün şekilde biyolojik sınıflandırma ve ayarlanmış tedavi gerektirdiği giderek aşikar hale gelmektedir. Mümkün olduğunda, preklinik modeller geliştirilmeli ve rafine edilmelidir. Çalışmaları üretmek ve gelecekteki araştırıcı jenerasyonunu eğitmek üzere gereken deneyimi biriktirmek için işbirliği takımları kurulmalıdır. Nihai amaç gerçek anlamda integratif olan bir bilgi kümesi geliştirmek olmalıdır, bunu yaparken bilimsel sorgulama kuralların dikkate alan spesifik modellerin kalitelerine özen gösterilmelidir.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”2010-03-25