Günlük Arşiv: Ağustos 13, 2018

Dil Bilgisi

Derebeyi Nedir?

Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse.

Dil Bilgisi

Altı Nedir?

Beşten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 6, Vl.

Dil Bilgisi

Düş Nedir?

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya.

Dil Bilgisi

Özgür Nedir?

Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür.

Dil Bilgisi

Yıldırımsavar Nedir?

Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında...