Günlük Arşiv: Ağustos 13, 2018

Derebeyi Nedir?

Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse.

Altı Nedir?

Beşten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 6, Vl.

Düş Nedir?

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya.

Özgür Nedir?

Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür.

Yıldırımsavar Nedir?

Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında...