Günlük Arşiv: Ağustos 20, 2018

Şifon Nedir?

İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş.

Kolej Nedir?

Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren lise dengi okul.

Vaiz Nedir?

Cami, mescit vb. yerlerde Kur’an’dan, hadis kitaplarından örnek getirerek dinî konuşmalar yapan kimse.

Merinos Nedir?

Uzun, çok ince, beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi (Ovis aries hispanica).

Yufka Nedir?

Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı.