Günlük Arşiv: Ağustos 20, 2018

Dil Bilgisi

Şifon Nedir?

İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş.

Dil Bilgisi

Kolej Nedir?

Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren lise dengi okul.

Dil Bilgisi

Vaiz Nedir?

Cami, mescit vb. yerlerde Kur’an’dan, hadis kitaplarından örnek getirerek dinî konuşmalar yapan kimse.

Dil Bilgisi

Merinos Nedir?

Uzun, çok ince, beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi (Ovis aries hispanica).

Dil Bilgisi

Yufka Nedir?

Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı.