Günlük Arşiv: Ocak 18, 2019

Hukuk

Haksız iktisap Nedir?

Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu

Hukuk

Bediî Nedir?

Güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

Hukuk

Ordino Nedir?

1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık verilen havale, 3-...

Hukuk

Edinilmiş Mallar Nedir?

Her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.