Günlük Arşiv: Ocak 22, 2019

Hukuk

Garaz Nedir?

(garez)gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

Hukuk

Imlâ Nedir?

Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

Hukuk

Vasi Nedir?

Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci.

Hukuk

Üst hakkı Nedir?

Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği...