Aylık Arşiv: Ocak 2019

Hukuk

Medlûl Nedir?

Delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılan

Hukuk

Kaza-i taksim Nedir?

Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurmaları ile açılan dava süreci sonunda yargı yoluyla...

Hukuk

düstur Nedir?

Genel kural, Yasaları içine alan kitap, kanun , tuzuk , yonetmelikler kulliyati

Hukuk

Müflis Nedir?

Iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir