Günlük Arşiv: Şubat 1, 2019

Hukuk

Ikâme Nedir?

Yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma

Hukuk

TENFİZ Nedir?

İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme. Bir şeyi geçerli kılma.

Hukuk

Mal birliği Nedir?

Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme zamanında her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı...

Hukuk

Kefalet Nedir?

Kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

Hukuk

Mukayyet Nedir?

Kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmiş

Hukuk

BİLİRKİŞİ Nedir?

Bir davada, hukuk dışında kalan ve yargıcın bilmediği özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda görüşüne başvurulan kişi, ehlihibre, ehlivukuf.

Hukuk

Fek Nedir?

Kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme