Günlük Arşiv: Şubat 9, 2019

Hukuk

teşrii Nedir?

Yasama faaliyeti, kanun yapma, kanun koyma işi. Laik hukukta bu yetki ya halkın temsilcilerinindir ya da baştaki yöneten az bir...

Hukuk

Lehdar Nedir?

yararlanan. sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.

Hukuk

Enkaz Nedir?

Bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri