Günlük Arşiv: Şubat 11, 2019

Hukuk

tutuklama Nedir?

Tevkif, ceza muhakemesinde kişiyi koruyucu ve önleyici bir tedbirdir. Cmk md. 104 vd. Nda yer alan ve adresi belli olmayan,...

Hukuk

Ecrimisil Nedir?

Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

Hukuk

Hak ehliyeti Nedir?

Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme...

Hukuk

terkin Nedir?

Bir alacağın tahsil edilmesinin olanaksız olması nedeniyle,bu alacağın,idârî bir kararla düşürülüp,idârenin alacak defterinden çıkarılmasıdır.

Hukuk

teşhis Nedir?

Şahıslandırma, tanıma, bir kimseyi tanıma suretiyle kim olduğunu ortaya koyma, belirleme.