Günlük Arşiv: Şubat 12, 2019

Hukuk

Yapı Nedir?

imar hukukunda karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve...

Hukuk

VALÖR Nedir?

Bankacılıkta, faizin fiili olarak hesabına esas alınan tarihe VALÖR denir. Bankadan çekilen para için aynı günün, yatırılan para için tahsil...

Hukuk

Işgal Nedir?

Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu.

Otomotiv

Tekerlek silindiri Nedir?

Tekerlek silindiri  Tekerlek silindirinde bulunan pistonlar, merkez pompasından gelen basınç yardımıyla fren sistemini harekete geçirir.