Aylık Arşiv: Nisan 2019

Otomotiv

Karter Nedir?

Karter  Karter motorun alt tarafını kapatarak, hareketli motor parçalarını dış etkilerden koruyan, genellikle çelik saçtan yapılmış bir parçadır. Karter aynı...

Hukuk

Tevarüs Nedir?

Bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme

Hukuk

Teferruat Nedir?

Ayrıntı, geleneklere göre bir malın daha iyi ve daha verimli kullanılmasında yararı olan, asıl mala sıkı sıkıya bağlı bulunmayan, az...