Günlük Arşiv: Nisan 1, 2019

Hukuk

Mütecaviz Nedir?

Devletlerarası hukukuna göre meşru müdafaa dışında olarakdiğer bir devlete silahla tecavüz eden devletin durumudur.