Günlük Arşiv: Nisan 2, 2019

Hukuk

Geçit hakkı Nedir?

Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.

Otomotiv

Rölanti sistemi Nedir?

Rölanti sistemi  Rölanti sistemi, zengin karışımın rölanti ayar vidası ile ayarlanmak suretiyle motor devrinin yükseltilebildiği sistemdir. Bu sistemde ince kanallar...

Hukuk

Batıl Nedir?

Doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

Hukuk

Erat Nedir?

Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad. Erler.