Günlük Arşiv: Nisan 3, 2019

Hukuk

Hazine Nedir?

Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman...

Hukuk

Taraf Ehliyeti Nedir?

Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. Ancak...

Hukuk

Mebnî Nedir?

Buna dayanan; ….den dolayı; ……den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulu

Hukuk

İntikal Nedir?

Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi

Hukuk

Tutanak Nedir?

Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak.