Günlük Arşiv: Nisan 5, 2019

Hukuk

İtfa Nedir?

Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

Hukuk

Âdab Nedir?

Edeb’in çoğuludur. Terbiye, güzel ahlak, iyi davranış. Usul, Erkan, Tarz

Hukuk

iftira Nedir?

bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak, bilerek yükleme

Hukuk

Resen Nedir?

Kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman

Hukuk

İhale Nedir?

Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yöntemi.

Hukuk

Murabaha Nedir?

Kanunun belirlediğinden fazla faiz alınması; tefecilik