Günlük Arşiv: Nisan 10, 2019

Hukuk

Süresiz icap Nedir?

Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap

Hukuk

İcap Nedir?

İnşayı tasarruf için iptida söylenilen sözdür ki tasarruf onunla ispat olunur.

Hukuk

İkrar Nedir?

Aleyhine hukuki neticeler husule getirebilen maddi veya hukuki bir vakıanın doğruluğunu tasdiktir.