Günlük Arşiv: Nisan 11, 2019

Hukuk

Men’i muaraza davası Nedir?

Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava

Hukuk

Örtülü Boşluk Nedir?

Somut olaya uygulanacak hükmün, yasada yer almasına rağmen, yeterli biçimde arz olunmamasıdır.

Hukuk

Lükata Nedir?

Buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey.

Hukuk

Şahsi edim Nedir?

Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü