Günlük Arşiv: Nisan 15, 2019

Hukuk

Taahhütname Nedir?

Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını...

Hukuk

Mehaz Nedir?

Bir eser yazılırken başvurulan kaynak, su akacak yer, su mecrası

Hukuk

Itlâk Nedir?

Salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir

Hukuk

Tefhim Nedir?

Verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi

Hukuk

Ikrar Nedir?

Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul

Hukuk

Kaanî Nedir?

Kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış