Aylık Arşiv: Mayıs 2019

Hukuk

Ayn Nedir?

Para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

Hukuk

Akit Nedir?

Tarafların birbirine uygun idare beyanlarıyla husule gelen ve onlara karşılıklı vecibeler yükleyen anlaşma

Hukuk

Etimoloji Nedir?

Kelimelerin kaynağını bulmak için uğraşan bilim dalı; birşeyin kökenini arayıp bulma bilimi

Hukuk

Müttehaz Nedir?

Verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan