Günlük Arşiv: Mayıs 1, 2019

Hukuk

Teşdit Nedir?

Makul orandan arttırma, şiddet, şiddetini arttırma, güç verme

Hukuk

Nispi Butlan Nedir?

Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir.

Hukuk

Esnaf Nedir?

Ister gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına...

Hukuk

İstihkak davası Nedir?

Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava.