Günlük Arşiv: Mayıs 3, 2019

Hukuk

Nema Nedir?

Büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz

Hukuk

İltihak Nedir?

Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir.

Hukuk

Aval Nedir?

Bonoya imza atarak sorumluluk altına girmiş kişiler lehine verilen bir tür kefalettir.

Hukuk

zeyil name Nedir?

Ek yazı, bir belgenin eki ve açıklaması niteliğindeki yazı.

Hukuk

temayül Nedir?

TANINMA, MEZİYETLERİYLE TANINIR OLMA, ÜSTÜN GELME, ŞÖHRETE ERME.

Hukuk

Muhayyerlik Nedir?

Bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak