Günlük Arşiv: Mayıs 4, 2019

Hukuk

Arazi-i emiriyye Nedir?

Beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

Hukuk

Hârîm Nedir?

Başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem

Hukuk

Arazi mahlule Nedir?

Mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye