Günlük Arşiv: Mayıs 10, 2019

Hukuk

Referandum Nedir?

Halk oylaması. Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama.

Hukuk

ZABIT KÂTİBİ Nedir?

Mahkemelerde duruşma zabıtlarını tutmak ve öteki yazı işlerini yürütmekle görevli adliye memuru.

Hukuk

Temadi Nedir?

Sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama