Günlük Arşiv: Mayıs 12, 2019

Hukuk

Fuhûş Nedir?

Haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket

Hukuk

Demirbaş Nedir?

Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından...

Hukuk

Meşru müdafaa Nedir?

Uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol.

Hukuk

Eda Nedir?

Edim; borçlanılan şey; borcun konusu

Hukuk

Makrûn Nedir?

Yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış