Günlük Arşiv: Mayıs 13, 2019

Hukuk

ademi merkeziyet Nedir?

Devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Adem-i merkeziyet, “merkezin yokluğu” manasına gelir.

Hukuk

Tekit Nedir?

Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi .

Hukuk

Eda davası Nedir?

Davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

Hukuk

İnhisar Nedir?

Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması