Günlük Arşiv: Mayıs 19, 2019

Hukuk

Kaim Nedir?

Başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

Hukuk

Haciz Nedir?

Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi...

Hukuk

Divan-ı Muhasebat Nedir?

Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve...

Hukuk

Kamu Yararı Nedir?

Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum.

Hukuk

tenakus Nedir?

Eksikleştirme, azaltma: iki kişinin verecekleri şeylerde karşılıklı olarak azaltmaları, noksanlaştırmaları.