Günlük Arşiv: Haziran 5, 2019

Hukuk

Acele itiraz Nedir?

Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan...

Hukuk

tavzih Nedir?

Vâzıh hale getirme, açıklama, bir konuyu anlaşılır hale getirme, çoğulu tavzihâtdır; açıklamalar. Hmk md. 455 vd.

Hukuk

Eşraf Nedir?

İleri gelenler; bir yerin tanınmış kimseleri; şerefliler

Hukuk

Asgari Nedir?

En az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük