Daily Archive: Haziran 7, 2019

Hukuk

Aynî Nedir?

Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

Hukuk

Harâc-ı muvazzaf Nedir?

Arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi

Hukuk

Şüphe Nedir?

1. Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba”