Daily Archive: Haziran 8, 2019

Hukuk

Insicâm Nedir?

Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık

Hukuk

Bilanço Nedir?

Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını...

Hukuk

Menfi edim Nedir?

Borçlunun bir şeyi yapmamak şeklinde icra edeceği edim türü.

Hukuk

Hukuki işlem Nedir?

Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması.